Jogi közlemény

Szerzői jogok.
Copyright 2022 Daimler Truck AG. Minden jog fenntartva. A Daimler Truck AG weboldalain szereplő szövegek, képek, grafikák, hang-, animációs- és videofájlok szerzői jog és szellemi tulajdonvédelem tárgyát képezik. Ezeket tilos kereskedelmi felhasználás vagy terjesztés céljából lemásolni, módosítani és más honlapokra áthelyezni. Néhány Daimler Truck AG weboldal olyan anyagot is tartalmaz, amely szolgáltatói szerzői jog tárgyát képezi.

Termékek és árak.
A jelen oldalon szereplő termékinformációk, illusztrációk és képek a különböző országokban működő Daimler Truck AG weboldalakon történő generikus felhasználásra készültek. Előfordulhat, hogy egyes információk és/vagy extrák bizonyos országokban nem érhetők el, vagy ezek a helyi piaci kereslet vagy ezen országok hatósági ellenőrzéseinek kielégítése érdekében csak különböző specifikációkban vagy konfigurációkban állnak rendelkezésre. Minden ár ajánlott kiskereskedelmi ár. Az árak a közzétételkori folyó árak, és értesítés nélkül változhatnak.

Védjegyek.
A Daimler Truck AG weboldalain feltüntetett minden védjegy a Daimler Truck AG védjegyjogainak tárgyát képezi, ez különösen a modellneveket feltüntető táblákra, logókra és emblémákra vonatkozik.

Mercedes Stern és a Mercedes‑Benz a Mercedes‑Benz Group AG védjegyei.

Licencek.
A Daimler Truck AG-nek óvnia kell szellemi tulajdonát, szabadalmait, védjegyeit és jogait is. Ezért értesítjük Önöket, hogy a jelen weboldal és az rajta szereplő anyagok nem tekinthetők licencnek a Daimler Truck AG szellemi tulajdonához.

Mercedes Stern és a Mercedes‑Benz a Mercedes‑Benz Group AG szellemi tulajdonvédelmének hatálya alá tartozik. Ezeket a Daimler Truck AG licenc alapján használja.

Előretekintő nyilatkozatok.
A weboldalak, a befektetői kapcsolatokra vonatkozó sajtóközlemények, az éves és évközi jelentések, kitekintések, prezentációk, audio- és videofájlok rendezvényekről (élőben vagy felvételről) és az e weboldalon szereplő egyéb dokumentumok előretekintő nyilatkozatokat is tartalmaznak, amelyek a vezetőség jelenlegi véleményét tükrözik jövőbeli eseményekkel kapcsolatban. A "várható", "feltételezhető", "úgy hisszük", "becslésünk szerint", "várakozásunk szerint", "szándékozunk", "előfordulhat", "tervezzük", "előrevetítjük" "kellene", és a hasonló kifejezések jelzik az előretekintő nyilatkozatokat. E nyilatkozatok ki vannak téve a kockázatoknak és bizonytalanságoknak, ideértve pl. az európai vagy észak-amerikai gazdasági hanyatlást; a valutaárfolyam-változásokat, a kamatlábak és a nyersanyagárak változását; konkurens termékek bevezetését; értékesítési ösztönzőket és a használt gépjárművek viszonteladási árainak csökkenését. Amennyiben ezek vagy az egyéb kockázatok/bizonytalanságok bármelyike előfordul (amelyek közül egyeseket a "kockázatjelentés" címszó alatt ismertetünk a Daimler Truck legújabb éves jelentésében, és a "kockázati tényezők" címszó alatt a Daimler Truck 20-F űrlapon az Értékpapír- és Tőzsdebizottsághoz benyújtott legújabb éves jelentésben), vagy ha e nyilatkozatok alapjául szolgáló feltevések nem helytállónak, akkor a tényleges eredmények eltérhetnek attól, amit a nyilatkozatokban közöltünk vagy érzékeltettünk. Ezért nem vállalunk kötelezettséget az előretekintő nyilatkozat naprakésszé tételére, az csak azon időpontra vonatkoztatható, amikor készült.

Szavatosságvállalás.
A jelen weboldalon szereplő információkat a Daimler Truck AG "a jelenlegi helyzetnek megfelelően" nyújtja és a jog által engedélyezett mértékig minden kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságvállalás nélkül teszi közzé, ideértve a piaci forgalomképességre, adott célra való alkalmasságra vagy a szellemi tulajdon bitorló jellegtől való mentességére vonatkozó hallgatólagos szavatosságvállalásokat is. A közölt információk pontosak, mégis tartalmazhatnak tévedéseket vagy pontatlanságokat.

A jelen weboldal linkeket tartalmaz olyan honlapokhoz, melyek nem állnak a Daimler Truck AG ellenőrzése alatt. A linkekkel kapcsolt honlap tartalmáért nem vállaljuk a felelősséget. A Daimler Truck AG ezeket a linkeket csak a szórakoztatás kedvéért biztosítja, és a link feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Daimler Truck AG jóváhagyja a linkelt honlapot.

Információ az online vitarendezésről

Az Európai Bizottság egy internetes platformot hozott létre a jogviták online rendezésére (un. “OVR-Platform”). Az OVR-Platform elsődleges kapcsolati pontként működik online adásvételi szerződésekből eredő szerződéses kötelezettségek vitás ügyeinek bíróságon kívüli rendezésére.

Az OVR-Platformot az alábbi linken érheti el:

OVR-Platform