Privatumo pareiškimas/Privacy Statement

Pagrindiniame duomenų apsaugos reglamente apibrėžtas atsakingasis – tai:

UAB „Veho Lietuva“ („Mes“)
Pirklių g. 9, LT-02300 Vilnius, Lietuva
E.paštas: vilnius@veho.lt

Duomenų apsaugos įgaliotinis:

1. Duomenų apsauga

Džiaugiamės, kad lankote mūsų svetaines ir domitės mūsų pasiūlymais. Jūsų asmens duomenų apsauga – pagrindinis mūsų siekis. Šioje privatumo politikoje mes paaiškiname, kaip renkame jūsų asmens duomenis, ką su jais darome, kokiam tikslui ir kokiu teisiniu pagrindu remdamiesi vykdome tą veiklą bei kokias su ta veikla susijusias turite teises ir kokias galite pareikšti pretenzijas. Taip pat papildomai nurodome Daimler duomenų apsaugos rekomendacijos:

Daimler duomenų apsaugos rekomendacijos

Mūsų privatumo pareiškimas dėl mūsų svetainių naudojimo ir Daimler AG duomenų apsaugos rekomendacijos netaikomos jūsų veiklai socialinių tinklų svetainėse arba kitiems paslaugos teikėjams, kuriuos galite pasiekti naudodami mūsų svetainėse pateiktus saitus. Prašome susipažinti šio paslaugos teikėjo svetainėse su duomenų apsaugos nuostatomis.

2. Asmens duomenų rinkimas ir apdorojimas

2.1. Jums lankantis mūsų svetainėse mes įrašome tam tikrus duomenis jūsų naudojamą naršyklę ir operacinę sistemą, apsilankymo datą ir laiką, prieigos būklę (pvz., ar jums pavyko atverti svetainę, ar buvo gautas pranešimas apie klaidą), svetainės funkcijų naudojimą, jūsų galbūt įvestus paieškos žodžius, tam tikrų svetainių atvėrimo dažnumą, atsisiųstų duomenų pavadinimą, perduotų duomenų kiekį, svetainę, kurią naudodami prisijungėte prie mūsų svetainių, ir svetainę, iš kurios aplankėte mūsų svetaines, jeigu paspaudėte mūsų svetainių saitus arba jeigu į jūsų naršyklės registravimo kortelės (arba to paties lango) įvesties lauką tiesiogiai įvedėte domeną, kur buvote atsidarę mūsų svetaines. Be to, dėl su saugumu susijusių priežasčių įrašome, visų pirma siekdami apsisaugoti nuo prasiskverbimo į mūsų svetaines, atpažinti tokias grėsmes arba išvengti mėginimų skverbtis į mūsų svetaines, septynių dienų laikotarpiui jūsų IP adresą ir jūsų interneto paslaugos teikėjo pavadinimą.

2.2. Kitus asmens duomenis mes įrašome tik tuo atveju, jeigu šiuos duomenis jūs mums pateikėte registruodamiesi, kontaktinių duomenų formoje, atliekant apklausą, vykdant konkursą arba įgyvendinant sutartį ir taip pat tik tais atvejais, kai šį įrašymą galima atlikti remiantis jūsų suteiktu leidimu arba pagal galiojančių teisės aktų nuostatas.

2.3. Vykdydami teisės aktų reikalavimus arba laikydamiesi sutarties nuostatų esate įpareigoti perduoti savo asmens duomenis. Tačiau gali taip susiklostyti, kad tam tikros mūsų svetainių funkcijos gali būti susietos su asmens duomenų perdavimu. Jeigu šiais atvejais asmens duomenų neperduodate, tada galite netekti galimybės naudoti funkcijas arba jų naudojimas būtų apribojamas.

3. Paskirtis

3.1. Lankantis mūsų svetainėse surinktus asmens duomenis naudojame tam, kad svetainėmis galėtumėte kuo patogiau naudotis bei mūsų IT sistemą apsaugoti nuo prasiskverbimų ir kitų neteisėtų veiksmų.

3.2. Jūsų perduotus mums, pvz., jums registruojantis, pildant kontaktų formą, atliekant apklausą, vykdant konkursą arba įgyvendinant sutartį, išsamesnius asmens duomenis, mes naudojame pagal nurodytą paskirtį, dirbdami su klientais ir, jeigu būtina, plėtodami veiklą ir atsiskaitydami už veiklos operacijas, kiekvieną kartą atsižvelgdami į aplinkybes.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

4.1. Mūsų svetainėse taip pat gali būti pateikiami trečiosios šalies pasiūlymai. Jeigu tokį pasiūlymą spustelėjate pelės žymekliu, atitinkamam paslaugos teikėjui mes perduodame būtiną duomenų kiekį (pvz., duomenis apie tai, kad atitinkamą pasiūlymą radote mūsų svetainėse ir išsamią informaciją, kurią jau esate nurodę mūsų svetainėse).

4.2. Jeigu mes savo svetainėse naudojame vadinamuosius socialinių tinklų, pvz., Facebook, Twitter ir Google+, „socialinius programų įskiepius“, mes juos tvarkome taip:

- Jeigu apsilankote mūsų svetainėse, tada socialiniai programos įskiepiai yra deaktyvinami, t.y. šio tinklo operatoriui nėra pateikiami jokie duomenys. Jeigu norite turėti galimybę naudotis tokiu tinklu, pelės žymekliu spustelėkite atitinkamą socialinį programos įskiepį, kad būtų užmegztas tiesioginis ryšys su atitinkamo tinklo serveriu.

- Jeigu esate susikūrę tinklo naudotojo paskyrą ir jeigu aktyvinant socialinį programos įskiepį esate prisijungę prie tinklo, jūsų lankomas tinklas mūsų svetainėms gali priskirti jūsų naudotojo paskyrą. Jeigu norite šio dalyko išvengti, prieš aktyvindami socialinės programos įskiepius prašome atsijungti nuo tinklo. Lankant kitas Daimler svetaines socialinis tinklas negali būti priskiriamas, jeigu neesate aktyvinę tinkle esančio socialinės programos įskiepio.

- Jeigu aktyvinate socialinį programos įskiepį, su juo susijusį turinį tinklas tiesiogiai perduoda į jūsų naršyklę, kurią naudojate mūsų svetainėse. Susiklosčius šiai padėčiai taip pat gali būti atliekamas duomenų perdavimas, kurį inicijuoja ir valdo atitinkamas socialinis tinklas. Jums užmezgus ryšį su socialiniu tinklu, tarp tinklo ir jūsų sistemos perduodant duomenis ir jums šioje platformoje imantis veiksmų visų pirma galioja atitinkamo tinklo duomenų apsaugos nuostatos.

Socialinis programos įskiepis būna aktyvintas tol, kol jį deaktyvinate arba kol nepašalinate savo slapukų.

4.3. Jeigu pelės žymekliu spustelėjate pasiūlymą arba aktyvinate socialinį programos įskiepį, gali taip nutikti, kad asmens duomenys bus nusiųsti Europos ekonominei erdvei nepriklausančios šalies paslaugos teikėjams, kurie Europos Sąjungos („ES“) nuomone apdorojant asmens duomenis neužtikrina ES standartus atitinkančio asmens duomenų „apsaugos lygio“. Prašome prisiminti šią aplinkybę prieš pelės žymekliu spustelėdami saitą arba aktyvindami socialinį programos įskiepį, nes po šių jūsų veiksmų pradedamas duomenų perdavimas.

5. Vartojimo duomenų vertinimas, analizės priemonių naudojimas

5.1. Mes norėtume mūsų svetainių turinį kuo geriau pritaikyti jūsų interesams ir jums pateikti kuo tinkamesnį pasiūlymą. Siekdami nustatyti pirmenybines ir mėgstamiausias svetainių naudojimo sritis naudojame šią (šias) analizės priemonę (-es): Google Analytics, Adobe Analytics.

5.2. Naudojant šią analizės priemonę duomenys gali būti perduoti į JAV esantį serverį ir ten apdoroti. Prašome atsižvelgti į šiuos dalykus: Europos Sąjunga tvirtina, kad apdorojant asmens duomenis JAV nėra taikomas ES standartus atitinkantis asmens duomenų apdorojimo„nustatytas apsaugos lygis“. Tačiau šį saugos lygį pavienėms įmonėms galima pakeisti sertifikavimu pagal vadinamąjį „EU-U.S. Privacy Shield“.

5.3. „Jeigu nenorite, kad naudodami vadinamąją informacijos analizės priemonę mes rinktume informaciją apie jūsų lankymąsi mūsų svetainėse ir ją vertintume, galite ateityje bet kada pareikšti savo prieštaravimą („Opt-Out“).“).

Jūsų prieštaravimą mes įtraukiame į jūsų naršyklę įrašydami Opt-Out slapuką. Šis slapukas skirtas tik Jūsų prieštaravimui priskirti. Prašome atkreipti dėmesį, kad Opt-Out slapukas dėl techninių priežasčių taikomas tik toje naršyklėje, kurioje jis buvo nustatytas. Jeigu ištrinate slapukus arba naudojate kitą naršyklę ar atitinkamai kitą galutinį prietaisą, turite iš naujo įdiegti „Opt-Out“.

5.4. Toliau pateikiama informacija paslaugos teikėjams apie mūsų naudojamas analizės priemones ir atitinkamas Opt-Out galimybes:

Google Inc. („Google“). Google yra sertifikuota pagal EU-U.S. Privacy Shield.
Adobe Systems Inc. („Adobe“). Adobe yra sertifikuota pagal EU-U.S. Privacy Shield.

Galite prieštarauti, kad Google perduotų, rinktų ir apdorotų jūsų duomenis
Galite atsisakyti, kad nebūtų atliekamas vertinimas naudojant produktą Adobe Analytics

6. Su naudojimu susijusi informacija („Targeting“/„Retargeting“)

Kad mūsų internetinė rinkodara (pvz., baneriuose) mūsų Retargeting partnerių svetainėse (Flashtalking, Google Adwords, Google Doubleclick ir Vivaki) galėtų pateikti informaciją labiau atsižvelgdama į Jūsų poreikius ir pomėgius, naudojame ir vadinamąsias Retargeting technologijas. Slapukuose išsaugoma informacija apie tai, kokiais mūsų gaminiais ir paslaugomis domėjotės. Jeigu lankysitės kitose svetainėse, kurios bendradarbiauja su mūsų Retargeting partneriais, slapukai bus išanalizuoti ir naudojami tam, kad būtumėte geriau informuojami, atsižvelgiant į Jūsų pomėgius. Tai vyksta anonimiškai, t.y. Naudojant Retargeting jūsų identifikuoti neįmanoma.

Jei nepageidaujate, kad Daimler ir jo Retargeting partneriai rinktų, išsaugotų ir analizuotų informaciją apie jūsų apsilankymą bei derintų reklamines juostas pagal Jūsų pomėgius, galite tam bet kuriuo metu ateityje paprieštarauti („Opt-Out“).

Šis prieštaravimas techniškai įgyvendinamas jūsų naršyklėje išsaugojant „Opt-Out“ slapuką. Šis slapukas skirtas tik jūsų prieštaravimui atpažinti. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Opt-Out slapukas dėl techninių priežasčių gali būti naudojamas tik toje naršyklėje, kurioje jis buvo parinktas. Jeigu ištrinate slapukus arba naudojate kitą naršyklę ar atitinkamai kitą galutinį įrenginį, turite iš naujo įdiegti Opt-Out.

Trečiosios šalies paslaugų teikėjos naudojamus slapukus galite valdyti ir deaktyvinti šiose svetainėse:

Trečiųjų šalių slapukai

7. Sauga

Mes taikome technines ir organizacines saugos priemones, kad jūsų duomenys, kuriuos mes turime, būtų apsaugoti nuo manipuliavimo, praradimo, sunaikinimo ir neįgaliotų asmenų prieigos. Mūsų saugos priemonės nuolat tobulinamos atsižvelgiant į technologijų plėtrą.

8. Teisinis duomenų apdorojimo pagrindas

8.1. Jeigu suteikiate mums leidimą apdoroti jūsų asmens duomenis, šis leidimas yra teisinis pagrindas apdoroti duomenis (DSGVO 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

8.2. Teisinis pagrindas apdoroti asmens duomenis, jeigu siekiama su jumis sudaryti sutartį arba ją vykdyti – DSGVO 6 straipsnio 1 dalies b punktas.

8.3. Jeigu jūsų asmens duomenis turime apdoroti tam, kad galėtumėme vykdyti savo teisinius įpareigojimus (pvz., laikyti duomenis), juos apdoroti esame įgalioti pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies c punktą.

8.4. Be to, asmens duomenis apdorojame siekdami užtikrinti teisėtus savo ir trečiosios šalies interesus pagal DSGVO 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Minėti teisėti interesai – tai mūsų IT sistemos funkcionavimo išlaikymas, taip pat mūsų ar kitos šalies produkto arba paslaugų pateikimas rinkai ir pagal teisės aktus numatyti verslo ryšių dokumentai.

9. Jūsų asmens duomenų pašalinimas

Jūsų IP adresą ir jūsų interneto paslaugos teikėjo pavadinimą, kuriuos mes įrašome dėl su sauga susijusių priežasčių, mes pašaliname po septynerių dienų. Be kita ko, jūsų asmens duomenis pašaliname tada, kai tik pasiekiame tikslą, kuriam duomenis buvome gavę ir apdoroję. Po minėto laiko tarpsnio duomenys įrašomi tik tuo atveju, jeigu juos įrašyti būtina pagal įstatymų, reglamentų arba kitų Europos Sąjungos teisės aktų, kurie mums taikomi, reikalavimus.

10. Susijusių asmenų teisės

10.1. Kaip su asmens duomenų apdorojimu susijęs asmuo turite teisęs gauti informaciją (DS-GVO. 15 straipsnis), informaciją apie ištaisymą (DS-GVO 16 straipsnis), duomenų šalinimą (DS-GVO . 17 straipsnis), apdorojimo apribojimą (DS-GVO. 18 straipsnis), taip pat duomenų perdavimą (DSžGVO 20 straipsnis).

10.2. Jeigu esate mums suteikę leidimą apdoroti jūsų asmens duomenis, turite teisę šį leidimą bet kada atšaukti. Jūsų asmens duomenų apdorojimo, atlikto iki atšaukimo pateikimo, teisėtumas nėra panaikinamas kitu atšaukimu. Taip pat galioja tolesnis šių duomenų apdorojimas, jeigu remiamasi kitu teisiniu pagrindu, pvz., teisinių įsipareigojimų vykdymu (plg. skirsnį „Teisinis duomenų apdorojimo pagrindas“).

10.3. Teisė pateikti prieštaravimą.
Jūs turite teisę, atsižvelgdami į savo ypatingą susiklosčiusią padėtį, bet kada pareikšti prieštaravimą pagal. DS-GVO 6 straipsnio. 1 dalies e punktą (Duomenų apdorojimas viešojo intereso tikslais) arba. DS-GVO 6 straipsnio 1 dalies f punktą (Duomenų apdorojimas siekiant suderinti interesus) dėl duomenų apdorojimo. Jeigu pateiksite savo prieštaravimą, jūsų asmens duomenis toliau apdorosime tik tuo atveju, kai galėsime pateikti privalomą teisinį pagrindą, kuris būtų svarbesnis už jūsų interesus, teises ir laisves, arba kai šis apdorojimas būtų reikalingas užtikrinant teises, naudojimąsi teisėmis arba ginantis nuo teisinių pretenzijų.

10.4. Prašome jūsų, jeigu įmanoma, jūsų pretenzijas arba pareiškimus siųsti šiuo kontaktiniu adresu: vilnius@veho.lt.

10.5. Jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys buvo apdorojami pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, turite teisę kompetentingai duomenų apsaugos institucijai įteikti skundą (DS-GVO. DS-GVO 77 straipsnis).

11. Naujienlaiškis

Kai užsisakote mūsų svetainėje siūlomą naujienlaiškį, pateikiant naujienlaiškį nurodomi duomenys naudojami tik siunčiant naujienlaiškį, jeigu neesate davę sutikimo tolesniam naudojimui. Naujienlaiškio prenumeratos galite bet kada atsisakyti naujienlaiškyje numatytais prenumeratos nutraukimo būdais.

12. Daimler AG centrinės prieigos paslaugos

Naudodami centrinę Daimler AG prieigos paslaugą galite prisiregistruoti visuose Daimler grupės ir jos prekės ženklo tinklalapiuose ir taikomosiose programose, kurios sujungtos su šia paslauga.

Daimler AG centrinių prieigos paslaugų naudojimo sąlygas galite peržiūrėti čia:

Daimler AG centrinių prieigos paslaugų naudojimo sąlygos

13. Slapukai