Nový eActros 600​

Charged to change

Plně elektrický, udržitelný, ziskový: eActros 600 pro dálkovou dopravu je připraven a předznamenává novou éru přepravního průmyslu. Přichází průkopník od Mercedes‑Benz Trucks. ​

Největší přednosti

Nastal čas psát novou kapitolu.

eActros 600 na čistě elektrický pohon není jen udržitelný a ziskový. Je součástí integrovaného řešení pro vstup do eMobility: včetně eConsultingu pro otázky spojené s vaším podnikáním, vhodnými finančními službami a užitečnými digitálními službami.

Stvořen pro dálkovou dopravu: eActros 600 přesvědčí svým průkopnickým dojezdem 500 kilometrů bez dobíjení.10

Výkonný a inteligentní: Inovativní elektrická náprava eActrosu 600 poskytuje díky maximální konstrukční rychlosti 600 kW potřebný výkon pro každodenní náročný přepravní provoz. Díky systému Predictive Powertrain Control efektivně přenáší svou obdivuhodnou sílu na silnici.

Díky Megawatt Charging nabije eActros 600 své lithium-železo-fosfátové (LFP) akumulátory s dlouhou životností z 20 % na 80 % za cca 30 minut.9 Zkrátí se zastávky na nabíjení a prodlouží čas na cestě.

Dojezd

Elektrická účinnost.

Dálková doprava bez starostí s nabíjením: eActros 600 má dojezd 500 km bez nutnosti dobíjení.10 Díky Megawatt Charging nabíjí z 20 % na 80 % za cca 30 minut.9 Systém pohonu zajišťuje mimořádný výkon. Lithium-železo-fosfátové akumulátory (LFP) neobsahují nikl ani kobalt, což má velice pozitivní vliv na životnost a tok energie.

Počítadlo dojezdu

Dostane se dál, než si myslíte.

Čím větší je dojezd na jeden proces nabíjení, tím rychleji dojedete do cíle. Zde určete, jak daleko se můžete se svým eActrosem dostat.

eActros 600 eActros 600 eActros 600

Návěs

Nástavba

Nakládka

Venkovní teplota

Oblast použití

Odhadovaný dojezd*:

* Odhadovaný dojezd je odvozen z výsledků interních simulací a reálných jízdních testů. Skutečný dojezd se může lišit od odhadovaného dojezdu z důvodu četných faktorů, jako je např. topografie, povětrnostní podmínky, rychlost, předběžná příprava, vedlejší spotřebiče, individuální konfigurace vozidla a způsob jízdy.

Dojezd

Elektrická účinnost.

Hnací ústrojí: na plný výkon vpřed.

Ve stoupání nebo při zrychlení se projeví, že: efektivní jízda vyžaduje správnou hnací sílu. Speciálně k tomuto účelu je konstruována nová elektrická náprava. S trvalým elektrickým výkonem 400 kW a špičkovým výkonem 600 kW vás eActros 600 energicky přepraví směrem vpřed a to i do kopce. Díky technologii 4stupňové převodovky a systému Predictive Powertrain Control lze snížit spotřebu energie ve srovnání s vozidly se vznětovým motorem až o 50 %.

Lithium-železo-fosfátový akumulátor: nabitý pro velké výkony.

Udržitelný a úsporný, tichý a plný síly: eActros 600 vám díky nově vyvinutým lithium-železo-fosfátovým akumulátorům poskytne komplexní soubor dobrých vlastností:

 • Dojezd: 500 km bez nutnosti dobíjení1
 • Životnost až 1 200 000 km
 • nabíjení Megawatt-Charging zajistí nabití z 20 % na 80 % za cca 30 minut​2
 • udržitelnou konstrukci článků akumulátoru bez kobaltu a niklu
 • šestiletou záruku

1 Dojezd byl zjištěn interně za specifických zkušebních podmínek po předběžné přípravě akumulátoru tahače 4x2 s celkovou hmotností soupravy 40 t při venkovní teplotě 20 °C, při nasazení v dálkové dopravě a může se lišit od hodnot zjištěných podle nařízení (EU) 2017/2400.

2 Na základě interních simulací, protože na závazném a jednotném standardu Megawatt Charging System (MCS) se v současné době ještě pracuje.

Ekologická bilance

Až o 80 %* nižší emise CO2.

S eActrosem 600 snížíte svou ekvivalentní uhlíkovou stopu CO2. Ačkoli má z důvodu výroby akumulátorů zpočátku vyšší emise CO2 než srovnatelný nákladní vůz se vznětovým motorem, pokud se eActros 600 nabíjí výhradně obnovitelnou energií, bodu zlomu je dosaženo po ujetí něco málo přes 100 000 kilometrů. V závislosti na skladbě elektrické energie ušetří eActros 600 během 10 let nebo 1,2 milionu najetých kilometrů za celou dobu provozu od výroby až do konce své životnosti až 80 % emisí CO2.* Toto vyplývá z posouzení životního cyklu, z analýzy energetické bilance a dopadu na životní prostředí.

Při výrobě vozidla eActros 600 vznikne ekvivalent 98 845 kilogramů CO2. Suroviny a logistika zejména pro akumulátorové články sice způsobují více emisí než srovnatelné nákladní automobily se vznětovým motorem, ale investice se rychle vrátí: po ujetí asi 100 000 kilometrů* se bilance emisí CO2 vyrovná.

Pokud je eActros 600 nabíjen výhradně obnovitelnými zdroji energie (energetický mix EU Green**), je jeho bilance emisí CO2 v porovnání se srovnatelnými nákladními vozidly se vznětovým motorem vyrovnaná již po ujetí něco málo přes 100 000 kilometrů – a to při předpokládané životnosti přibližně 1,2 milionu kilometrů.

Pokud bude eActros 600 využívat průměrný energetický mix včetně fosilních zdrojů energie (energetický mix EU 2020**), předstihne srovnatelná nákladní vozidla se vznětovým motorem po ujetí zhruba 195 000 kilometrů, kdy se vyrovná bilance emisí CO2 z výroby.

eActros 600 bude odvádět svou práci až po dobu 10 let a najezdí až 1,2 milionu kilometrů. Nejen, že při tom zabrání vzniku emisí CO2, které by za stejnou dobu vytvořila srovnatelná nákladní vozidla se vznětovým motorem. eActros 600 kromě toho za celý svůj životní cyklus ušetří až 51 procent látek znečišťujících ovzduší a vodu. Vodní plochy tak lze například ochránit před nadměrnou tvorbou řas, kterou způsobují především živiny, jako je dusík a fosfor.

eActros 600 dosahuje nejvyšších možných úspor, pokud po celou dobu své životnosti využívá energii z obnovitelných zdrojů, jako je biomasa nebo větrná, solární a vodní energie. Energetický mix EU Green 2020 přesně odpovídá průměrné dodávce proudu ze stoprocentně obnovitelných zdrojů energií.

Vaše nákladní vozidlo se může samozřejmě také nabíjet elektřinou ze zdrojů, které kromě obnovitelných energií zahrnují i fosilní zdroje. Tuto kombinaci primárních a sekundárních zdrojů odráží energetický mix EU 2020. Ve srovnání s vozidlem se vznětovým motorem je i tato kombinace energií úspornější.

Zatímco celková bilance emisí CO2 vozu eActros 600 se vyrovná se srovnatelným nákladním vozidlem se vznětovým motorem po ujetí něco málo přes 100 000 kilometrů při režimu energetický mix EU Green 2020, v režimu energetický mix EU 2020 je to po ujetí přibližně 195 000 kilometrů.

* Energetický mix EU Green 2020 vychází z ekologické bilance podle ISO 14040:2006+A1:2020 a ISO 14044:2006+A1:2017+A2:2020 přičemž bylo provedeno kritické posouzení externí třetí stranou, zkušebnou TÜV Rheinland. Údaje a předpoklady, z nichž ekologická bilance vychází, včetně specifikací pro funkční jednotky a metody, mají významný vliv na výsledky. Srovnání s jinými modely nákladních automobilů nebo vozidly proto není zamýšleno ani doporučováno.

** Zdroj dat pro energetické mixy poskytla společnost sphera.com

*** Simulace byla provedena pomocí nástroje Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO 3.3.15, 3102)

 

Kalkulačka CO2

Méně je více.

Zde si můžete vypočítat, o kolik sníží eActros 600 vaši celkovou uhlíkovou stopu CO2. Podrobnější analýzu vám poskytne náš eConsultant.

eActros 600 eActros 600 eActros 600

ve srovnání s Actrosem 2545 L se spalovacím motorem (vznětový motor) a srovnatelnou výbavou ve srovnání s Actrosem 2545 L se spalovacím motorem (vznětový motor) a srovnatelnou výbavou ve srovnání s Actrosem 1845 LS se spalovacím motorem (vznětový motor) a srovnatelnou výbavou

Skladba energetických zdrojů**

Návěs

Nástavba

Nakládka

Venkovní teplota

Oblast použití

Odhadovaná úspora*:

Odhadovaná dodatečná spotřeba*:

Odpovídá to přibližnému snížení emisí o*:

To odpovídá přibližnému nárůstu o*:

* Jedná se o odborný odhad založený na různých předpokladech a datech, jakož i na vybraných uživatelských údajích týkajících se modelu vozidla, ujeté vzdálenosti za rok, energetického mixu, návěsu, nákladu, venkovní teploty a oblasti použití. Potenciál snížení emisí CO2 byl stanoven interně za následujících specifických podmínek a může se lišit od hodnot stanovených podle nařízení (EU) 2017/2400. Tyto údaje nejsou právně závazné. Hodnocení je založeno na analýze "Well-To-Wheel" (WTW) a zohledňuje výhradně emise oxidu uhličitého (CO2). Emise CO2 vozu eActros jsou stanoveny na základě základní roční ujeté vzdálenosti (údaje od uživatele), spotřeby energie, specifických emisí CO2 energetického mixu (údaje od uživatele) a účinnosti nabíjení. Spotřeba energie vozu eActros je stanovena na základě interních simulací se zohledněním vybraných údajů od uživatele (model vozidla, návěs, náklad, venkovní teplota a oblast použití). Oblast použití odpovídá jízdním profilům pro regionální distribuční dopravu, resp. dálkovou dopravu podle nástroje Evropské komise pro výpočet spotřeby energie vozidel (VECTO). Topografie nebyla posuzována samostatně. Nevychází se z předběžné přípravy akumulátoru. ** Hodnoty pro specifické emise CO2 zvoleného energetického mixu vycházejí z údajů WTW vztažených na rok 2022 společnosti Sphera Solutions GmbH. Pokud uživatel zvolí zemi pro energetický mix, vychází se z průměrného energetického mixu příslušné země. Pokud uživatel pro energetický mix zvolí zdroj energie, vychází se z průměrných hodnot v EU pro daný zdroj energie. Výpočet vychází z účinnosti nabíjení 95 %. Spotřeba energie vozu Actros se spalovacím motorem vychází ze zvolených uživatelských vstupů týkajících se roční ujeté vzdálenosti, energetického mixu, návěsu, nákladu a oblasti použití. Předpokládaná venkovní teplota je 20°C. V reálném provozu se mohou vyskytnout rozdíly způsobené rozdílnou konfigurací vozidla, trasou, dopravními podmínkami, individuálním stylem jízdy a dalšími faktory. Hodnoty specifických emisí CO2 z nafty jsou založeny na údajích společnosti Sphera Solutions GmbH z roku 2022 pro Well-To-Tank (WTT) a z nástroje pro výpočet spotřeby energie vozidel (VECTO) Evropské komise pro Tank-To-Wheel (TTW).

Plánovač tras

Vytvořte trasu.

Pokračujte: pomocí eTruck Ready nasimulujte své trasy se zohledněním dopravy, počasí a nabíjení. zjistěte, zda dojezd vozidla eActros 600 vyhovuje vašim individuálním požadavkům. 

Vytvořte trasu.
Exteriér

Naše vizitka o hmotnosti 40 t.

Skutečná pastva pro oči – a jasné rozhodnutí pro elektromobilitu v budoucnosti přepravy: eActros 600 v průkopnickém designu. Kabina řidiče ProCabin s prodlouženou přední částí a hladkou kapotou motoru je zárukou mimořádně moderního vzhledu. Aerodynamika je posílena vylepšeným zakrytováním podvozku a přídavnými těsněními. Celek doplňují nové světlomety LED a akcenty v tmavém chromu.

Exteriér

Naše vizitka o hmotnosti 40 t.

Naše vizitka o hmotnosti 40 t.
Naše vizitka o hmotnosti 40 t.
Naše vizitka o hmotnosti 40 t.
Naše vizitka o hmotnosti 40 t.
Naše vizitka o hmotnosti 40 t.
Naše vizitka o hmotnosti 40 t.
Naše vizitka o hmotnosti 40 t.
Naše vizitka o hmotnosti 40 t.
Naše vizitka o hmotnosti 40 t.
Atraktivní pracoviště.
Interiér

Atraktivní pracoviště.

Pohodlnější jízda v oblasti dálkové dopravy: eActros 600 poskytne řidiči komfort na nové úrovni. Přispívají k němu tyto prvky: intuitivně ovladatelný Multimedia Cockpit, interactive 2 s hlasovým ovládáním; aplikace tachografu, která vám konečně usnadní sledování času; ambientní osvětlení, které zajistí příjemnou atmosféru a mnoho dalších detailů.

Interiér

Atraktivní pracoviště.

Multimedia Cockpit, interactive Jízda bude inteligentní.

Multimedia Cockpit Interactive 2: Jízda bude inteligentní.

Větší displej, lepší přehled.

Nový, druhý displej v Multimedia Cockpit Interactive 2 doplňuje hlavní centrální displej a napomáhá lepší přehlednosti. Pomocí dotykové obrazovky nebo multifunkčního volantu lze ovládat topení, klimatizaci, navigaci, telefonování a osvětlení. A rovněž integrovaný rádiový informační systém.

Multimediální systém, velmi jednoduchý.

Multimedia Cockpit Interactive 2 můžete také velmi snadno ovládat hlasem. Díky tomu můžete věnovat dění na silnici ještě více pozornosti a nesundávat ruce z volantu. Nabízí se také různé možnosti personalizace. A aplikaci tachografu, která vám usnadní evidenci času.

Plánování tras: ve zjednodušené formě.

Vylepšené navádění po trase: navigace integrovaná v Multimedia Cockpit Interactive 2 je navržena speciálně pro elektromobily a vždy zohledňuje aktuální napájecí zařízení.

Výbava: skvělé vybavení.

S vylepšeným vyhříváním sedadel, přídavnou zdířkou USB, systémovým ovládáním s osobním nastavením preferencí, neprůhledným závěsem a mnoha dalšími prvky nabízí eActros 600 příjemnou atmosféru ve dne i v noci. Ještě větší komfort zajistí příplatkové výbavy jako přídavná chladnička nebo zásuvka na 230V.

Výbava: skvělé vybavení.
Pozorní pomocníci na palubě.
Bezpečnost

Pozorní pomocníci na palubě.

Safety first neboli bezpečnost na prvním místě – to se od vozidla s třícípou hvězdou dá očekávat. eActros 600 boduje nejen bezpečnostními asistenčními systémy Mercedes‑Benz Trucks, ale také speciálně pro něj navrženými funkcemi. Se systémem MirrorCam získáte ze svého nákladního vozidla lepší výhled do všech stran.

Asistenční systémy: váš upgrade bezpečnosti.

Bezpečí na cestách – s inovativními asistenčními systémy společnosti Mercedes‑Benz Trucks ve vozidlech eActros 600.​ Jeho ucelená bezpečnostní koncepce přitom nejen splňuje zákonem stanovené předpisy a standardy, ale některé funkce tyto standardy dokonce přesahují.

Oboustranná bezpečnost ve standardní výbavě: eActros 600 poskytuje formou asistenčního systému Active Sideguard Assist nejnovější generace ještě lepší podporu při změně jízdního pruhu, předjíždění a odbočování v nepřehledných situacích.

Předvídavá jízda: Nejnovější verze Active Brake Assist dokáže nyní ještě lépe rozpoznat překážky a kritické situace – a reagovat výraznými varovnými signály až po automatické maximální brzdění.

Neustále si udržujte přehled: Front Guard Assist eActrosu 600 dokáže sledovat oblast před vozidlem a při možném nebezpečí na něj upozorní varovnými signály. Pro bezpečnější rozjíždění, manévrování a odbočování.

Vyšší komfort a bezpečnost na cestách: Active Drive Assist 3 v eActrosu 600 kombinuje různé asistenční funkce, které usnadňují práci v kokpitu a pomáhají pokud možno předcházet nebezpečným situacím.

Poradenství a služby
Poradenství a služby

Servis je v ceně.

Vaše nákladní vozidlo tak zůstane déle tam, kde vydělává peníze: na silnici. Individuální servisní smlouvy, hustá servisní síť a nepřetržitá dostupnost služby Mercedes‑Benz Trucks Service24h vám umožní maximálně zkrátit prostoje. Při údržbě – a dokonce i ve výjimečných případech poruchy.

Digitální služby.

Dopřejte si trochu digitální pomoci při správě vozidel, abyste dále zvýšili rentabilitu procesů souvisejících s vaším nákladním vozidlem: s inteligentními službami jako Mercedes‑Benz Trucks Uptime, Fleetboard, TruckLive a zákaznickým portálem My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks. Pro lepší plánování údržby, kratší návštěvy servisu, větší přehled na cestách – nebo dynamické plánování tras na základě dopravních informací v reálném čase. Ostatně: náš servis Mercedes‑Benz Trucks Service24h je v případě poruchy ještě rychlejší, pokud má přístup k digitálním údajům eActrosu 600.

Digitální služby.

Fleetboard

Fleetboard

Fleetboard vám poskytne přehled o relevantních údajích o vašich vozidlech a napájecím zařízení v reálném čase. 

 • S Fleetboard Charge Management můžete sledovat a řídit procesy mezi svým eActrosem 600 a svým napájecím zařízením.
 • Sledujte pomocí Fleetboard Mapping v reálném čase, kde se vaše vozidla nachází, zda jedou, stojí nebo zda se nabíjejí – a získejte další důležité informace o vozidle.
 • S funkcí Fleetboard Logbook, elektronickou knihou jízd, budete mít přehled o historii jízd vozidla. Díky přehledu jednotlivých jízd tak můžete snadno rozpoznat nové potenciály svého eActrosu 600.

MercedesBenz Trucks Uptime

Mercedes‑Benz Trucks Uptime kontroluje při uvedení do provozu stav mnoha systémů vašeho nákladního vozidla. Dokáže zaznamenat kritické stavy a odesílá prediktivní informace o opravách a údržbě. Můžete tak reagovat rychleji a případně předcházet předvídatelným výpadkům. Zkrátíte prostoje. A snížíte s tím spojené náklady. Navíc vám servis poskytuje přehledné údaje o stavu nabití a zbývajícím dojezdu vašich eTrucků, které slouží jako podpora disponentů v reálném čase.

Mercedes-Benz Uptime

My TruckPoint for MercedesBenz Trucks a TruckLive

Správa vašich vozidel a souvisejících smluv a informací: lze snadno zvládnout s digitálním zákaznickým portálem My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks. Zde můžete svůj eActros 600 také zaregistrovat a získat tříletý bezplatný přístup k TruckLive. Po uplynutí 36měsíční bezplatné fáze si můžete zakoupit TruckLive jako zpoplatněnou službu. Dokud jste zákazníkem Fleetboard Paid Services nebo máte uzavřenou servisní smlouvu s naší společností Mercedes‑Benz Trucks, zůstává služba TruckLive i po 36 měsících bezplatná.

TruckLive je vaším vstupem do našeho světa digitálních služeb. Umožňuje dynamické navádění po trase. Nabízí také užitečné funkce, jako je efektivní řešení údržby a mnoho dalších specifických služeb, které budou brzy k dispozici.

 • Vylepšené řešení údržby díky aktuálním prognózám intervalů údržby
 • Hlášení o událostech týkajících se nezbytných opravárenských opatření
 • Přehled o stavu vašeho vozidla, od opotřebení brzdového obložení po tlak vzduchu v pneumatikách
 • Zkrácení doby jízdy a zlepšení plánování díky dopravním informacím v reálném čase v navigaci vašeho vozidla
 • Digitálně a zdarma: Smlouvy uzavírané prostřednictvím My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks a aktivace pro TruckLive1 pro vaše vozidla

1 Pokud mají vaše vozidla technické předpoklady pro TruckLive.

Value Bundle

Silná servisní sada.

Nabídka, díky které bude váš nákladní vůz ještě lepší: S balíčkem Value Bundle pro eActros 600 si snadno zajistíte komplexní služby od společnosti Mercedes‑Benz Trucks v jednom balíčku – včetně cenového zvýhodnění. O váš nákladní vůz tak bude dobře postáráno. A máte volnou hlavu, abyste se mohli soustředit na hlavní předmět svého podnikání.

Mercedes‑Benz Complete včetně Mercedes‑Benz Trucks Uptime:

Kompletní servisní balíček pro dlouhou a rentabilní životnost eActrosu 600: zahrnuje diagnostiku vozidla v reálném čase s Mercedes‑Benz Trucks Uptime, údržbu, opravy, výměnu dílů podléhajících opotřebení a mnohem více. A to na dobu až 96 měsíců nebo do 1 milionu ujetých kilometrů.

Služby telematiky Fleetboard Premium

Transparentní a efektivní systém řízení vozového parku: služby telematiky online Fleetboard vám nabízejí řadu nástrojů, díky nimž bude váš vozový park transparentnější, efektivnější, udržitelnější a ziskovější. Ostatně: nejjednodušší způsob, jak získat výhody, je Value Bundle. Jeho součástí je totiž i kompletní balíček služeb Fleetboard.

Individuální školení řidičů

Využívejte svůj eActros 600 ještě více: Naše školení vám pomohou zlepšit váš způsob jízdy, snížit spotřebu a zkrátit doby odstávek.

Finanční služby pro váš nákladní vůz

Přímo na palubě: výhodná nabídka od Daimler Truck Financial Services. Nezáleží na tom, zda chcete eActros 600 používat nebo jej pouze vlastnit, pomocí individuálních finančních služeb vám usnadníme přechod na eMobility.

eConsulting

Dobré rady pro budoucnost eMobility.

​Dovolte našim odborníkům, aby vám poskytli poradenství a pomoc na cestě k eMobility.. Protože teprve se správným komplexním balíčkem budete mít se svým eTruckem úspěch. Váš eConsultant vás proto bude krok za krokem doprovázet při této transformaci.​ Od plánování vhodného napájecího zařízení přes financování včetně prozkoumání možností dotací a grantů, až po integraci nové technologie a vozidel do vašich provozních procesů.

Finanční služby

Řešení přesně pro vás.

Co nejjednodušší přechod na eMobility: s finančními službami na míru od Daimler Truck Financial Services. Ať se jedná o používání nebo vlastnictví vozidla – Daimler Truck Financial Services má individuální řešení pro vaše nákladní vozidlo i vaše podnikání.

Záruka pro řadu případů
Záruka

Záruka pro řadu případů.

Rozsáhlá záruka Mercedes‑Benz Trucks se od opuštění výrobního závodu vztahuje na celé vozidlo (max.12 měsíců při neomezeném počtu najetých kilometrů), ePowertrain (max. 36 měsíců nebo 360 000 km) a záruka na vysokonapěťové akumulátory (max. 72 měsíců nebo 720 000 km nebo 1 800 nabíjecích cyklů).8

Technické údaje

Podrobnosti o eActrosu 600.

Vhodný eTruck pro vaše úkoly: zde najdete přehled technických detailů o tahači návěsů a podvozku valníku.

Podrobnosti o eActrosu 600
Technické údaje

Podrobnosti o eActrosu 600.

Údaje o výkonu motoru

1 V závislosti na výbavě.

2 Jmenovitá kapacita nového akumulátoru na základě interně definovaných rámcových podmínek. Může se lišit v závislosti na typu použití a okolním prostředí.  

3 Využitelná kapacita pro běžný provoz nákladních vozidel s novými akumulátory. Je založena na interně definovaných rámcových podmínkách a může se lišit v závislosti na použití a okolních podmínkách.

4 eActros 600 lze nabíjet pomocí sériové nabíjecí zásuvky CCS2 s výkonem do 400 kW: Na základě interně stanovených empirických hodnot potřebují tři bloky článků k nabití z 20 % na 80 % za optimálních podmínek, mj. při okolní teplotě 20 °C, na běžné rychlonabíjecí stanici se stejnosměrným nabíjecím proudem 500 A asi jednu hodinu.

5 Na základě interních simulací, protože na závazném a jednotném standardu Megawatt Charging System (MCS) se v současné době ještě pracuje.

6 Dojezd byl zjištěn interně za specifických zkušebních podmínek po předběžné přípravě akumulátoru tahače 4x2 s celkovou hmotností soupravy 40 t při venkovní teplotě 20 °C, při nasazení v dálkové dopravě a může se lišit od hodnot, zjištěných podle nařízení (EU) 2017/2400.

Varianty kabin řidiče

Pohled shora na ProCabin Stream
Boční pohled na ProCabin Stream

Všeobecné technické údaje

Vnější šířka
2 500 mm
Vnější délka
2 380 mm
Světlá výška mezi sedadly
1 970 mm
Světlá výška před sedadly
1 830 mm

Pohled shora na ProCabin Big
Boční pohled na ProCabin Big

Všeobecné technické údaje

Vnější šířka
2 500 mm
Vnější délka
2 380 mm
Světlá výška mezi sedadly
1 990 mm
Světlá výška před sedadly
1 910 mm

Pohled shora na ProCabin Giga
Boční pohled na ProCabin Giga

Všeobecné technické údaje

Vnější šířka
2 500 mm
Vnější délka
2 380 mm
Světlá výška mezi sedadly
2 130 mm
Světlá výška před sedadly
2 050 mm

Konfigurace náprav vozidla eActros 600.

U nás jsou středem zájmu vaše přání: Nechcete při využívání vozidla přistupovat na žádné kompromisy? Nebo hledáte řešení, které dokáže pokrýt hned několik oblastí využití najednou? Ať se jedná o 2nápravové neno 3nápravové vozidlo – Mercedes-Benz Trucks nabízí širokou škálu kombinací. Přizpůsobený na míru vašim potřebám.

2-Achs-Fahrzeug 4x2

4×2

2-Achs-Fahrzeug mit einer angetriebenen Hinterachse.

3-Achs-Fahrzeug 6×2 / 4 NLA

6×2 / 4 NLA

3-Achs-Fahrzeug mit einer angetriebenen Hinterachse und zweiter Hinterachse als gelenkte Nachlaufachse.

3-Achs-Fahrzeug 6×2 ENA

6×2 ENA

3‑Achs-Fahrzeug mit einer angetriebenen Hinterachse und einer einfach bereiften, starren Nachlaufachse.

Seznamte se s dalšími modely.

Charged and ready.

Charged & ready

In charge for a new era.

In charge for a new era

Všechny konstrukční řady

Mohlo by vás zajímat:

Více než pouhé nákladní vozidlo.

Více než pouhé nákladní vozidlo

Již dnes jsme připraveni na zítřek.

Již dnes jsme připraveni na zítřek

Na vyobrazeních a v textech mohou být uvedeny také příplatkové výbavy a příslušenství, které nejsou součástí standardní dodávky. Poskytnutá vyobrazení jsou jen příklady a neodráží skutečný stav originálních vozidel. Vzhled originálních vozidel se od těchto vyobrazení může lišit. Změny vyhrazeny. Vyobrazení a texty mohou obsahovat také typy a služby pro zákazníky, které nejsou v jednotlivých zemích nabízeny.

1 asistenční systémy mohou řidiče pouze podporovat. Odpovědnost za bezpečné řízení vozidla nese i nadále v plném rozsahu řidič.

2 Standardní výbava v EU. 

3 S příplatkovou výbavou S2J může systém zabránit deaktivaci systému nouzového brzdění Active Brake Assist 6, resp. Active Brake Assist.

4 Příplatková výbava.

5 Příplatková výbava se dodává pouze v kombinaci s řízením Servotwin, asistentem udržování odstupu, Active Brake Assist 5, asistentem regulace stability a Multimedia Cockpit Interactive.

6 Pokud mají vaše vozidla technické předpoklady pro TruckLive.

7 Produkty Daimler Truck Financial Services nejsou k dispozici ve všech zemích. Dostupnost na příslušném trhu lze ověřit u prodejce.

8 Pro ePowertrain a vysokonapěťové akumulátory platí podle toho, co nastane dříve. Záruční případ u vysokonapěťových akumulátorů nastane tehdy, pokud za uvedených podmínek pro vysokonapěťové akumulátory poklesne stav baterie (State of Health) pod 80 %.

9 Na základě interních simulací, protože na závazném a jednotném standardu Megawatt Charging System (MCS) se v současné době ještě pracuje.

10 Dojezd byl zjištěn interně za specifických zkušebních podmínek po předběžné přípravě akumulátoru tahače 4x2 s celkovou hmotností soupravy 40 t při venkovní teplotě 20 °C, při nasazení v dálkové dopravě a od hodnot zjištěných podle nařízení (EU) 2017/2400 se může se lišit.