Tietosuojaohjeet/yksityisyyslausunto

Tietosuoja-asioita hoitavan henkilön yhteystiedot:

Sähköposti: asiakastiedot@veho.fi

Asiakastiedot
Veho Oy Ab
PL 1006
01511 Vantaa

Lisätietoja Veho Oy:n tietosuojasta löydät Vehon verkkosivulta
www.veho.fi/tietosuoja.

1. Tietosuoja
Arvostamme käyntiäsi internet-sivuillamme sekä kiinnostustasi tarjouksiamme kohtaan. Henkilötietojesi tietosuojasta huolehtiminen on meille tärkeää. Kerromme tässä tietosuojainformoinnissa, kuinka keräämme henkilötietojasi verkkosivuilla, mihin tarkoituksiin tietoja kerätään, mitkä ovat käsittelyn oikeusperusteet sekä mitä oikeuksia sinulla rekisteröitynä on.

Pyydämme sinua tutustumaan myös Daimler Truck AG:n-tietosuojakäytäntöön:

Daimler Truckin tietosuoja

Tämä tietosuojainformointi tai  Daimler Truck AG:n tietosuojakäytäntö eivät ole voimassa, jos siirryt verkkosivuillamme olevien linkkien kautta sosiaalisten verkostojen tai muiden kolmansien osapuolien sivuille. Perehdy kolmansien osapuolien tietosuojainformointiin heidän omilla verkkosivuillaan.

2. Henkilötietojen kerääminen ja käsittely
a. Kun käyt verkkosivuillamme, tallennamme suostumusasetuksesi huomioiden tietoja käyttämästäsi selaimesta ja käyttöjärjestelmästä, käynnin päivämäärästä ja kellonajasta, käyttöoikeustilasta (esim. onnistuiko verkkosivulla vierailu vai saitko virheilmoituksen), verkkosivun toimintojen käytöstä, mahdollisesti syöttämistäsi hakusanoista, verkkosivuilla vierailun toistuvuudesta,  siirretystä datamäärästä, verkkosivusta, jolta tulit sivuillemme sekä verkkosivusta, jolle siirryt sivuillamme olevan linkin kautta tai syöttämällä osoitteen selaimeesi. Lisäksi tallennamme seitsemän päivän ajaksi tiedot IP-osoitteestasi ja internet-palveluntarjoajastasi turvallisuussyistä, erityisesti verkkosivuihimme kohdistuvien hyökkäysten tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi.

b. Muita henkilötietojasi tallennamme  silloin, kun annat ne esimerkiksi rekisteröitymisen yhteydessä, yhteydenottolomakkeella, chat:ssä, kyselyn, kilpailun tai sopimuksen tekemisen yhteydessä,  mikäli tämä on sallittua joko antamasi suostumuksen tai muun laillisen käsittelyn oikeusperusteen nojalla. (katso kohta 7)

c. Joidenkin verkkosivujemme toimintojen käyttö voi kuitenkin edellyttää henkilötietojen antamista. Mikäli et näissä tapauksissa anna henkilötietojasi, voi olla, että toiminnot eivät ole käytettävissä tai että voidaan käyttää vain rajoitetusti.

3. Käyttötarkoitukset
a. Käytämme verkkosivuillamme kerättyjä henkilötietoja, jotta voimme tehdä verkkosivujen käytöstä sinulle mahdollisimman helppoa, sekä suojataksemme IT-järjestelmiämme hyökkäyksiltä ja muulta laittomalta toiminnalta.

b. Mikäli jaat meille muita henkilötietojasi esimerkiksi rekisteröitymisen, chatin käytön, yhteydenottolomakkeen täyttämisen, kyselyn, kilpailun, varauksen tai sopimuksen tekemisen yhteydessä, käytämme tietoja yllä mainittuihin tarkoituksiin, sekä asiakastietojen hallintaan,  raportoitiin ja palveluiden kehittämiseen vain tarpeellisessa laajuudessa.

c. Me sekä valikoidut kolmannet osapuolet käsittelemme tietojasi muihin tarkoituksiin, kuten käyttäytymisesi perusteella personoitujen sisältöjen tai mainonnan näyttämiseen vain, mikäli annat tähän suostumuksesi. 

d. Lisäksi käsittelemme henkilötietoja, mikäli meillä on siihen lakisääteinen velvollisuus, kuten säilyttäminen kirjanpito- tai vero-oikeudellisten säilytysvelvoitteiden täyttämiseksi tai luovuttaminen viranomaiselle lainsäädäntöön perustuen.

4. Henkilötietojen siirtäminen kolmansille osapuolille sekä sosiaalinen media
a. Verkkosivumme voivat sisältää myös kolmansien osapuolten tarjouksia. Kun napsautat tällaista tarjousta, siirrämme tietoja kyseiselle tarjoajalle (esimerkiksi tiedon siitä, että löysit tämän tarjouksen verkkosivultamme, sekä mahdollisesti lisätietoja, jotka olet kyseistä tarkoitusta varten jo antanut verkkosivuillamme). Perehdy kolmansien osapuolten tietosuojainformointiin heidän omilla verkkosivuillaan.

b. Käytämme verkkosivuillamme sosiaalisen median, esimerkiksi Facebook ja Twitter, liitännäisiä. Sosiaalisen median upotuksista ja jakopainikkeista tallentuu käyttäjän laitteelle näiden kolmansien osapuolien evästeitä ja tieto kävijän vierailusta kyseisellä sivulla päätyy heille. Tieto voi olla mahdollista linkittää esim. Facebook tiliin riippuen siitä, millaiset asetukset käyttäjä on tilillään hyväksynyt. Lisäksi verkkosivuillamme käytetään Facebook:n retargetointipikseleitä, joita hyödynnetään muilla sivustoilla tapahtuvaan markkinoinnin kohdentamiseen, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi.

Yhteyttäsi sosiaaliseen verkostoon, verkoston ja järjestelmäsi välillä tapahtuvaa tiedonsiirtoa ja tällä alustalla vuorovaikutusta koskevat kyseisen verkoston tietosuojakäytännöt.

c. Kun napsautat tarjoukseen liittyvää linkkiä tai aktivoit sosiaalisen median painikkeen, henkilötiedot voivat siirtyä kolmansille osapuolille EU/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joissa henkilötietojen käsittely ei vastaa EU-standardia

d. Käytämme verkkosivujemme kehittämiseen, optimointiin ja suojaamiseen ulkoisia palveluntuottajia, kuten IT-palveluntuottajia ja markkinointitoimistoja. Välitämme henkilötietoja palveluntuottajille vain, mikäli verkkosivujen ja niiden toiminnallisuuksien tarjoaminen ja käyttö tätä edellyttää, oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, tai mikäli olet antanut siihen suostumuksesi (ks. kohta 7). Vastaanottajiin liittyvät tarkemmat tiedot löytyvät kohdasta Cookies. 

5. Evästeet
a. Verkkosivuillamme käytetään evästeitä. Teknisesti katsottuna on kyse ns. HTML-evästeistä ja vastaavista ohjelmistotyökaluista, kuten Web-/DOM Storage tai Local Shared Objects (ns. ”Flash-evästeet”), joista käytämme yhteisnimitystä ”evästeet”.

b. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka tallennetaan verkkosivulla käyntisi aikana tietokoneellesi tai mobiililaitteellesi. Niiden avulla on mahdollista esimerkiksi tunnistaa, oletko aiemmin vieraillut verkkosivuilla, ottaa huomioon ensisijainen kielesi tai muut asetukset, tarjota sinulle tiettyjä toiminnallisuuksia (esim. verkkokauppa, autokonfiguraattori) tai tunnistaa kiinnostuksesi kohteita käyttöön perustuen.

c. Se, mitä evästeitä käytetään, riippuu siitä, mitä verkkosivujemme osia ja toimintoja käytät, sekä siitä, hyväksytkö sellaisten evästeiden käytön, jotka eivät olet teknisesti välttämättömiä. Lisätietoja löydät kohdasta Cookies.

d. Evästeiden käyttö riippuu lisäksi käyttämäsi selaimen asetuksista (esim. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  Voit muuttaa asetuksia sekä  poistaa tietokoneesi kovalevylle jo aiemmin tallentuneet evästeet.

e. Evästeille annettava hyväksyntä, evästeiden estäminen tai niiden poistaminen on laite- ja selainkohtaista.  Jos sinulla on käytössäsi useampi laite tai selain, voit tehdä päätökset ja asetukset laite- ja selainkohtaisesti.

f. Jos estät tai poistat evästeet, et mahdollisesti voi käyttää kaikkia verkkosivujemme toiminnallisuuksia, tai yksittäiset toiminnallisuudete voivat olla käytettävissä vain rajoitetusti.

6. Turvallisuus
Käytämme teknisiä ja organisatorisia turvatoimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi muuttamiselta, häviämiseltä, tuhoamiselta sekä luvattomalta luovuttamiselta tai henkilötietoihin pääsyltä. Turvatoimenpiteitämme kehitetään jatkuvasti vastaamaan teknologista kehitystä.

7. Käsittelyn oikeusperusteet
a. Muiden kuin välttämättömien evästeiden osalta evästetietojen käsittely perustuu meille mahdollisesti antamaasi suostumukseen (yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohta 1 a).

b. Lomaketietojen osalta henkilötietojesi käsittelyn oikeusperuste on sopimuksen täytäntöön paneminen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen (yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohta 1 b) tai osassa lomakkeista oikeutettu etu (yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 1 f).

c. Mikäli lakisääteisten velvoitteidemme täyttäminen (esimerkiksi tietojen säilyttämiseksi) edellyttää henkilötietojesi käsittelyä, olemme oikeutettuja tähän yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 kohdan 1 c mukaisesti.

d. Tämän lisäksi käsittelemme henkilötietoja oikeutettuun etuumme sekä kolmansien osapuolten oikeutettuihin etuihin perustuen yleisen tietosuoja-asetuksen art. 6 1 f) mukaisesti. IT-järjestelmiemme toimintakykyisyyden säilyttäminen, omien tuotteidemme ja palvelujemme sekä muiden tuotteiden ja palvelujen markkinointi (mikäli tämä ei tapahdu suostumuksellasi) tapahtuvat oikeutetun edun perusteella. Otamme vaadittavassa intressiarvioinnissa huomioon erityisesti henkilötietojen tyypin, käsittelytarkoituksen, käsittelyolosuhteet ja henkilötietojesi luottamuksellisuuteen liittyvän intressisi.

8. Henkilötietojesi poistaminen
Poistamme turvallisuussyistä tallentamamme IP-osoitetiedon ja tiedon internet-palveluntarjoajastasi  seitsemän päivän kuluttua niiden keräämisestä. Muut henkilötietosi poistamme heti, kun tarkoitusta, jota varten olemme keränneet ja käsitelleet tietoja, ei enää ole. Tämän jälkeen säilytämme tietojasi vain, mikäli, lait, asetukset tai muut lakisääteiset määräykset edellyttävät tätä. Mikäli poistaminen ei ole mahdollista yksittäisessä tapauksessa, henkilötiedot merkitään niiden tulevan käsittelyn rajoittamiseksi.

9. Käyttäjien oikeudet
a. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti sinulla on oikeus saada tietää mitä tietoja sinusta käsitellään (Yleinen tietosuoja-asetus art. 15), oikeus tietojen oikaisemiseen (art. 16), oikeus tietojen poistamiseen (art. 17), oikeus käsittelyn rajoittamiseen (art. 18) sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (art. 20) tiettyjen edellytysten vallitessa.

b. Sinulla on oikeus peruuttaa henkilötietojesi käsittelyyn antamasi suostumus milloin tahansa. Peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tapahtuneen henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen. Se ei myöskään vaikuta tietojen käsittelemiseen edelleen jonkin toisen oikeusperusteen nojalla, kuten esimerkiksi lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen (vrt. kohta ”Käsittelyn oikeusperusteet”).

c. Sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella vastustaa milloin tahansa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (tietosuoja-asetuksen art. 6.1 e) tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (6.1 f). Jos vastustat tietojesi käsittelyä, henkilötietojasi käsitellään edelleen vain siinä tapauksessa, että pystymme osoittamaan oikeutetut perusteet, jotka ylittävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos tietojen käsittely palvelee oikeudellisten vaatimusten esittämistä, harjoittamista tai puolustamista. Mikäli käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin oikeutetun edun perusteella, sinulla on oikeus vastustaa tätä syitä mainitsematta.

d. Pyydämme sinua lähettämään rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvät pyyntösi ja tiedustelusi sähköpostiosoitteeseen  asiakastiedot@veho.fi tai alla olevaan osoitteeseen:

Asiakastiedot
Veho Oy Ab
PL 1006
01511 Vantaa

e. Jos olet sitä mieltä, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus tietosuojavaltuutetulle (Yleisen tietosuoja-asetuksen art. 77).

10. Uutiskirje
Kun tilaat verkkosivuillamme uutiskirjeen, käytetään kirjautumisen yhteydessä antamiasi tietoja vain uutiskirjeen lähettämiseen, mikäli et hyväksy niiden muuta käyttöä. Voit milloin tahansa lopettaa tilauksen uutiskirjeessä olevan peruutuslinkin kautta.

11. Daimler Truck AG:n keskitetty käyttöoikeuspalvelu 
Daimler Truck AG:n keskitetyn käyttöoikeuspalvelun avulla voit kirjautua kaikille tähän palveluun kuuluville, Daimler Truck AG -konsernin ja sen edustamien merkkien verkkosivuille ja sovelluksiin. Tätä koskevat käyttöehdot sisältävät erityisiä tietosuojamääräyksiä. Löydät käyttöehdot verkkosivujen ja sovellusten sisäänkirjautumissivuilta.

Daimler Truck AG:n keskeisen käyttöoikeuspalvelun käyttöehdot

12. Tietojen siirtäminen vastaanottajille Euroopan talousalueen ulkopuolelle
a. Palveluntuottajien käytön (ks. kohta 4. d.) ja suostumukseesi perustuvan tietojen kolmansille osapuolille välittämisen yhteydessä (ks. kohta 3.c) henkilötietoja voidaan siirtää EU/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin ja käsitellä niitä siellä, erityisesti USA:ssa ja Intiassa. 

b. Seuraavien maiden (linkki maaluetteloon) henkilötietojen käsittelyssä on EU:n standardien mukainen riittävä tietosuojan taso (ns. tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös). Muissa maissa sijaitsevien vastaanottajien kanssa käytämme EU:n standardisopimuslausekkeita, yritystä koskevia sitovia sääntöjä tai muita sallittuja mekanismeja, jotta saavutetaan lain vaatimusten mukainen henkilötietojen suoja. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä kohdassa 9.d. mainittuja yhteystietoja käyttäen.

 

Versio: syyskuu 2023