Veri Gizliliği

Kişisel Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler sorumlu birimin bulunduğu ülkede yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda işlenmektedir. Veri güvenliği politikamız ayrıca Daimler Truck AG için geçerli olan Veri Güvenliği Davranış Kuralları´nı kapsamaktadır. Daimler Truck AG web siteleri, sözü geçen veri güvenliği açıklaması olmayan başka sunucuların web sitelerine linkler de içerebilir.

Daimler Truck AG olarak web sitemizi ziyaret ettiğiniz, şirketimize ve ürünlerimize ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Kişisel verilerinizin korunması konusunu ciddiye alıyoruz ve web sitemizi ziyaretinizde kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz. Kişisel verilerinizin işlenmesinde kişisel alanınızın korunması, iş süreçlerimizde dikkate aldığımız ve önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında işlenen kişisel veriler, yürürlükte olan Veri Güvenliği mevzuatına uygun olarak işlenmektedir. Veri Güvenliği Politikamız, Daimler Truck AG için geçerli olan Veri Güvenliği Davranış Kuralları’nı da kapsamaktadır. Daimler Truck AG web siteleri, sözü geçen Veri Güvenliği Kuralları olmayan başka sunucuların web sitelerine linkler de içerebilir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

MERCEDES‑BENZ TÜRK ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumaktır. Mercedes‑Benz Türk Anonim Şirketi (“MBT” veya “Şirket") veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin KVKK’ye uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir.

İşbu Aydınlatma Metni ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca ilgili kişileri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

Veri Sorumlusu : Mercedes‑Benz Türk Anonim Şirketi
Adresi : Akçaburgaz Mah. Süleyman Şah Cad. No:2 34522 Esenyurt/İstanbul
Telefon : 0212 867 30 00
Mersis No : 0616004407900018 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 94468
 

1. Kişisel Verilerinizi Nasıl ve Hangi Veri İşleme Şartına Dayalı Olarak Topluyoruz, Hangi Amaçlarla Kullanıyoruz?
Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir;

Kimlik bilgisi; Adı, soyadı, doğum tarihi, TC kimlik numarası,
İletişim bilgisi; Telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, e-posta adresi,
Araç bilgisi; Plaka numarası, şasi numarası, işlem geçmişi ve ruhsatta yer alan diğer bilgiler,
Finansal bilgiler; Faturalama ve ödeme araçlarına ilişkin veriler,
Görsel ve işitsel veriler; Çağrı merkezi kayıtları, şirketimizin belirli konumlarında yer alan kameralar tarafından kaydedilen görüntü kayıtları,
Müşteri işlem verileri; Şirketimize sözlü/yazılı olarak iletilen talep ve şikayete ilişkin kayıtlar, randevu talepleri,
Pazarlama verileri; Ürün ve hizmetlerimizin ilgili kişinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler, anketler, kampanya bilgileri, ticari elektronik ileti izniniz olması durumunda gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları, çerez kullanımı vasıtasıyla işlenen veriler (detaylı bilgi için lütfen çerez aydınlatma metnimizi inceleyin),
Hukuki işlem verileri; adli ve idari kurumlardan talep edilen belge/bilgiler, MBT’ye karşı ve/veya MBT tarafından başlatılan adli süreçler (örneğin, davalar ve soruşturma dosyaları) ve idari/adli süreçlere ilişkin veriler, şirketimizin kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz (i) bayilerimiz ve servislerimizde yüz yüze görüşmeler ve basılı formlar vasıtasıyla (“Fiziki Kanallar”), (ii) çağrı merkezi, e-posta, SMS ve dijital platformlar aracılığıyla (“Çağrı Kanalları”), (iii) internet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız ve buralarda yer alan iletişim, rezervasyon ve diğer talep formlarımız üzerinden (“Dijital Kanallar”) ve (iv) sosyal medya hesaplarımız (“Sosyal Medya Kanalları”) vasıtasıyla sözlü ya da yazılı olarak toplanmaktadır. Kişisel veri işleme amaçlarımız ve hukuki sebeplerimiz şu şekildedir;

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olan durumlar, (KVKK m.5/2,c):
Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,
Satış işleminin gerçekleştirilmesi, online servis randevusu oluşturulabilmesi için sizlerle iletişime geçilmesi, satış sonrasındaki hizmetlerimizin sunulması, müşteri kaydınızın oluşturulması, müşteri iletişim bilgilerinin güncellenmesi,
Talebinize istinaden ilgilenilen model hakkında yetkili kişilerin iletişime geçilmesinin sağlanması ve siz müşterilerimize sunmayı taahhüt ettiğimiz diğer tüm ürün ve hizmetlerin sağlanması,
- Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (KVKK m.5/2,ç)

Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimiz’den talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması, geri çağırma operasyonlarının sürdürülmesi),
Finansal operasyonların yürütülmesi ve faturalandırma işlemlerinin tamamlanması,
Faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi.
- Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, (KVKK m.5/2,f)

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizi faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi,
Öneri, talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuca bağlanması,
Müşteri memnuniyetine yönelik çalışmaların yürütülmesi,
Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
Olası bir hukuki uyuşmazlık durumunda, haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi.
- Açık rıza verilmesi halinde, (KVKK m.5/1)

Açık rızaya dayanarak paylaşacağınız iletişim kanalları aracılığıyla iletişime geçilmesi kapsamında iletişim bilgilerinizin işlenmesi (bu tür iletişimler, ürün/hizmetlerimizle olan bağlılığınızı ve memnuniyetinizi artırmanıza olanak tanır),
İş ortakları ile pazarlamaya yönelik iş birliği çalışmalarının yürütülmesi.

2. Kişisel Verileriniz, Kimlerle ve Hangi Amaçla Paylaşabiliriz?
Bazı hallerde, kişisel verilerinizi yukarıda yer alan Amaçlar ile sınırlı olmak kaydıyla üçüncü taraflarla paylaşmamız gerekebilir. Bu bağlamda, (i) hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına mali süreçler ile ilgili olarak ilgili kamu kurumlarıyla ve mali danışmanlarımızla, tüketici mevzuatlarından kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle teknik destek aldığımız hizmet sağlayıcılarıyla; (ii) sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bayilerimiz, servislerimizle, iş ortaklarımızla, Daimler Truck AG ile, teknik altyapı desteği aldığımız kuruluşlarla ve teknik destek sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarla; sözleşme özelinde ihtiyaç olması halinde sigorta şirketleri ve acentelerle, sizlerin talebi doğrultusunda gerekmesi halinde bankalar ve diğer finansal kuruluşlarla; (iii) meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve (iv) pazarlama ve tanıtım faaliyetleri başta olmak üzere açık rızanız ile ilgili iletişim ve tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla yurtdışında mukim iş ortaklarıyla, ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde www.mercedesbenzturk.com.tr internet adresinde yer alan Mercedes‑Benz Türk Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak paylaşabilmekteyiz.

 

3. İlgili Kişi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?
İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.mercedesbenzturk.com.tr internet adresinde yer alan Mercedes‑Benz Türk Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda MBT talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, MBT tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Bilgi Alma Hakkı
Mercedes‑Benz Türk A.Ş., usulüne uygun bir şekilde Şirketimize iletilen talebiniz üzerine olabildiğince hızlı ve yazılı olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca, KVKK m.11 kapsamındaki haklarınıza ilişkin ilgili kişileri bilgilendirmektedir. İlgili kişi olarak sahip olduğunuz haklara ilişkin detaylı bilgilere Mercedes‑Benz Türk A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili sorularınızı, taleplerinizi, öner ya da şikayetlerinizi aşağıda yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla Şirketimize iletebilirsiniz.
Başvurularınız için ekli dokümanı kullanabilirsiniz.

Veri Sahibi Başvuru Formu

 

Seçme Olanakları
Kişisel verilerinizden, sizi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz konusunda bilgilendirebilmek ve gerektiğinde bu konularda size danışabilmek amacı ile ölçülü ve sınırlı olarak yararlanmak isteriz. Dolayısıyla, bu tür süreçlere katılıp katılmamak tamamen sizin seçiminizdir. Bu konuda onay vermemeniz durumunda bunu her zaman Şirketimize bildirebilirsiniz. Mevzuatta ve aydınlatma metninde belirlenen usullere uygun bir şekilde Şirketimize bildirilen talepler değerlendirmeye alınır ve gereği yapılır.

Konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni ve Mercedes‑Benz Türk A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

Çerezler
Mercedes‑Benz Türk A.Ş. ve Daimler Truck AG ziyaretçilerin tercihlerini izleyebilmek ve web sitesini bu doğrultuda en iyi biçimde tasarlayabilmek için çerezler kullanmaktadır. Çerezler, bilgisayarınızın sabit diskine bırakılan küçük dosyalardır ve web sitesinin çok daha rahat kullanılmasını ve beğenilerinize göre internet sitelerimizi geliştirmemizi sağlar. Böylelikle internet sitelerimizin içeriklerini Müşterilerimizin gereksinimlerini daha iyi karşılayacak biçimde oluşturabilir, dolayısıyla size sunduğumuz hizmeti de iyileştirebiliriz. Çerezler, bilgisayarınızdan daha önce sayfalarımıza erişilip erişilmediğini saptamak için de kullanılabilir.
Tabii ki web sitemize çerezleri kabul etmeden de ulaşabilirsiniz. İnternet tarayıcılarının çoğu çerez kullanmaksızın internet sitesine ulaşım imkanı tanımaktadır. Çerezlerin bilgisayarınızın sabit diskine kaydedilmesini, internet tarayıcısı ayarlarında *çerez engelle* ayarını seçerek engelleyebilirsiniz. Bunun nasıl işlediğini ayrıntılı olarak öğrenmek isterseniz internet tarayıcınız tarafından yapılan bilgilendirmeleri okumanızı öneririz. Bilgisayarınızda daha önce kaydedilmiş çerezleri her an silebilirsiniz. Ancak çerez kabul etmemeniz hizmetlerimizde işlevlerin kısıtlanmasına yol açabilir.
Çerezlere ilişkin data detaylı bilgiye ulaşmak ve çerez ayarlarını değiştirmek için; www.mercedesbenzturk.com.tr/cerezler

 

Güvenlik
Mercedes‑Benz Türk A.Ş. ve Daimler Truck AG, işlenen kişisel verilerinizi kaybolma, yetkisi olmayan kişilerce kullanılma, amaç dışında ölçüsüz olarak kullanma gibi işlemlerden korumak amacıyla teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamaktadır. Tarafımızca alınan güvenlik önlemleri teknolojik gelişmeler ile paralel olarak sürekli geliştirilmektedir.