Νομικές υποδείξεις

Πνευματικά δικαιώματα.
© 2023 Daimler Truck AG. Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Όλα τα κείμενα, εικόνες, γραφικά, ηχητικά, οπτικά και κινούμενα αρχεία όπως και η διασκευή τους υπάγονται στη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας.

Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή τους για εμπορικούς σκοπούς ή για σκοπούς διακίνησης, καθώς και η τροποποίηση τους ή η χρήση τους σε άλλες ιστοσελίδες. Κάποιες ιστοσελίδες της Daimler Truck AG περιέχουν υλικό το οποίο είναι πνευματική ιδιοκτησία εκείνου, ο οποίος το διέθεσε.

Τροποποιήσεις στα προϊόντα.
Μερικές από τις προϊοντικές πληροφορίες, απεικονίσεις και εικόνες που εμπεριέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες, είναι πιθανόν να έχουν δημιουργηθεί για γενική χρήση από τη Daimler Truck AG, η διατήρηση ωστόσο των οποίων αποτελεί ευθύνη κάθε χώρας. Κατά συνέπεια, οι απεικονίσεις μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ, ειδικά εξαρτήματα ή σειρά προϊόντων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην βασική παραγωγή ή εκτέλεση ή ακόμα και να αποτελούν συγκεκριμένες εκτελέσεις που ικανοποιούν τις ανάγκες μίας συγκεκριμένης χώρας. Αποκλίσεις ως προς το χρώμα οφείλονται σε τεχνικούς περιορισμούς.
Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για κάποιο μοντέλο, χρώμα, επιλογή ή αξεσουάρ που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα, αλλά δεν είστε σίγουροι για τη διαθεσιμότητα στη χώρα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Daimler Truck AG και/ή τον εξουσιοδοτημένο στη χώρα σας εισαγωγέα για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες.

Τιμές.
Οι περιγραφόμενες τιμές αποτελούν τις προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης. Ισχύουν τη στιγμή της δημοσίευσης και υπάγονται σε αλλαγές χωρίς υποχρέωση προηγούμενης ενημέρωσης.

Εμπορικά Σήματα.
Εκτός και αν επισημαίνεται διαφορετικά, όλα τα σήματα τα οποία αναφέρονται στις ιστοσελίδες Daimler Truck AG, είναι προστατευμένα σήματα της Daimler Truck AG. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα ονόματα των μοντέλων καθώς και για τα λογότυπα και εμβλήματα της εταιρίας.

Mercedes Stern και Mercedes-Benz είναι εμπορικά σήματα της Mercedes-Benz Group AG.

Δικαιώματα αδείας.
Η Daimler Truck AG θέλει να σας προτείνει ένα πρωτοποριακό και ενημερωτικό πρόγραμμα διαδικτύου. Για αυτό το λόγο, ελπίζουμε να ενθουσιαστείτε όσο και εμείς με τη δημιουργική διαμόρφωση του προγράμματος. Παρακαλούμε όμως, για την κατανόηση σας ως προς την ανάγκη της εταιρίας Daimler Truck AG να προστατεύσει την πνευματική της ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων βιομηχανικής ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, καθώς και να εξασφαλίσει ότι οι ιστοσελίδες αυτές δεν μπορούν να παρέχουν δικαιώματα άδειας όσον αφορά την πνευματική μας ιδιοκτησία.

Mercedes Stern και Mercedes‑Benz υπόκεινται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Mercedes‑Benz Group AG. Χρησιμοποιούνται από τον/τη(ν) Daimler Truck AG με άδεια χρήσης.

Δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο.
Πολλές ιστοσελίδες, ετήσιες αναφορές, δηλώσεις επενδυτών, παρουσιάσεις, αρχεία video και λοιπά έγγραφα ή αρχεία, περιέχουν εκτός άλλων και δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο, οι οποίες βασίζονται στις πεποιθήσεις της διοίκησης της εταιρίας Daimler Truck AG όσον αφορά σε μελλοντικά γεγονότα.

Η χρήση εκφράσεων όπως «αναμένεται», «εκτιμάται», «υπολογίζεται»,
«επιδιώκεται», «σχεδιάζεται», «θεωρείται» στις ιστοσελίδες αυτές, στοχεύει στην αναγνώριση δηλώσεων οι οποίες αναφέρονται σε μέλλοντα χρόνο. Οι δηλώσεις αυτές εκφράζουν τη θεώρηση των μελλοντικών γεγονότων από την Daimler Truck AG, κατά τη χρονική στιγμή κατά την οποία γίνονται οι δηλώσεις αυτές, οι οποίες όμως υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που εμπεριέχουν αλλά και δεν περιορίζονται σε: μία οικονομική αρνητική πορεία της Ευρώπης και της B. Αμερικής, αλλαγές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στα επιτόκια και στις τιμές των Ά Υλών, εισαγωγές νέων ανταγωνιστικών προϊόντων, αυξήσεις σε εμπορικά κίνητρα και η μείωση στις τιμές μεταπωλησης των μεταχειρισμένων.

Αν κάποιοι από αυτούς τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες πραγματικά προκύψουν, (κάποιοι παρουσιάζονται και στις αναφορές της πρόσφατης ετήσιας οικονομικής έκθεσης με τίτλο “Αναφορά Ρίσκου” στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση της Daimler Truck AG και ακόμα στην έκθεση με τίτλο “Παράγοντες Ρίσκου” στην πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση της Daimler Truck AG στη φόρμα 20-F), πολλοί παράγοντες είναι σε θέση να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα, ώστε αυτά να παρουσιάζουν απόκλιση ως προς τις εδώ αναφερόμενες εκτιμήσεις. Η Daimler Truck AG αποποιείται κάθε πρόθεση ή υποχρέωση να ενημερώνει τις δηλώσεις σε μέλλοντα χρόνο.

Ευθύνη.
Οι πληροφορίες και ενδείξεις στις σελίδες αυτές, δεν αποτελούν διαβεβαιώσεις ή εγγυήσεις είτε ρητές, είτε σιωπηρές που παρέχονται από τη Daimler Truck AG. Ιδιαίτερα δεν αποτελούν σιωπηρή υπόσχεση ή εγγύηση, σχετικά με τα χαρακτηριστικά, την εμπορικότητα, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή τη μη προσβολή νόμων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αν και οι πληροφορίες που παρέχονται είναι/θεωρούνται ακριβείς, ωστόσο μπορεί να εμπεριέχουν λάθη και ανακρίβειες.

Στην ιστοσελίδα μας, θα βρείτε επίσης συνδέσμους με άλλες σελίδες του διαδικτύου που δεν ελέγχονται από τη Daimler Truck AG. Θέλουμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι δεν έχουμε καμία επιρροή στη διαμόρφωση και τα περιεχόμενα των σελίδων στις οποίες αναφέρεται ο εκάστοτε σύνδεσμος.

Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ενημέρωση τους, την ορθότητα, την πληρότητα και την ποιότητα των πληροφοριών, οι οποίες παρέχονται μέσω αυτών. Στο πλαίσιο αυτό διαχωρίζουμε τη θέση μας ως προς τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών. Η δήλωση αυτή αναφέρεται σε όλους τους συνδέσμους σε εξωτερικές σελίδες και το περιεχόμενο τους, τα οποία εμφανίζονται στη σελίδα μας.