Teisinė informacija

Autorinės teisės.
Autorinės teisės 2022 Daimler Truck AG. Visos teisės priklauso autoriui. Tekstas, vaizdai, grafika, garso, vaizdo ir animacija rinkmenos, taip pat jų išdėstymas Daimler Truck svetainėse yra apsaugoti autoriaus teisių ir kitų intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų. Šie objektai negali būti kopijuojami komerciniam naudojimui arba platinimui, jie taip pat negali būti pakeisti arba pakartotinai paskelbti kitose svetainėse. Kai kuriuose Daimler Truck interneto svetainėse naudojami vaizdai, kuriems taikomos tiekėjų autoriaus teisės.

Prekės ir kainos.
Galimi produktų ir paslaugų pokyčiai atskiruose puslapiuose po kopijos termino. Gamintojas pasilieka sau teisę keisti produkto išvaizdą, formą, spalvą ir produkto technines savybes ar paslaugų apimtį pristatymo laikotarpiu, jei tokie pokyčiai Daimler Truck nuožiūra yra pagrįsti, atsižvelgiant į pirkėjo interesus. Paveikslėliuose gali būti vaizduojami priedai, papildomos įrangos detalės ar kitos savybės, kurios nėra standartinės tiekimo ar paslaugų apimties dalis. Spalvos gali skirtis nuo tinklalapyje pavaizduotųjų dėl techninių apribojimų. Atskiruose puslapiuose gali būti minimi modeliai ir paslaugos, kurios nėra pasiekiamos atitinkamoje šalyje. Informacija apie teisės aktus, teisinius reikalavimus ir apmokestinimą taikoma tik Vokietijos Federacinėje Respublikoje. Jei Pardavimo ir pristatymo sąlygose nenurodyta priešingai, taikytinos kainos, galiojančios pristatymo dieną. Kainos yra rekomenduojamos įgaliotųjų atstovybių mažmeninės kainos. Galutinių duomenų teiraukitės įmonei priklausančiame pardavimo ir paslaugų centre ar įgaliotoje atstovybėje.

Prekių ženklai.
Jei nenurodyta kitaip, visi Daimler Truck interneto svetainėse rodomi ženklai ginami Daimler Truck prekyženklių teisių, ypatingai modelių pavadinimai bei įmonės logotipai ir emblemos.

Mercedes Stern ir Mercedes‑Benz yra Mercedes‑Benz Group AG prekių ženklai.

Licencijos teisės.
Daimler Truck siekė sukurti naujovišką ir informatyvią interneto svetainę. Tikimės, kad priimsite šią kūrybišką pastangą taip pat entuziastingai kaip ir mes. Tačiau taip pat turite suprasti, kad Daimler Truck privalo apsaugoti savo intelektinę nuosavybę, įskaitant patentus, prekyženklius ir autoriaus teises. Taigi, šiuo įspėjame, kad nei ši interneto svetainė, nei bet kokia joje esanti medžiaga jokiu būdu negali suteikti jokiam asmeniui Daimler Truck intelektinės nuosavybės licencijos.

Mercedes Stern ir Mercedes‑Benz saugo Mercedes‑Benz Group AG intelektinę nuosavybę. Juos pagal licenciją naudoja Daimler Truck AG.

Įspėjimai dėl ateities pareiškimų.
Interneto puslapiuose, investuotojams skirtuose pranešimuose spaudai, metinėse ir tarpinėse ataskaitose, gairėse, pristatymai, renginių garso ir vaizdo rinkmenose (gyvai transliuojamuose ar įrašuose) ir kituose dokumentuose, patalpintuose šioje svetainėje, tarp kitų dalykų yra ateities pareiškimai, kurie atspindi vadovybės dabartinį požiūrį į ateities įvykius. Žodžiai „numatyti“, „manyti“, „tikėti“, „įvertinti“, „tikėtis“, „ketinti“, „galėti“, „planuoti“, „projektuoti“, „turėtų“ ir panašūs išsireiškimai nurodo ateities pareiškimus. Tokiems pareiškimams yra taikoma rizikos išlygos ir neapibrėžtumai, įskaitant, bet neapsiribojant: ekonominiu nuosmukiu Europoje ar Šiaurės Amerikoje; valiutų kursų pokyčiais, palūkanų normomis ir žaliavų kainomis; konkuruojančių produktų įvedimu; padidėjusiu pardavimo skatinimu; sėkmingu smart naujo verslo modelio įgyvendinimu; ir naudotų automobilių perpardavimo kainų sumažėjimu. Atsitikus bet kurioms iš šių rizikų ir neapibrėžtumų (kai kurie iš jų aprašyti naujausio Daimler Truck metinio pranešimo skirsnyje „Rizikos ataskaita“ ir 20-F formos Daimler Truck naujausio metinio pranešimo skirsnyje „Rizikos veiksniai“, kuris pateiktas Saugumo ir keitimo komisijai) ar jei tokių pranešimų prielaidos pasitvirtinta kaip neteisingos, tuomet faktiniai rezultatai gali iš esmės skirtis nuo tokiais pranešimais išreikštų ar numatomų. Neketiname ir neprisiimame jokio įsipareigojimo atnaujinti bet kurį ateities pranešimą, kuriame kalbama tik nuo tos datos, kada jis išspausdintas.

Atsakomybė.
Šiuose puslapiuose pateikta informacija ir aprašymai neatspindi jokio pobūdžio užtikrinimo ar garantijos, išreikštos ar numanomos. Ypač jie neatspindi jokio numanomo užtikrinimo ar garantijos dėl būklės, perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui ar ne atitikties įstatymams ir patentams..

Mūsų interneto svetainėje yra nuorodos į išorines svetaines, kurių Daimler Truck nekontroliuoja. Todėl prašome atkreipti dėmesį į tai, kad nesame atsakingi už bet kurios susietos svetainės turinį. Todėl mes negalime garantuoti, kad išorės tinklalapyje pateikta informacija yra aktuali, teisinga, išsami ar vientisa. Atsižvelgiant į tai, mes atsiribojame nuo viso šių tinklalapių turinio. Šis pareiškimas taikomas visoms nuorodoms į išorinius mūsų tinklalapio puslapius ir jų turinį.