Váš nástroj pro diagnostiku v reálném čase.

Mercedes‑Benz Trucks Uptime

Váš nástroj pro diagnostiku v reálném čase.

Větší efektivita díky transparentnosti: Služba Mercedes‑Benz Trucks Uptime průběžně monitoruje vaše nákladní vozidlo v reálném čase. Propojí ho s vaší firmou a také s vaším servisním partnerem Mercedes‑Benz Trucks. Systém rozpozná kritické stavy a informuje vás o potřebě údržby a oprav vašeho nákladního vozidla. Informace, které vám ušetří čas a peníze. Neboť tak lze zabránit výpadkům a lépe plánovat návštěvy servisu.

Prevence poruch
Prevence poruch

Jednat dříve, než nastane kritická situace.

Již 240 sekund po zaznamenání údajů ve vozidle jsou doporučená opatření pro servis automaticky nahrána do systémů prodejce. Pokud hrozí vašemu nákladnímu vozidlu akutně porucha, kontaktuje vás zákaznické centrum Daimler Truck a v případě potřeby zařídí opravu u servisního partnera Mercedes‑Benz Trucks. Může vám to ušetřit spoustu stresu a dlouhé prostoje.

Efektivní návštěvy servisu

Vaše jistota plánování.

Informace o tom, co se děje s vaším nákladním vozidlem: Služba Mercedes‑Benz Trucks Uptime průběžně monitoruje systémy vašeho vozidla a může vám pomoci zabránit předvídatelné nepojízdnosti vozidel. Kromě toho včas rozpozná potřebu údržby a opravy vašeho nákladního vozidla a předá ji přímo vámi preferovanému servisnímu partnerovi Mercedes‑Benz Trucks. Váš zákaznický poradce tak může sloučit nadcházející práce a termíny, abyste mohli efektivněji plánovat své návštěvy servisu. Kromě toho je vám systém podporou při opravách, které můžete provést sami, a poskytuje konkrétní doporučení úkonů ohledně nadcházejících opatření údržby. Tím ušetříte zbytečné náklady na opravy.

Efektivní návštěvy servisu
Efektivní návštěvy servisu
Specifické funkce pro e‑mobilitu

Plná transparentnost pro váš eTruck.

Mercedes‑Benz Trucks Uptime samozřejmě také diagnostikuje pravidla specifická pro elektromobily a údaje o stavu vašeho eTrucku. Ať už se jedná o stav nabití, stav baterie, zbývající dojezd nebo počet cyklů úplného nabití – relevantní údaje jsou zaznamenávány a jsou vám kdykoliv k dispozici.

Vyhledávání prodejce.

Službu Mercedes‑Benz Trucks Uptime lze objednat jako samostatnou službu nebo v kombinaci se všemi ostatními dostupnými servisními smlouvami. Váš prodejce Mercedes‑Benz Trucks vám rád poradí.

Vyhledávání prodejce

Mohlo by vás zajímat:

Váš digitální zákaznický portál.

My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks

Protože propojený vozový park je efektivnější.

Efektivní propojení

Aby váš nákladní vůz skvěle jel. Stejně jako podnikání.

Aby váš nákladní vůz skvěle jel

Na vyobrazeních a v textech mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Poskytnutá vyobrazení jsou jen příklady a neodráží skutečný stav originálních vozidel. Vzhled originálních vozidel se od těchto vyobrazení může lišit. Změny vyhrazeny. Vyobrazení a texty mohou obsahovat také typy a služby pro zákazníky, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny.