Πάροχος

Πάροχος
Daimler Truck AG
Fasanenweg 10
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany
Telephone: +49 711 8485 0
Email: contact@daimlertruck.com

Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη A.E.
Θηβαίδος 20
14564 Κηφισιά
Αττικής
Τηλ.: +30 210 6296500
Α.Φ.Μ.: 094104612
Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ Αθηνών
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ:  000336101000