Co vás zajímá.

Otázky na téma eMobility

Co vás zajímá.

Přechod na nové technologie je obvykle spojen s velkými výzvami, řadou nejistot a někdy i s předsudky. Odpovědi na vaše nejčastější dotazy, které na toto téma dostaneme, zde poskytnou naši odborníci na eMobility Carolin a Johannes.

eMobility

Přechod na nové technologie je týmová práce. Od samého začátku.

Jaké jsou první kroky v oblasti eMobility?

„Chceme, aby se naši zákazníci zabývali tématem napájecího zařízení, a vybízíme je, aby zohlednili všechny aspekty v rané fázi. Mezi důležitá témata patří například kapacita sítě a doba potřebná k plánování dodávky elektřiny a dokončení výstavby napájecího zařízení."

Co je eConsulting?

„Naše společnost nabízí eConsulting, aby uspokojila potřeby našich zákazníků a podpořila je v procesu transformace. To znamená, že jim poradíme s vybranými optimalizovanými trasami a poskytneme informace o potenciálních programech podpory v jejich regionech nebo zemích. Dalším důležitým aspektem je transparentnost nákladů po celou dobu vlastnictví, které našim zákazníkům nabízíme. Kromě toho úzce spolupracujeme s partnery v oblasti napájecí infrastruktury a instalací, abychom pro naše zákaznická depa naplánovali a zřídili individuální řešení napájecího zařízení na míru."

Dojezd a nabíjení

Dojezd: Technologie má obrovské možnosti.

Jaký dojezd nabízejí eTrucky od Mercedes‑Benz Trucks?

„Máme velmi pozitivní zkušenosti s dojezdem našich eTrucků. Nejdůležitější otázkou vždy je, kolik kilometrů denně musí zákazník skutečně ujet. Často stačí už dojezd 250 kilometrů. Máme například naše modely eActros a eEconic, které jsou vhodné pro zákazníky v oblasti prodeje nebo nakládání s odpady, s dojezdem kolem 300 kilometrů. Pokud si zákazník vybere čtyři akumulátorové bloky, je možný dojezd přibližně 400 kilometrů. Také pro zákazníky, kteří denně ujedou více kilometrů, máme v našem portfoliu vhodný eTruck. Náš eActros 600 má dojezd 500 kilometrů bez dobíjení a je zaměřen na zákazníky v přepravě na dlouhé trasy.1

Jak ovlivňují teploty dojezd eTrucků?

„Chladné teploty mají negativní vliv na dojezd eTrucku. Proto provádíme rozsáhlé testy, například v severním Finsku, při teplotách až do mínus 25 stupňů. Máme také systém řízení akumulátoru, který udržuje teplotu akumulátoru na správné úrovni po celou dobu provozu."

Co je Megawatt Charging?

„Plánujeme, že akumulátory eActrosu 600 bude možné nabíjet na nabíjecí stanici s výkonem přibližně jeden megawatt z 20 % na 80 % za dobu asi 30 minut.2

Bezpečnost

I u eTrucků platí: bezpečnost na prvním místě.

Jak bezpečné jsou eTrucky?

„Stejně jako naše nákladní vozidla se vznětovým motorem splňují i naše nákladní vozidla s elektrickým pohonem na baterie bezpečnostní požadavky. Provádíme s nimi například i nárazové testy. Máme také bezpečnostní koncepci akumulátoru, která například monitoruje teplotu akumulátoru po celou dobu provozu nákladního vozidla. Pro další zvýšení bezpečnosti jsou naše eTrucky samozřejmě vybaveny také našimi komplexními asistenčními systémy řidiče, jako je například Active Brake Assist3."

Technika

Přesvědčí vnitřními kvalitami.

Co se nachází pod kabinou, kde je u běžného nákladního vozidla motor?

„Někdo by si mohl myslet, že je to prázdné místo, ale ve skutečnosti tomu tak není. Je zde umístěna naše skříň klimatizace, ve které jsme efektivně využili prostor například pro umístění čerpadel, kompresorů a řídicích jednotek."

Zvuk

Sytý zvuk motoru zítřka nevychází z motoru.

Jaký zvuk mají eTrucky?

„Znějí skvěle. Nainstalovali jsme akustický výstražný systém vozidla, který vytváří umělý zvuk, a díky němuž je nákladní vozidlo pro své okolí nápadné, zejména při nižších rychlostech."

Mohlo by vás zajímat:

Charged to change.

Charged to change

Již dnes připraveni na zítřek.

Jiždnespřipraveninazítřek

Dobré poradenství při vstupu do eMobility.

DobréporadenstvípřivstupudoeMobility

1 Dojezd byl zjištěn interně za specifických zkušebních podmínek po předběžné přípravě akumulátoru tahače 4x2 s celkovou hmotností soupravy 40 t při venkovní teplotě 20 °C, při nasazení v dálkové dopravě a může se lišit od hodnot, zjištěných podle nařízení (EU) 2017/2400.

2 Na základě interních simulací, protože závazný a jednotný standard Megawatt Charging System (MCS) je v současné době ještě ve zpracování.

3 Asistenční systémy mohou řidiče pouze podporovat. Odpovědnost za bezpečné řízení vozidla nese i nadále v plném rozsahu řidič.