Υποδείξεις Προστασίας Δεδομένων/Δήλωση Απορρήτου

Υπεύθυνος επεξεργασίας με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ("ΓΚΠΔ"):

Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. («Εμείς»)
Θηβαϊδος 20
145 64 Νέα Κηφισιά
Ελλάδα
privacy@starautomotive.gr

Υπεύθυνος για την προστασία δεδομένων:
Mercedes‑Benz Group AG
Chief Officer Corporate Data Protection
HPC E600
70546 Στουτγάρδη
Γερμανία
Email: data.protection@mercedes-benz.com

1. Προστασία δεδομένων
Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα μας και δείξατε ενδιαφέρον για την εταιρεία και τα προϊόντα μας. Αντιμετωπίζουμε την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν με μεγάλη σοβαρότητα. Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου θα σας εξηγήσουμε πώς συλλέγουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, πώς τα χρησιμοποιούμε, για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση, καθώς και τα δικαιώματα και τις αξιώσεις που απορρέουν από αυτά. Για περισσότερες πληροφορίες, σας παραπέμπουμε στην Πολιτική προστασίας δεδομένων της Daimler:  

Πολιτική προστασίας δεδομένων της Mercedes‑Benz Group AG

Οδηγία προστασίας δεδομένων της Daimler

Η Πολιτική Απορρήτου μας αναφορικά με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και η Πολιτική προστασίας δεδομένων της Daimler AG δεν ισχύουν για τις δραστηριότητές σας στις ιστοσελίδες κοινωνικών δικτύων ή άλλων παρόχων, στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση μέσω των συνδέσμων που υπάρχουν στις ιστοσελίδες μας. Ενημέρωση σχετικά με τους δικούς τους όρους προστασίας δεδομένων μπορείτε να βρείτε στις ιστοσελίδες των εν λόγω παρόχων.

2. Συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
α. Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, αποθηκεύουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, τον τρόπο πρόσβασης (π.χ. εάν είχατε πρόσβαση σε ιστοσελίδα ή λάβατε μήνυμα σφάλματος), τη χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας, τους όρους αναζήτησης που ενδεχομένως εισαγάγατε, τη συχνότητα πρόσβασής σας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες, την ονομασία των αρχείων όπου είχατε πρόσβαση, το πλήθος των δεδομένων που διαβιβάστηκαν, την ιστοσελίδα από την οποία αποκτήσατε πρόσβαση στις ιστοσελίδες μας και τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε μέσω των δικών μας ιστοσελίδων, είτε κάνοντας κλικ σε συνδέσμους στις ιστοσελίδες μας είτε εισάγοντας έναν τομέα κατευθείαν στο πεδίο εισαγωγής της ίδιας καρτέλας (ή/και του παραθύρου) του προγράμματος περιήγησής σας στο οποίο ανοίξατε τις ιστοσελίδες μας. Επιπλέον, και για λόγους ασφαλείας, ιδίως για την αποφυγή και ανίχνευση επιθέσεων στις ιστοσελίδες μας ή για απόπειρες απάτης, η Εταιρεία μας θα αποθηκεύει τη διεύθυνση IP και το όνομα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου σας για επτά ημέρες.

β. Αποθηκεύουμε περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο εφόσον μας τα γνωστοποιήσετε, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, φόρμας επικοινωνίας, συνομιλίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, και μόνο στον βαθμό που αυτό μας επιτρέπεται κατόπιν της συγκατάθεσής σας ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (δείτε την ενότητα 7).

γ. Δεν έχετε καμία νομική ή συμβατική υποχρέωση να διαβιβάσετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Είναι πιθανό όμως ορισμένες λειτουργίες των ιστοσελίδων μας να εξαρτώνται από τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η μη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία παροχής ή τον περιορισμό των λειτουργιών.

3. Σκοποί χρήσης 
α. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται κατόπιν επισκέψεων στις ιστοσελίδες μας, προκειμένου να γίνονται όσο το δυνατόν πιο εύχρηστες αλλά και για την προστασία των συστημάτων πληροφορικής μας από επιθέσεις και άλλες παράνομες ενέργειες.

β. Εάν μας γνωστοποιήσετε περαιτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, π.χ. στο πλαίσιο τυχόν εγγραφής, συνομιλίας, φόρμας επικοινωνίας, έρευνας, διαγωνισμού ή κατά την εκτέλεση σύμβασης, θα τα χρησιμοποιήσουμε για τους αναφερόμενους σκοπούς, για τη διαχείριση πελατών και –εφόσον είναι απαραίτητο– για τη διεκπεραίωση και διευθέτηση εμπορικών συναλλαγών, στον βαθμό που κρίνεται κάθε φορά ως αναγκαίο.

γ. Εμείς και, εάν χρειαστεί, επιλεγμένοι τρίτοι, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς (π.χ. εμφάνιση προσωποποιημένων περιεχομένων ή διαφημίσεων με βάση τη συμπεριφορά χρήσης σας) εφόσον έχετε δώσει την συγκατάθεσή σας (= συναίνεση) στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης Συγκατάθεσης (Consent Management System) της εταιρείας μας. Περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητες επιλογής θα βρείτε εδώ.

δ. Επιπλέον χρησιμοποιούμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον βαθμό που είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο (π.χ. αποθήκευση για εκπλήρωση των υποχρεώσεων τήρησης εμπορικών και φορολογικών αρχείων, δημοσίευση βάσει διοικητικής ή δικαστικής απόφασης, π.χ. σε μια αρχή επιβολής του νόμου).

4. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους, social plugins, χρήση από παρόχους υπηρεσιών
α. Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται επίσης να περιέχουν προσφορές τρίτων. Όταν κάνετε κλικ σε μία τέτοια προσφορά, διαβιβάζουμε δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο στον βαθμό που αυτό κρίνεται αναγκαίο (π.χ. την πληροφορία ότι βρήκατε την εν λόγω προσφορά σε εμάς και, εφόσον χρειάζεται, περαιτέρω στοιχεία που έχετε ήδη δηλώσει στην ιστοσελίδα μας επ’ αυτού).

β. Όταν εγκαθιστούμε στις ιστοσελίδες μας τα λεγόμενα «social plugins» κοινωνικών δικτύων, όπως Facebook και Twitter, τα ενσωματώνουμε ως εξής:

Όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας, τα social plugins είναι απενεργοποιημένα, δηλαδή δεν διαβιβάζονται δεδομένα στους χειριστές αυτών των δικτύων. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από αυτά τα δίκτυα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο αντίστοιχο social plugin και να συνδεθείτε κατευθείαν με τον διακομιστή του εκάστοτε δικτύου.

Εάν διαθέτετε λογαριασμό χρήστη σε κάποιο δίκτυο και έχετε συνδεθεί εκεί κατά την ενεργοποίηση του social plugin, το δίκτυο μπορεί να καταχωρήσει την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας στον λογαριασμό χρήστη σας. Εάν θέλετε να το αποφύγετε, μπορείτε να αποσυνδεθείτε από το δίκτυο πριν την ενεργοποίηση του social plugin. Η επίσκεψη σε άλλη ιστοσελίδα της Daimler δεν μπορεί να καταχωρηθεί από κάποιο κοινωνικό δίκτυο, προτού ενεργοποιήσετε και εκεί το αντίστοιχο social plugin.

Από τη στιγμή που ενεργοποιείτε ένα social plugin, το δίκτυο μεταφέρει το διαθέσιμο περιεχόμενο κατευθείαν στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο το ενσωματώνει στις ιστοσελίδες μας. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να διαβιβαστούν και δεδομένα που προέρχονται και ελέγχονται από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο. Κατά τη σύνδεσή σας σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο, η διαβίβαση δεδομένων μεταξύ του δικτύου και του συστήματός σας, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις σας στην εν λόγω πλατφόρμα, διέπονται αποκλειστικά από τους όρους προστασίας δεδομένων του εκάστοτε δικτύου.

Το social plugin θα παραμένει ενεργό έως ότου το απενεργοποιήσετε ή διαγράψετε τα αρχεία cookies από τη συσκευή σας (δείτε την ενότητα 5.δ).

γ. Όταν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο μιας προσφοράς ή ενεργοποιείτε ένα social plugin, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να ανακατευθυνθούν σε παρόχους που βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») δεν διασφαλίζουν τα πρότυπα της ΕΕ αναφορικά με το αντίστοιχο «κατάλληλο επίπεδο προστασίας» για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη αυτή τη συνθήκη πριν κάνετε κλικ σε σύνδεσμο ή ενεργοποιήσετε ένα social plugin και εκκινήσετε μέσω αυτού τη διαβίβαση των δεδομένων σας.

δ. Για τη λειτουργία, τη βελτιστοποίηση και την ασφάλεια των ιστοσελίδων μας χρησιμοποιούμε, εκτός των άλλων, παρόχους εξειδικευμένων υπηρεσιών (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής, διαφημιστικές εταιρείες[A1] ).Διαβιβάζουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αυτούς τους παρόχους μόνο στον βαθμό που απαιτείται για την παροχή και τη χρήση των ιστοσελίδων και των λειτουργιών τους, για την παρακολούθηση έννομων συμφερόντων, για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις ή στο βαθμό που έχετε συναινέσει σε αυτό (δείτε την ενότητα 7). Περισσότερα στοιχεία για τους αποδέκτες θα βρείτε στο Σύστημα Διαχείρισης Συγκατάθεσης (Consent Management System).

5. Cookies

α Κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας, μπορεί να χρησιμοποιούνται cookies. Από τεχνικής άποψης πρόκειται για τα λεγόμενα HTML Cookies και παρόμοια εργαλεία λογισμικού, όπως Web/DOM Storage ή Local Shared Objects (τα λεγόμενα «Flash cookies»), τα οποία αναφέρουμε από κοινού ως «cookies».

β. Τα cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή, στον φορητό υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνό σας κατά την επίσκεψη σε μια ιστοσελίδα. Μέσω αυτών μπορούμε να διαπιστώσουμε π.χ. εάν έχει υπάρξει προηγούμενη σύνδεση μεταξύ της συσκευής και των ιστοσελίδων, ποια γλώσσα ή άλλες ρυθμίσεις προτιμάτε, να σας προσφέρουμε συγκεκριμένες λειτουργίες (π.χ. Online shop, Configurator οχήματος) ή να μαθαίνουμε τα ενδιαφέροντά σας βάσει της συμπεριφοράς χρήσης. Τα cookies ενδέχεται επίσης να περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

γ. Εάν και ποια cookies χρησιμοποιούνται κατά την επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας, εξαρτάται από τις ενότητες και τις λειτουργίες των ιστοσελίδων μας που χρησιμοποιείτε και εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, που δεν είναι τεχνικά απαραίτητα, στο Σύστημα Διαχείρισης Συγκατάθεσης (Consent Management System). Περισσότερες πληροφορίες και δυνατότητες επιλογής θα βρείτε εδώ.

δ. Επιπλέον, η χρήση cookies εξαρτάται από τις ρυθμίσεις των προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε (π.χ. Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox).  Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο έχουν ως προεπιλεγμένη ρύθμιση την αυτόματη αποδοχή cookies, ωστόσο τις περισσότερες φορές μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση. Τα αποθηκευμένα cookies μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή, ενώ τα Web/DOM-Storage και Local Shared Objects μπορούν να διαγραφούν ξεχωριστά. Λεπτομερής περιγραφή αυτής της λειτουργίας στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) ή/και στη συσκευή που χρησιμοποιείτε, περιέχεται στις οδηγίες του κατασκευαστή.

ε.  Η συγκατάθεση (= συναίνεση) και η απόρριψη ή διαγραφή των cookies από τη συσκευή σας, όπως και η χρήση τους, αφορά το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Εάν χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές ή/και προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, μπορείτε να πραγματοποιείτε κάθε φορά διαφορετικές επιλογές ή/και ρυθμίσεις.

στ. Εάν αποφασίσετε να μην επιτρέψετε τη χρήση cookies ή να τα διαγράψετε, ενδέχεται να μην σας διατίθενται όλες οι λειτουργίες των ιστοσελίδων μας ή να σας διατίθενται περιορισμένα κάποιες επιμέρους λειτουργίες.

6. Ασφάλεια
Εφαρμόζουμε τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, για να προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας που διαχειριζόμαστε έναντι μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, απώλειας, καταστροφής και έναντι πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

7. Νομική βάση της επεξεργασίας
α Εάν μας έχετε παράσχει συγκατάθεση για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, αυτή αποτελεί νομική βάση για την επεξεργασία τους (Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. α του ΓΚΠΔ).

β. Για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης με εσάς, νομική βάση αποτελεί το Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. β του ΓΚΠΔ.

γ. Εάν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας απαιτείται για τη συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις μας (π.χ. για τη διατήρηση δεδομένων), η Εταιρεία μας εξουσιοδοτείται να το πράττει σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. γ του ΓΚΠΔ.

δ. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την άσκηση των έννομων συμφερόντων μας καθώς και των έννομων συμφερόντων τρίτων σύμφωνα με το Άρθρο 6, παρ. 1 εδ. στ του ΓΚΠΔ. Η διατήρηση της λειτουργικότητας των συστημάτων πληροφορικής μας, η (άμεση) προώθηση προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών δικών μας και τρίτων (εφόσον δεν πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας), καθώς και η νόμιμη τεκμηρίωση των επιχειρηματικών επαφών μας συγκαταλέγονται στα εν λόγω έννομα συμφέροντα. Στο πλαίσιο της εκάστοτε απαιτούμενης εξισορρόπησης συμφερόντων, λαμβάνουμε ειδικότερα υπόψη το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το σκοπό επεξεργασίας, τις συνθήκες επεξεργασίας και το συμφέρον σας για την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

8. Διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας
Η διεύθυνση IP και το όνομα του παρόχου σας υπηρεσιών διαδικτύου, τα οποία αποθηκεύουμε μόνο για λόγους ασφαλείας, θα διαγράφονται μετά από επτά ημέρες. Κατά τα λοιπά θα διαγράφουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας μόλις αίρεται ο σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα. Πέραν του χρονικού αυτού σημείου τα δεδομένα θα αποθηκεύονται μόνο εάν απαιτείται σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς ή λοιπές νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες υπαγόμαστε ή σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις σε τρίτες χώρες, εάν εκεί υπάρχει ένα κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας δεδομένων. Εφόσον σε κάποια περίπτωση δεν είναι εφικτή η διαγραφή, τα αντίστοιχα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επισημαίνονται με στόχο τον περιορισμό της περαιτέρω επεξεργασίας τους.

9. Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
α. Εάν η επεξεργασία αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του ΓΚΠΔ), διόρθωσης (άρθρο 16 του ΓΚΠΔ), διαγραφής δεδομένων (άρθρο 17 του ΓΚΠΔ), περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρο 18 του ΓΚΠΔ) και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρο 20 του ΓΚΠΔ).

β. Εάν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν από την Εταιρεία μας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συναίνεσή σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν έως την ανάκληση δεν θίγεται αναδρομικά κατόπιν της ανάκλησης. Ομοίως δεν θίγεται η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων αυτών σύμφωνα με άλλη νομική βάση, όπως π.χ. για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις (δείτε την ενότητα «Νομική βάση της επεξεργασίας»).

Δικαίωμα αντίρρησης. Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 ε) του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος) ή στο άρθρο 6 παρ. 1 στ του ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων βάσει εξισορρόπησης συμφέροντος). Εάν εναντιωθείτε στην επεξεργασία, η Εταιρεία μας θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, μόνο εάν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εφόσον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων βάσει έννομων συμφερόντων, έχετε επιπλέον το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να κατονομάζετε τους λόγους.

γ. Παρακαλούμε, εάν είναι εφικτό, να απευθύνετε τις απαιτήσεις ή δηλώσεις σας στην κατωτέρω διεύθυνση επικοινωνίας:  privacy@starautomotive.gr

δ. Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβιάζει νομοθετικές διατάξεις, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (άρθρο 77 του ΓΚΠΔ).

10. Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter)
Αν αποκτήσετε συνδρομή σε ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) που προσφέρεται στην ιστοσελίδα μας, τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο θα χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, εκτός και αν εγκρίνετε πιο εκτεταμένη χρήση τους. Μπορείτε να τερματίσετε τη συνδρομή ανά πάσα στιγμή μέσω της δυνατότητας αποσύνδεσης που παρέχεται στο ενημερωτικό δελτίο.

11. Κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Daimler AG
Με την κεντρική υπηρεσία πρόσβασης της Daimler AG μπορείτε να εγγραφείτε σε όλες τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές του Ομίλου Daimler και των εμπορικών σημάτων του, που είναι συνδεδεμένες με αυτήν την υπηρεσία. Οι ισχύοντες όροι χρήσης περιλαμβάνουν ειδικούς κανονισμούς για την προστασία δεδομένων. Μπορείτε να βρίσκετε αυτούς τους όρους χρήσης στις εκάστοτε σελίδες σύνδεσης των σχετιζόμενων ιστοσελίδων και εφαρμογών.

12. Διαβίβαση δεδομένων σε αποδέκτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
α Κατά τη χρήση παρόχων υπηρεσιών (δείτε την ενότητα 4.δ.) και τη μεταβίβαση δεδομένων με τη συγκατάθεσή σας (= συναίνεση) σε τρίτους (δείτε την ενότητα 3.γ), είναι δυνατή η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες που βρίσκονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»), της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας (= Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) και η επεξεργασία τους σε αυτές, ιδίως στις ΗΠΑ και στην Ινδία. 

β. Οι ακόλουθες χώρες (βλ. κατάλογο χωρών) θεωρούνται από την ΕΕ ότι διαθέτουν επαρκές επίπεδο προστασίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ (η λεγόμενη «απόφαση περί επάρκειας»). Με τους αποδέκτες σε άλλες χώρες συνάπτουμε συμφωνίες για την εφαρμογή των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της ΕΕ, των δεσμευτικών εταιρικών κανονισμών ή άλλων επιτρεπόμενων μηχανισμών (εφόσον υπάρχουν), για τη διασφάλιση «κατάλληλου επιπέδου προστασίας» σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην ενότητα 9.δ. ανωτέρω.

Έκδοση: Σεπτέμβριος 2023