Новият eActros 600​

Charged to change

Напълно електрически, устойчив, рентабилен: eActros 600 за дълги разстояния е готов и поставя началото на нова ера в транспортния бранш. Променящият правилата на играта автомобил на Mercedes‑Benz Trucks е тук. ​

Акценти

Време е за нова глава.

Изцяло електрическият eActros 600 е не само устойчив и рентабилен. Той е част от интегрирано решение за навлизане в eMobility: с eConsulting за въпроси, които възникват за Вашия бизнес, подходящи финансови услуги и полезни дигитални услуги.

Създаден за дълги разстояния: eActros 600 впечатлява със своя ориентиран към бъдещето остатъчен пробег от 500 километра без дозареждане.10

Мощен и интелигентен: Иновативната ос eAxle на eActros 600 осигурява необходимата мощност за труден ежедневен транспорт с максимална мощност от 600 kW. А благодарение на Predictive Powertrain Control той предава впечатляващата си сила ефективно на пътя.

Благодарение на мегаватовото зареждане eActros 600 зарежда своите дълготрайни литиево-желязофосфатни (LFP) батерии от 20% до 80% за около 30 минути.9 За по-кратки спирания за зареждане и повече време на път.

Пробег

Електрифицирана ефективност.

Дълги разстояния без притеснения за зареждане: eActros 600 се движи с остатъчен пробег от 500 км без дозареждане.10 И благодарение на Megawatt-Charging зарежда от 20% до 80% за около 30 минути.9 Неговата задвижваща система осигурява допълнителна мощност. А батериите от литиево-железен фосфат (LFP) не се нуждаят от никел и кобалт и носят огромни предимства по отношение на експлоатационния живот и потока на тока.

Калкулатор на пробега

Стига по-далеч, отколкото си мислиш.

Колкото по-голям е остатъчният пробег на процес на зареждане, толкова по-бързо ще стигнеш целта. Определи тук докъде може да те отведе твоят eActros.

eActros 600 eActros 600 eActros 600

полуремарке

надстройка

Натоварване

външна температура

Област на приложение

Прогнозен остатъчен пробег*:

* Приблиз. остатъчен пробег се опр. от резулт. от вътрешни симулации, както и от реални тестове при шофиране. Действителният остатъчен пробег може да се различава от изчисления остатъчен пробег поради многобройни фактори, като напр. топография, метеорологични усл., скорост, предварително кондициониране, доп. консуматори, индивидуална конфигурация на а-ла и стил на шофиране.

Пробег

Електрифицирана ефективност.

Силово предаване: с пълна мощност напред.

При изкачване или ускоряване е видно: Ефективното шофиране се нуждае от правилната задвижваща сила. Специално за това е конструирана новата електронна мостова система. С 400 kW постоянна електрическа мощност и върхова мощност от 600 kW той придвижва eActros 600 мощно напред и нагоре по наклони. Благодарение на 4‑степенната трансмисионна технология и системата Predictive Powertrain Control разходът на енергия може да бъде намален дори с до 50% в сравнение с дизеловите автомобили.

LFP батерия: със заряд за сериозни постижения.

Устойчив и икономичен, тих и пълен с мощност: Благодарение на новоразработените литиево-желязо-фосфатни батерии, eActros 600 Ви предлага пълен пакет от добри характеристики:

 • Остатъчен пробег: 500 км без дозареждане1
 • Срок на експлоатация до 1 200 000 км
 • Megawatt-Charging от 20% на 80% за около 30 минути​2
 • Устойчив дизайн на клетките на батерията без кобалт и никел
 • Шест години гаранция

1 Остатъчният пробег е калкулиран вътрешно при специфични тестови условия, след предварително кондициониране, със седлови влекач 4x2 с обща маса на състав от ППС 40 t при 20 °C външна температура в транспорта на далечни разстояния и може да се различава от стойностите по Регламент (ЕС) 2017/2400.

2 Въз основа на вътрешни симулации, тъй като в момента все още се разработва задължителен и унифициран стандарт за Megawatt Charging System (MCS).

Екобаланс

До 80%* по-малко емисии на CO2 еквивалент.

С eActros 600 намалявате своя отпечатък на CO2 еквивалент. Въпреки че поради своите акумулаторни батерии първоначално отчита в производството по-високи емисии на CO2 еквивалент от сравним дизелов камион, след малко над 100 000 изминати километра се достига точката на изравняване, ако зареждате eActros 600 само с възобновяема енергия. В рамките на около 10 години или 1,2 милиона изминати километра от производството до края на експлоатацията си eActros 600 спестява до 80 процента емисии на CO2 еквивалент в зависимост от електрическия микс.* Това се получава от екологичния баланс – анализ на енергийния баланс и въздействието върху околната среда.

Докато се произвежда eActros 600, възникват 98 845 килограма CO2 еквивалент. Макар че суровините и логистиката, особено за акумулаторните клетки, генерират повече емисии, отколкото при сравними дизелови камиони, инвестицията се изплаща бързо: След около 100 000 километра* на пътя балансът на CO2 еквивалент е компенсиран.

Ако eActros 600 се зарежда с изцяло възобновяеми енергии (EU-Green-Grid-Mix**), неговият баланс от CO2 еквивалент в сравнение със сравними дизелови камиони е компенсиран след малко над 100 000 километра на пътя – и това при очакван срок на експлоатация от около 1,2 милиона километра.

Когато eActros 600 зарежда средния микс от ток, включително изкопаеми енергийни източници (EU-Grid-Mix 2020**), той изпреварва сравнимите дизелови камиони след близо 195 000 километра и компенсира баланса от CO2 еквивалент от производството.

След до 10 години и до 1,2 милиона километра eActros 600 приключва своята работа. При това той е избегнал не само емисиите на CO2 еквивалент, които сравнимите дизелови камиони биха генерирали за същото време. eActros 600 също така спестява до 51 процента от вредните вещества във въздуха и водата през целия си жизнен цикъл. По този начин водите могат да бъдат защитени от прекомерното образуване на водорасли, което се появяват предимно от хранителни вещества като азот и фосфор.

Най-голямата възможна икономия се постига от eActros 600, ако той се задвижва от възобновяеми енергии, като биомаса, вятърна, слънчева и хидроенергия за целия си дълъг срок на експлоатация. Green-Grid-Mix на ЕС за 2020 г. отразява точно това средно снабдяване с електрическа енеригия от 100% възобновяеми енергийни източници.

Разбира се, Вашият камион може да се зарежда и с ток от източници, които освен източници на възобновяема енергия включват и изкопаеми горива. Този енергиен микс е отразен в ЕС-Grid-Mix 2020 г. В сравнение с дизеловия автомобил и този микс от електрическа енергия е икономичен.

Докато общият баланс на CO2 еквивалент на eActros 600 спрямо сравним дизелов камион се изравнява при EU-Green-Grid-Mix 2020 след малко над 100 000 километра, при EU-Grid-Mix 2020 това е така след около 195 000 километра.

* EU-Green-Grid-Mix 2020 се базира на екологичен баланс съгл. ISO 14040:2006+A1:2020 и ISO 14044:2006+A1:2017+A2:2020 и критична оценка на външна трета страна, TÜV Rheinland. Данните и предположенията, на които се базира екологичният баланс, вкл. спецификациите за функционалните модули и методи, оказват съществено влияние върху резултатите. Затова не се предвижда и не се препоръчва сравнение с други модели камиони или автомобили.

** Източници на данни за енергийните смеси, предоставени от sphera.com

*** Симулирано с Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO 3.3.15, 3102)

 

Калкулатор за CO2

По-малкото е повече.

Тук можете да изчислите с колко eActros 600 ще намали общия Ви CO₂ отпечатък. За по-подробен анализ на разположение е Вашият eConsultant.

eActros 600 eActros 600 eActros 600

в сравнение с Actros 2545 L с двигател с вътрешно горене (дизел) и сравнимо оборудване в сравнение с Actros 2545 L с двигател с вътрешно горене (дизел) и сравнимо оборудване в сравнение с Actros 1845 LS с двигател с вътрешно горене (дизел) и сравнимо оборудване

Енергиен микс**

полуремарке

надстройка

Натоварване

външна температура

Област на приложение

Очаквани спестявания*:

Очаквано допълнително потребление*:

Това отогваря на приблизително намаление от*:

Това съответства на приблизително увеличение от*:

* Това е експертна оценка, базирана на различни предположения и данни, както и на избраните от потребителя входни данни за модела на автомобила, годишното разстояние на шофиране, енергийния микс, полуремаркето, товара, външната температура и района на използване. Потенциалът за намаляване на емисиите на CO2 е определен вътрешно при следните специфични условия и може да се отклонява от стойностите, определени в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2400. Тези данни не са правно обвързващи. Оценката се основава на анализа Well-to-Wheel (WTW) и отчита единствено емисиите на въглероден диоксид (CO2). Емисиите на CO2 на eActros се определят с помощта на базовия годишен пробег (въведен от потребителя), потреблението на енергия, специфичните емисии на CO2 на енергийния микс (въведен от потребителя), както и коефициента на ефективност на зареждане. Консумацията на енергия на eActros се определя въз основа на вътрешни симулации, като се вземат предвид избраните въведени данни от потребителя (модел на автомобила, полуремарке, натоварване, външна температура, както и област на приложение). Областта на приложение съответства на профилите на шофиране за регионален дистрибуторски транспорт или транспорт на дълги разстояния съгласно Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO) на Европейската комисия. Топографията обикновено не се разглежда отделно. Не се взема предвид предварителното кондициониране на акумулатора. ** Стойностите за специфичните емисии на CO₂ на избрания енергиен микс се основават на данни за WTW, отнасящи се за 2022 г., на Sphera Solutions GmbH. Ако потребителят избере държава за енергийния микс, се използва средният енергиен микс на съответната държава. Ако потребителят избере енергиен източник за енергийния микс, се използва средната стойност за ЕС за съответния енергиен източник. Изчислението се основава на ефективност на зареждане от 95%. Разходът на енергия на Actros с двигател с вътрешно горене се базира на избраните от потребителя данни за годишно изминато разстояние, енергиен микс, полуремарке, натоварване и област на приложение. За външна температура се приема 20 °C. В реалния случай могат да възникнат различия поради отклонения по отношение на конфигурацията на автомобила, маршрута, условията на движение, индивидуалния стил на шофиране и други фактори. Стойността на специфичните емисии на CO2 на дизеловото гориво се основава на данни за 2022 г. от Sphera Solutions GmbH за системата Well-To-Tank (WWT) и от Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO) на Европейската комисия за системата Tank-To-Wheel (TTW).

Планиране на маршрути

Определете разстоянието.

И нещо повече: Симулирайте с eTruck Ready маршрутите си, като вземете предвид трафик, време и товар. И разберете, дали остатъчният пробег на eActros 600 отговаря на Вашите индивидуални изисквания. 

Определете разстоянието.
Екстериор

Визитна картичка 40 т.

Истинска атракция за окото - и ясен ангажимент към бъдещето на електромобилния транспорт: eActros 600 с новаторски дизайн. Неговата кабина ProCabin с удължена предна част и чист преден капак осигурява изключително модерно стъпало. Аеродинамиката се подсилва чрез подобрена облицовка на пода и допълнително уплътнение. Новите LED фарове и акцентите в тъмен хром придават завършен вид.

Екстериор

Визитна картичка 40 т.

Визитна картичка 40 т.
Визитна картичка 40 т.
Визитна картичка 40 т.
Визитна картичка 40 т.
Визитна картичка 40 т.
Визитна картичка 40 т.
Визитна картичка 40 т.
Визитна картичка 40 т.
Визитна картичка 40 т.
Атрактивно работно място.
Интериор

Атрактивно работно място.

Пристигайте по-спокойни при транспорт на далечни разстояния: eActros 600 Ви подпомага с комфорт на водача на ново ниво. За целта допринасят наред с другото: интуитивно управляемият Multimedia Cockpit Interactive 2 – с гласово управление; приложение за тахограф, което най-накрая улеснява следенето на времето; амбиентно осветление, което осигурява добра атмосфера, и много други детайли.

Интериор

Атрактивно работно място.

Multimedia Cockpit, interactive: Шофирането става интелигентно.

Multimedia Cockpit Interactive 2: Шофирането става интелигентно.

​По-голям дисплей, повече прегледност.

Новият втори дисплей в Multimedia Cockpit Interactive 2 допълва централния основен дисплей и осигурява повече прегледност. Чрез сензорен екран или мултифункционален волан могат да се управляват отопление, климатична система, навигация, телефония и осветление. И интегрираната радио- и инфотейнмънт система.

Мултимедия, изключително лесно.

Можете лесно да управлявате Multimedia Cockpit Interactive 2 чрез гласово управление. Това Ви дава възможност да не отделяте поглед от пътя и ръцете си от волана. Освен това разполагате и с разнообразни възможности за персонализиране. И приложение за тахограф, което улеснява регистрирането на времето.

Планиране на маршрута: оптимизирано.

Подобрено направляване по маршрута: Интегрираната в Multimedia Cockpit Interactive 2 навигация е разработена специално за електромобили и винаги отчита най-актуалното електрозахранващо устройство.

Оборудване: отлично решение.

С подобрено отопление на седалката, допълнителен USB извод, управление на системата с настройки за лични предпочитания, непрозрачна завеса и много други, eActros 600 предлага спокойна атмосфера денем и нощем. Още повече комфорт осигурява опционалното оборудване, като допълнителен хладилник или 230 V щекерна букса.

Оборудване: отлично решение.
Внимателни помощници на борда.
Безопасност

Внимателни помощници на борда.

Safety first – това можете да очаквате от автомобил със звезда. eActros 600 печели точки не само с помощните системи за безопасност на Mercedes‑Benz Trucks, но и с функции, специално разработени за него. А с MirrorCam\i\i\u\u\l\l\p\p получавате по-добра панорамна видимост за Вашия камион.

Асистиращи системи: Вашата надстройка на сигурността.

Безопасно на път – с иновативните асистиращи системи на Mercedes‑Benz Trucks в eActros 600.​ Неговата цялостна концепция за безопасност не само отговаря на законовите разпоредби и стандарти, но и ги надхвърля с някои функции.

Двустранна безопасност серийно: С Active Sideguard Assist от най-ново поколение eActros 600 предлага още по-добра помощ при смяна на пътната лента, изпреварване и завиване в объркани ситуации.

Шофирайте предвидливо: Най-новата версия на Active Brake Assist сега може да разпознава препятствия и критични ситуации още по-добре - и да реагира с ясни предупредителни звукови сигнали до автоматично пълно спиране.

Запазва общ поглед: Front Guard Assist на eActros 600 може да наблюдава зоната пред автомобила и да подпомага при възможни опасности чрез предупредителни звукови сигнали. За по-безопасно потегляне, маневриране и завиване.

Повече комфорт и безопасност на път: Active Drive Assist 3 в eActros 600 комбинира различни асистиращи функции, които улесняват работата Ви в кокпита и Ви помагат да избегнете опасни ситуации, доколкото е възможно.

Консултация и сервизно обслужване
Консултация и сервизно обслужване

С включено сервизно обслужване.

Така твоят камион остава по-дълго там, където печели пари: на пътя. Индивидуалните договори за сервизно обслужване, гъстата сервизна мрежа и денонощният достъп до Mercedes‑Benz Trucks Service24h Ви позволяват възможно най-кратки престои. При техническо обслужване и дори в редките случаи на авария.

Дигитални услуги.

Позволете си малко дигитална помощ при управлението на автомобила, за да направите процесите във връзка с Вашия камион по-рентабилни: с интелигентните услуги, като Mercedes‑Benz Trucks Uptime, Fleetboard, TruckLive и клиентския портал My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks. За подобрено планиране на техническото обслужване, по-кратки престои в сервиза, повече прозрачност на пътя – или динамично планиране на маршрут въз основа на данни за трафика в реално време. Освен това: Дори нашата услуга Mercedes‑Benz Trucks Service24h е още по-бърза в случай на авария, когато има достъп до дигиталните данни на eActros 600.

Дигитални услуги.

Fleetboard

Fleetboard

Fleetboard Ви осигурява в реално време преглед на важните данни за Вашите автомобил и електрозахранващо устройство. 

 • С Fleetboard Charge Management можете да виждате и интелигентно да управлявате процесите между Вашия eActros 600 и Вашето електрозахранващо устройство.
 • Проследявайте в реално време къде се намира Вашият автомобил, дали се движи, зарежда, или е спрял и получавайте други важни данни на автомобила – всичко това с помощта на Fleetboard Mapping.
 • С Fleetboard Logbook, дигиталния дневник на пътуванията, получавате поглед върху цялата история на всички пътувания на даден автомобил. С помощта на информацията за отделните пътувания можете лесно да разпознаете нов потенциал за Вашия eActros 600.

MercedesBenz Trucks Uptime

Mercedes‑Benz Trucks Uptime проверява статуса на много системи на Вашия камион при въвеждане в експлоатация. Услугата може да забележи критични състояния – и изпраща прогнозни указания за ремонт и техническо обслужване. По този начин можете да реагирате по-бързо и по възможност да избегнете предвидими повреди. Престоите се намаляват. И свързаните с това разходи. Освен това сервизно обслужване Ви дава прозрачност относно данни като ниво на зареждане и остатъчен пробег на Вашите eTrucks – като поддръжка в реално време за диспонентите.

Mercedes-Benz Uptime

My TruckPoint for MercedesBenz Trucks & TruckLive

Управлявайте Вашият автомобил, както и свързаните с него договори и информация: Може лесно да правите това с My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks, дигиталния клиентски портал.

TruckLive е Вашият вход в нашия дигитален свят на услугите. Той Ви осигурява динамично управление на маршрута. И предлага полезни функции, като ефективно управление на техническото обслужване, както и много други специално услуги, до които има навременен достъп.

 • Подобрено управление на техническото обслужване чрез актуални прогнози за интерв. на тех. обслужване
 • Съобщение за събитие отн. необх. мерки за прив. в изправн
 • Прозрачност за съст. на Вашия автомобил, от износване на спирачните накладки до налягане в гумата
 • По-кратко време на път. и по-добро планиране благодарение на данни за трафика в реално време в навигац. на а-ла
 • Дигитално и безплатно: Договори за My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks и активиране за TruckLive1 за Вашия автомобил

1 Докато Вашият автомобил притежава техническите предпоставки за TruckLive.

Value Bundle

Сервизният захранващ пакет.

Оферта, която прави Вашия камион още по-добър: С Value Bundle за eActros 600 си осигурявате обхватни услуги на Mercedes‑Benz Trucks съвсем лесно в един пакет - включително ценово предимство. Така че камионът Ви е добре обгрижван отвсякъде. И можете да се концентрирате изцяло върху основната си дейност.

Mercedes-Benz Complete, включително Mercedes-Benz Trucks Uptime:

Цялостният сервизен пакет за дълъг и печеливш живот на eActros 600: Диагностиката на автомобила на живо с Mercedes‑Benz Trucks Uptime, техническото обслужване, ремонтите, смяната на износващи се части и много други са включени тук. И то до 96 месеца или 1 милион км общ пробег.

Fleetboard премиум телематични услуги

Система за управление на автопарка, прозрачна и ефективна: Онлайн телематичните услуги на Fleetboard Ви предлагат многобройни инструменти, които правят Вашия автопарк по-прозрачен, по-ефективен, по-устойчив и по-рентабилен. Освен това: Най-лесният начин да си осигурите предимствата е Value Bundle. Тук вече е включен пълният пакет от Fleetboard услуги.

Индивидуално обучение на водачи

Извлечете още повече от Вашия eActros 600: Нашите обучения ще Ви помогнат да подобрите стила си на шофиране, да намалите разхода на гориво и да намалите повредите.

Услуги по финансиране за Вашия камион

Директно на борда: подходящата оферта на Daimler Truck Financial Services. Независимо дали искате само да използвате Вашия eActros 600, или да го придобиете като собственост, ние улесняваме преминаването Ви към eMobility с индивидуални финансови услуги.

eConsulting

Отлични съвети за бъдещето на е-мобилността.

​Позволете на експертите да Ви придружават и подкрепят по пътя към eMobility. Защото само правилният цялостен пакет превръща eTruck в успех за теб. Затова Вашият eConsultant ще Ви съпровожда във всяка една стъпка от прехода.​ От планирането на подходящото електрозахранващо устройство и финансирането, включително проучване на възможностите за финансиране и безвъзмездни средства, до интегрирането на новата техника и превозни средства в оперативната Ви дейност.

Финансови услуги

Прецизно решение.

Преминете възможно най-лесно към eMobility: с персонализирани финансови услуги от Daimler Truck Financial Services. Независимо дали искате само да ползвате автомобила, или пък да го притежавате – Daimler Truck Financial Services има индивидуално решение за Вашия товарен автомобил и Вашия бизнес.

Законова гаранция за много случаи
Законова гаранция

Законова гаранция за много случаи.

Цялостната законова гаранция на Mercedes‑Benz Trucks от момента на напускане на завода покрива целия автомобил (макс. 12 месеца при неогр. пробег), ePowertrain (макс. 36 месеца или 360 000 km) и високоволтови акумулаторни батерии (макс. 72 месеца или 720 000 km, или 1 800 цикъла на зареждане).8

Технически данни

eActros 600 в детайли.

Подходящият eTruck за Вашите задачи: Тук ще намерите преглед на технически детайли за седлови влекач и бордова надстройка.

eActros 600 в детайли
Технически данни

eActros 600 в детайли.

Данни за мощността на двигателя

1 В зависимост от оборудването.

2 Номинален капацитет на нова акумулаторна батерия на базата на вътрешно дефинирани рамкови условия. Може да варира в зависимост от приложението и условията на околната среда.  

3 Полезен капацитет за нормална експлоатация на товарен автомобил с нови акумулаторни батерии. Базира се на вътрешно дефинирани рамкови условия и може да варира в зависимост от приложението и условията на околната среда.

4 eActros 600 може да се зарежда чрез серийната CCS2 букса за зареждане с до 400 kW: На базата на вътрешно установените емпирични стойности при оптимални условия, напр. при температура на околната среда 20 °C, трите пакета акумулаторни батерии се нуждаят от около един час за зареждане от 20% на 80% на обикновена колонка за бързо зареждане с 500 A заряден ток.

5 Въз основа на вътрешни симулации, тъй като в момента все още се разработва задължителен и унифициран стандарт за Megawatt Charging System (MCS).

6 Остатъчният пробег е калкулиран вътрешно при специфични тестови условия, след предварително кондициониране, със седлови влекач 4x2 с обща маса на състав от ППС 40 t при 20 °C външна температура в транспорта на далечни разстояния и може да се различава от стойностите по Регламент (ЕС) 2017/2400.

Варианти на кабината

ProCabin Stream отгоре
ProCabin Stream отстрани

Общи технически данни

Външна ширина
2500 мм
Външна дължина
2380 mm
Височина до тавана между седалките
1970 mm
Височина пред седалките
1830 mm

ProCabin Big отгоре
ProCabin Big отстрани

Общи технически данни

Външна ширина
2500 мм
Външна дължина
2380 mm
Височина до тавана между седалките
1990 mm
Височина пред седалките
1910 mm

ProCabin Giga отгоре
ProCabin Giga отстрани

Общи технически данни

Външна ширина
2500 мм
Външна дължина
2380 mm
Височина до тавана между седалките
2130 mm
Височина пред седалките
2050 mm

Конфигурации на мостовете на eActros 600.

Вашите желания са в центъра на вниманието: Не искате да правите компромиси с целта си? Или търсите решение, което е приложимо едновременно в няколко области? Без значение дали става въпрос за 2‑мостови, или 3‑мостови автомобили – Mercedes‑Benz Trucks предлага широка гама от възможности за комбинации. Индивидуално решение за Вашите нужди.

2-Achs-Fahrzeug 4x2

4×2

2-Achs-Fahrzeug mit einer angetriebenen Hinterachse.

3-Achs-Fahrzeug 6×2 / 4 NLA

6×2 / 4 NLA

3-Achs-Fahrzeug mit einer angetriebenen Hinterachse und zweiter Hinterachse als gelenkte Nachlaufachse.

3-Achs-Fahrzeug 6×2 ENA

6×2 ENA

3‑Achs-Fahrzeug mit einer angetriebenen Hinterachse und einer einfach bereiften, starren Nachlaufachse.

Открийте още модели.

Charged and ready.

Charged & ready

In charge for a new era.

In charge for a new era

Всички конструктивни типове

Това също може да те интересува:

Повече от камион.

Повече от камион

Готови днес за утрешния ден.

Готови днес за утрешния ден

Това, което ви вълнува.

Това, което ви вълнува

Изображенията и текстовете може да съдържат и аксесоари и допълнително оборудване, които не принадлежат към серийната окомплектовка. Показаните изображения са само примерни и не отразяват задължително действителното състояние на оригиналните автомобили. Външният вид на оригиналните автомобили може да се различава от изображенията. Запазваме си право на промени. Изображенията и текстовете може да съдържат също така типове и сервизни услуги, които не се предлагат в определени държави.

1 Асистиращите системи могат само да подпомагат водачите. Отговорността за безопасното управление на автомобил винаги остава изцяло за водач.

2 Серийно в ЕС. 

3 Възможността за деактивиране на системите за аварийно спиране Active Brake Assist 6, съотв. Active Brake Assist, може да бъде забранена от системата с помощта на допълнително оборудване S2J.

4 Допълнително оборудване.

5 Допълнително оборудване, само в комбинация с кормилна уредба Servotwin, асистент за поддържане на дистанция, Active Brake Assist 5, асистент за регулиране на стабилността и Multimedia Cockpit, interactive.

6 Докато Вашият автомобил притежава техническите предпоставки за TruckLive.

7 Продуктите на Daimler Truck Financial Services не са налични във всички държави. Наличността може да бъде проверена на съответния пазар при търговеца.

8 За ePowertrain и високоволтовите акумулаторни батерии важи това, което се достигне първо. Случай на законова гаранция за високоволтовите акумулаторни батерии настъпва, когато при посочените условия за високоволтовите акумулаторни батерии състоянието им на изправност се понижи под 80%.

9 Въз основа на вътрешни симулации, тъй като в момента все още се разработва задължителен и унифициран стандарт за Megawatt Charging System (MCS).

10 Остатъчният пробег е калкулиран вътрешно при специфични тестови условия, след предварително кондициониране, със седлови влекач 4x2 с обща маса на състав от ППС 40 t при 20 °C външна температура в транспорта на далечни разстояния и може да се различава от стойностите по Регламент (ЕС) 2017/2400.