Oikeudelliset huomautukset

Tekijänoikeudet.
Copyright 2022 Daimler Truck AG / Veho Oy Ab. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki tekstit, kuvat, grafiikat, ääni-, animaatio- ja videotiedostot ja niiden asettelu Mercedes‑Benz.fi internet-sivuilla on suojattu tekijänoikeuslailla ja muilla immateriaalioikeuksia koskevilla laeilla. Näitä aineistoja ei saa kopioida kaupalliseen käyttöön tai levitykseen, eikä näitä aineistoja saa muokata tai uudelleensijoittaa muille sivuille. Jotkut Mercedes‑Benz.fi internet-sivut sisältävät myös materiaalia, joiden tekijänoikeudet kuuluvat kyseisen materiaalin toimittajille.

Tuotemuutokset.
Jotkut näillä internet-sivuilla esitetyt tuotetiedot, kuvaesitykset tai kuvat on saatettu laatia yleiseen käyttöön Mercedes‑Benzin internet-sivuilla, joita ylläpidetään lukuisissa eri maissa ympäri maailmaa. Luonnollisesti sen vuoksi, että joitakin tietoja ja/tai lisävarusteita ei ole saatavana kaikissa maissa, tai sen vuoksi, että paikallisten markkinoiden tarpeet tai vaatimukset voidaan tällaisissa maissa toteuttaa, nämä tiedot ja/tai lisävarusteet saattavat olla tarjolla erilaisina spesifikaatioina tai kokoonpanoina kuin mitä sivuilla on esitetty.

Jos olet kiinnostunut mistä tahansa automallista, ulkoväristä tai lisävarusteesta, joka näkyy näillä internet-sivuilla, ja olet epävarma sen saatavuudesta tai spesifikaatiosta omassa maassasi, ota yhteys Veho Oy Ab:hen ja/tai sen paikalliseen jälleenmyyjään. Saat tietoa oman maasi tuotteista yleisesti ja sillä hetkellä saatavilla olevista yksityiskohdista.

Hinnat.
Kaikki määritetyt hinnat ovat suositeltuja vähittäismyyntihintoja. Hinnat ovat voimassa julkaisuhetkellä ja ne voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tavaramerkit.
Ellei toisin ilmoiteta, kaikki Mercedes‑Benzin internet-sivuilla esiintyvät merkit ovat Daimler Truck AG:n tavaramerkkioikeuden alaisia. Tämä koskee etenkin mallinimimerkkejä ja yrityksen logoja ja merkkejä.

Mercedes Stern ja Mercedes‑Benz ovat Mercedes‑Benz Group AG:n tavaramerkkejä.

Ei oikeuksia.
Mercedes‑Benz on suunnitellut innovatiiviset ja informatiiviset internet-sivut. Toivomme, että olet yhtä innoissasi tästä luovuudesta kuin me olemme. Muista kuitenkin, että Mercedes‑Benzin on suojeltava immateriaalioikeuksiaan, mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet. Huomautamme tähän liittyen, että nämä internet-sivut tai mikään niiden sisältämä materiaali ei missään muodossa anna kenellekään oikeutta (eikä kukaan saa ottaa itselleen oikeutta) Mercedes‑Benzin immateriaaliseen omaisuuteen.

Mercedes Stern ja Mercedes‑Benz kuuluvat Mercedes‑Benz Group AG:n henkisen omaisuuden suojan piiriin. Daimler Truck AG käyttää niitä lisenssin nojalla.

Varoituksia tuleviin tapahtumiin liittyviä lausuntoja koskien.
Internet-sivut, ilmoitukset sijoittajasuhteista, vuosi- ja osavuosikatsaukset, tulevaisuudennäkymät, esittelyt, tapahtumien audio- ja videotiedostot (live tai tallennetut) ja muut dokumentit tällä internet-sivustolla sisältävät muun muassa tulevaisuuden näkymiin liittyviä lausuntoja, jotka heijastelevat yritysjohdon senhetkisiä arvioita tulevista tapahtumista. Tällaisissa tulevaisuuden näkymiin liittyvissä lausunnoissa esiintyy sanoja kuten "ennustaa", "olettaa", "uskoa", "arvioida", "odottaa", "aikoa", "saattaa", "suunnitella", "projekti" ja konditionaalimuotoja kuten "pitäisi" ja "saattaisi" sekä muita vastaavanlaisia ilmaisuja. Tällaiset lausunnot sisältävät aina riskejä ja epävarmuustekijöitä, mukaan lukien mutta ei pelkästään rajoittuen seuraaviin: talouden laskusuhdanne Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa; muutokset valuuttakursseissa, koroissa ja raakamateriaalien hinnoissa; kilpailevien tuotteiden markkinoilletulo; kasvaneet myyntiponnistelut; smartin uuden business-mallin menestyksekäs toteutus; ja vaihtoautojen jälleenmyyntihintojen lasku. Mikäli kaikki nämä ja mitkä tahansa muut riskitekijät ja epävarmuustekijät toteutuvat (joista osa on lueteltu otsikon "Risk Report" alla Daimler Truck AG:n tuoreimmassa vuosikertomuksessa ja osa otsikon "Risk Factors" alla Daimler Truck AG:n tuoreimman vuosikertomuksen 20-F-vuosikertomusraportissa, joka on annettu Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovalle viranomaiselle Securities and Exchange Commission), tai jos mitkä tahansa näiden lausumien pohjalla olevat oletukset osoittautuvat vääriksi, todelliset tulokset saattavat erota materiaalisesti näissä lausumissa ilmaistuista tuloksista tai tuloksista, joihin näissä lausumissa on viitattu. Emme aio muuttaa emmekä koe velvollisuutta muuttaa mitään tulevaisuuden näkymiin liittyviä lausuntoja. Ne viittaavat ainoastaan niiden antamishetkellä vallitseviin olosuhteisiin.

Ei nimenomaisia tai oletettuja takuita.
Veho Oy Ab on toimittanut tämän internet-sivuston tiedot "sellaisenaan" ja sanoutuu lainsäädännön sallimissa puitteissa irti kaikista takuista, nimenomaisista tai oletetuista, mukaan lukien rajoituksetta kaikki mahdolliset oletetut takuut tuotteen soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen, oikeus nimikkeeseen tai loukkaamattomuus. Vaikka sivujen tietosisällön oikeellisuus on pyritty huolellisesti varmistamaan, ne voivat sisältää virheitä tai epätarkkuuksia.

Tämä internet-sivusto sisältää linkkejä muille internet-sivuille, joiden luonteeseen, sisältöön ja saatavuuteen Veho Oy Ab:llä ei ole päätäntävaltaa. Emme siksi ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston sisällöstä millään tavalla. Veho Oy Ab tarjoaa näitä linkkejä ainoastaan asiakkaille tiedoksi, eikä minkään linkin sisällyttäminen internet-sivustollemme merkitse niissä esitettyjen näkemysten suosittamista tai hyväksyntää.

Mercedes‑Benz Henkilöautot

Information about online dispute resolution.
The European Commission has established an internet platform for online dispute resolution (so called "ODR platform"). The ODR platform is a point of entry for out-of-court resolutions relating to contractual obligations of online sales contracts. You can get to the ODR platform by following the link:

http://ec.europa.eu/consumers/odr