Uus eActros 600​

Charged to change

Täiselektriline, jätkusuutlik, kasumlik: kaugliikluses kasutatav eActros 600 on valmis ja avab transporditööstuse uue ajastu. Mercedes‑Benz Trucksi maailmamuutja on kohal. ​

Silmapaistvad omadused

On aeg uueks peatükiks.

Täiselektriline eActros 600 ei ole mitte ainult jätkusuutlik ja kasumlik. See on osa integreeritud lahendusest eMobilitysse sisenemiseks: eConsulting sinu äri puudutavate küsimuste tarbeks, sobivad finantsteenused ja kasulikud digiteenused.

Loodud pikamaasõiduks: eActros 600 veenab oma tulevikku vaatava 500-kilomeetrise sõiduulatusega ilma laadimiseta.10

Võimas ja nutikas: eActros 600 innovatiivne e-telg tagab 600 kW tippvõimsusega vajaliku jõudluse raskeks igapäevaseks transpordiks. Tänu Predictive Powertrain Controlile toob see oma muljetavaldava jõu tõhusalt teele.

Megawatt-Charging laeb eActros 600 vastupidavad liitiumraudfosfaatakud (LFP) u 30 minutiga 20%-lt 80%-le.9 Lühemateks laadimispeatusteks ja pikemaks teelolekuks.

Sõiduulatus

Elektrifitseeritud tõhusus.

Pikk teekond ilma laadimisprobleemideta: eActros 600 sõiduulatus on 500 km ilma laadimiseta.10 Ja laeb tänu Megawatt-Chargingule 20%-lt 80%-le umbes 30 minutiga.9 Selle ajamisüsteem tagab lisavõimsuse. Liitiumraudfosfaatakud (LFP) on nikli- ja koobaltivabad ning pakuvad tohutuid eeliseid eluea ja vooluhulga osas.

Sõiduulatuse kalkulaator

Jõuab kaugemale kui sa arvad.

Mida suurem on sõiduulatus aku laetustaseme kohta, seda kiiremini jõuad sihtkohta. Määra siin, kui kaugele võib sinu eActros sind viia.

eActros 600 eActros 600 eActros 600

Poolhaagis

Pealisehitus

Kandevõime

Välistemperatuur

Kasutusala

Hinnanguline sõiduulatus*:

* Hinnanguline sõiduulatus tuleneb ettevõttesiseste simulatsioonide ja tegelike sõidukatsete tulemustest. Tegelik sõiduulatus võib arvukate tegurite nagu nt topograafia, ilmastikutingimuste, kiiruse, eelkonditsioneerimise, lisatarbijate, individuaalse sõiduki konfiguratsiooni ja sõiduviisi tõttu hinnangulisest sõiduulatusest erineda.

Sõiduulatus

Elektrifitseeritud tõhusus.

Jõuülekanne: kogu jõuga esirinnas.

Tõusudel või kiirendamisel ilmneb järgmine: tõhus sõitmine nõuab õiget veojõudu. Selleks on spetsiaalselt loodud uus e-telg. 400 kW pideva elektrilise võimsusega ja 600 kW tippvõimsusega toob see eActros 600 jõuliselt edasi ja ülesmäge. Tänu 4‑käigulisele käigukastitehnoloogiale ja süsteemile Predictive Powertrain Control on võimalik vähendada energiakulu diiselsõidukitega võrreldes isegi kuni 50%.

LFP-aku: laetud suurteks tegudeks.

Jätkusuutlik ja säästlik, vaikne ja täisvõimsusel: tänu uutele väljatöötatud liitium-ferrofosfaatakudele pakub eActros 600 sulle heade omaduste täispaketti:

 • Sõiduulatus: 500 km ilma laadimiseta1
 • Eluiga kuni 1 200 000 km
 • Megawatt-Charging 20%-lt 80%-le u 30 minutiga​2
 • Säästev akuelementide disain ilma koobalti ja niklita
 • Kuueaastane garantii

1 Sõiduulatus on välja selgitatud ettevõttesiseselt spetsiifilistes katsetingimustes kaugliikluses pärast eelkonditsioneerimist 4x2 sadulveokiga, autorongi täismassiga 40 t välistemperatuuril 20 °C ja see võib määruse (EL) 2017/2400 kohaselt väljaselgitatud väärtustest erineda.

2 Põhineb ettevõttesisestel simulatsioonidel, kuna siduv ja ühtne standard Megawatt Charging System (MCS) on hetkel veel väljatöötamisel.

Ökobilanss

Kuni 80%* vähem CO2eq heitmeid.

eActros 600-ga vähendad oma CO2eq jalajälge. Kuigi see registreerib oma akude tõttu tootmises esialgu rohkem CO2eq-heitmeid kui võrreldav diiselveok, saavutatakse tasuvus juba veidi üle 100 000 kilomeetri läbimise järel, kui laed eActros 600-t eranditult regeneratiivse energiaga. Ligikaudu 10 aasta või 1,2 miljoni läbitud kilomeetri jooksul kogu oma eluea ajal alates tootmisest kuni kasutuse lõpuni säästab eActros 600 olenevalt voolusegust kuni 80 protsenti CO2eq heitmeid.* See tuleneb olelusringi hindamisest – energiabilansi ja keskkonnamõjude analüüsist.

eActros 600 tootmise ajal tekib 98 845 kilogrammi CO2eq-d. Toorained ja logistika, eriti akuelementide jaoks, tekitavad küll rohkem heitmeid kui võrreldavad diiselveokid, kuid investeering tasub end kiiresti ära: pärast ligi 100 000 kilomeetri* läbimist tänaval on CO2eq bilanss võrdsustunud.

Kui eActros 600 laetakse täielikult taastuvenergiaga (EU-Green-Grid-Mix**), võrdsustub selle CO2eq bilanss võrreldavate diiselveokite suhtes juba pärast veidi üle 100 000 kilomeetri läbimist – ja seda umbes 1,2 miljoni kilomeetrise eeldatava elueaga.

Kui eActros 600 laeb keskmist elektrisegu koos fossiilsete energiaallikatega (EU-Grid-Mix 2020**), ületab see võrreldavaid diiselveokeid ligikaudu 195 000 kilomeetri pärast ja võrdsustab CO2eq bilansi alates tootmisest.

Kuni 10 aasta ja kuni 1,2 miljoni kilomeetri pärast on eActros 600 oma töö ära teinud. Seejuures ei välditud mitte ainult CO2eq heitmeid, mida võrreldavad diiselveokid sama aja jooksul tekitaksid. Lisaks säästab eActros 600 kogu oma elutsükli jooksul kuni 51 protsenti õhu- ja veesaasteaineid. Näiteks saab veekogusid kaitsta liigse vetikate moodustumise eest, mida tekitavad peamiselt toitained, nagu lämmastik ja fosfor.

Suurima võimaliku kokkuhoiu saavutab eActros 600, kui see saab oma võimsuse kogu oma veoki eluea jooksul taastuvatest energiaallikatest, nagu biomass või tuule-, päikese- ja hüdroenergia. EU-Green-Grid-Mix 2020 kujutab endast täpselt seda keskmist 100-protsendiliselt taastuvatest energiaallikatest toodetud vooluvarustust.

Loomulikult saab veokit laadida ka allikatest, mis sisaldavad lisaks taastuvatele energiaallikatele ka fossiilseid allikaid. See elektrienergia segu on EU-Grid-Mix 2020. Võrreldes diiselsõidukiga on ka see elektrienergia segu ökonoomne.

Kui EU-Green-Grid-Mix 2020 puhul võrdsustub eActros 600 kogu CO2eq bilanss võrreldava diiselveoki omaga veidi üle 100 000 kilomeetri järel, siis EU-Grid-Mix 2020 puhul saavutatakse see umbes 195 000 kilomeetri järel.

* EU-Green-Grid-Mix 2020 –põhineb ISO 14040:2006+A1:2020 ja ISO 14044:2006+A1:2017+A2:2020 nõuetele vastaval olelusringi hindamisel ning ettevõtteväline kolmas pool, TÜV Rheinland, on seda kriitiliselt kontrollinud. Tulemusi mõjutavad olulisel määral olelusringi hindamise aluseks olevad andmed ja eeldused, sealhulgas funktsionaalsete üksuste ja meetodite spetsifikatsioonid. Seetõttu ei ole võrdlemine teiste veokimudelite või sõidukitega ette nähtud ega soovitatav.

** Energiasegude andmeallikas, mida pakub sphera.com

*** Simuleeritud Vehicle Energy Consumption Calculation Tooliga (VECTO 3.3.15, 3102)

 

CO2 kalkulaator

Vähem on rohkem.

Siin saad arvutada, kui palju eActros 600 sinu CO2 jalajälge kokku vähendab. Üksikasjalikuma analüüsi saamiseks pöördu oma eConsultandi poole.

eActros 600 eActros 600 eActros 600

võrreldes sisepõlemismootori (diisel) ja võrreldava varustusega Actros 2545 L-iga võrreldes sisepõlemismootori (diisel) ja võrreldava varustusega Actros 2545 L-iga võrreldes sisepõlemismootori (diisel) ja võrreldava varustusega Actros 1845 LS-iga

Energiasegu**

Poolhaagis

Pealisehitus

Kandevõime

Välistemperatuur

Kasutusala

Eeldatav kokkuhoid*:

Hinnanguline lisatarbimine*:

See vastab ligikaudsele vähendamisele*:

See vastab ligikaudsele suurenemisele*:

* See on eksperthinnang, mis põhineb mitmesugustel eeldustel ja andmetel ning valitud kasutajaandmetel sõiduki mudeli, aastase läbisõidu, energiasegu, poolhaagise, koormuse, välistemperatuuri ja kasutusala kohta. CO2 säästupotentsiaal on kindlaks määratud ettevõttesiseselt järgmistel spetsiifilistel tingimustel ja see võib erineda määruse (EL) 2017/2400 järgi kindlakstehtud väärtustest. Need andmed ei ole õiguslikult siduvad. Hinnangu aluseks on Well-to-Wheeli analüüs (WTW) ja see võtab arvesse ainult süsinikdioksiidi (CO2) hiedet. eActrose CO2-heide määratakse aluseks võetud aastase läbisõidu (kasutaja sisestatud), energiatarbimise, energiasegu CO2-eriheite (kasutaja sisestatud) ja laadimistõhususe alusel. eActrose energiatarbimine määratakse kindlaks ettevõttesiseste simulatsioonide abil, võttes arvesse valitud kasutajaandmeid (sõiduki mudel, poolhaagis, koormus, välistemperatuur ja kasutuspiirkond). Kasutusala vastab piirkondliku jaotusveo või pikamaatranspordi sõiduprofiilidele vastavalt Euroopa Komisjoni sõiduki energiatarbimise arvutamise tööriistale Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO). Topograafiat üldiselt eraldi arvesse ei võetud. Aku eelkonditsioneerimine puudub. ** Valitud energiasegu CO2 eriemissiooni väärtused põhinevad Sphera Solutions GmbH 2022. aasta WTW andmetel. Kui kasutaja valib energiasegu jaoks riigi, võetakse aluseks vastava riigi keskmine energiasegu. Kui kasutaja valib energiaseguks energiaallika, võetakse aluseks asjaomase energiaallika ELi keskmine. Arvutamisel võetakse aluseks 95% laadimistõhusus. Põlemismootoriga Actrose energiatarve põhineb valitud kasutajaandmetel aastase läbisõidu, energiasegu, poolhaagise, koormuse ja kasutusala kohta. Välistemperatuuriks võetakse 20 °C. Tegelikus olukorras võivad erinevused tekkida sõiduki konfiguratsiooni, marsruudi, liiklustingimuste, individuaalse sõiduviisi ja muude tegurite erinevuste tõttu. Diislikütuse CO2-eriheite väärtus põhineb Sphera Solutions GmbH (tbc) 2022. aasta andmetel Well-to-Tanki (WWT) kohta ja Euroopa Komisjoni sõiduki energiatarbimise arvutamise tööriista Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO) andmetel Tank-to-Wheeli (TTW) kohta.

Teekonna planeerija

Läbitav teekond.

Järgmised sammud: simuleeri eTruck Ready abil oma marsruute, võttes arvesse liiklust, ilma ja koormat. Ja uuri välja, kas eActros 600 sobib sinu individuaalsetele vajadustele. 

Läbitav teekond.
Eksterjöör

40 t visiitkaart.

Tõeline pilgupüüdja – ja selge pühendumus transpordi e-mobiilsele tulevikule: teedrajava disainiga eActros 600. Pikendatud esiosa ja puhta kapotiga ProCabin juhikabiin tagab eriti kaasaegse välimuse. Aerodünaamika tugevdavad täiustatud põhjakate ja lisatihendid. Uued LED‑esilaternad ja Dark‑Chrome’i aktsendid täiendavad välimust.

Eksterjöör

40 t visiitkaart.

40 t visiitkaart.
40 t visiitkaart.
40 t visiitkaart.
40 t visiitkaart.
40 t visiitkaart.
40 t visiitkaart.
40 t visiitkaart.
40 t visiitkaart.
40 t visiitkaart.
Atraktiivne töökoht.
Salong

Atraktiivne töökoht.

Jõua kaugliikluses pingevabalt kohale: eActros 600 toetab sind seejuures juhi mugavusega uuel tasemel. Need on muu hulgas: intuitiivselt käsitsetav Multimedia Cockpit Interactive 2 – hääljuhtimisega; sõidumeeriku rakendus, mis lihtsustab lõpuks aja jälgimist; taustavalgustus, mis loob hea õhkkonna, ja palju muud.

Salong

Atraktiivne töökoht.

Multimedia Cockpit, interactive: sõit muutub nutikaks.

Multimedia Cockpit Interactive 2: sõit muutub nutikaks.

Rohkem ekraani, suurem ülevaade.

Multimedia Cockpit Interactive 2 uus lisaekraan täiendab keskset peaekraani ja loob parema ülevaate. Selle puuteekraani või mitmefunktsioonilise rooli abil saab juhtida soojendust, kliimaseadet, navigeerimist, telefoni ja valgustust. Ja integreeritud raadiopõhine info- ja meelelahutussüsteem.

Multimeedia, väga lihtne.

Multimedia Cockpit Interactive 2 saad kasutada ka väga lihtsalt hääljuhtimisega. Nii hoiad silmad tänaval veelgi paremini – ja käed roolil. Lisaks pakub see erinevaid personaliseerimisvõimalusi. Ja tahhograafi rakendus, mis lihtsustab aja salvestamist.

Teekonna planeerimine: voolujooneline.

Parem marsruudijuhtimine: Multimedia Cockpit Interactive 2 integreeritud navigatsioon on spetsiaalselt loodud elektrisõidukitele ja võtab alati arvesse uut laadimistaristut.

Varustus: suurepäraselt korraldatud.

Täiustatud istmesoojenduse, täiendava USB-liidese, isiklike eelistuste seadetega süsteemijuhtimise, läbipaistmatu kardina ja palju muuga pakub eActros 600 lõõgastavat õhkkonda nii päeval kui öösel. Veelgi suurema mugavuse tagab lisavarustus, näiteks täiendav külmik või 230 V pistikupesa.

Varustus: suurepäraselt korraldatud.
Tähelepanelikud abilised pardal.
Ohutus

Tähelepanelikud abilised pardal.

Safety first – seda võid tähega sõidukilt oodata. eActros 600 ei tähista mitte ainult Mercedes‑Benz Trucksi ohutusabisüsteemidega, vaid ka spetsiaalselt tema jaoks loodud funktsioonidega. Ja MirrorCamiga saad veokile parema ringvaate.

Abisüsteemid: sinu turvalisuse täiustamine.

Ohutult teel – Mercedes‑Benz Trucksi uuenduslike abisüsteemidega eActros 600-s.​ Selle terviklik ohutuskontseptsioon ei vasta mitte ainult seaduslikele eeskirjadele ja standarditele – vaid mõne funktsiooni korral ületab neid.

Kahepoolne turvalisus standardvarustuses: eActros 600 pakub koos uusima põlvkonna Active Sideguard Assistiga veelgi paremat tuge sõiduraja vahetamisel, möödasõitudel ja ebaselgetes olukordades pööramisel.

Ettenägelik sõitmine: Active Brake Assisti uusim versioon suudab takistusi ja kriitilisi olukordi nüüd veelgi paremini tuvastada – ja reageerida selgete hoiatussignaalidega kuni automaatse täispidurduseni.

Säilitab ülevaate: eActros 600 Front Guard Assist saab jälgida sõiduki ees olevat ala ja toetada võimalike ohtude korral hoiatussignaalidega. Ohutumaks paigaltvõtuks, manööverdamiseks ja pööramiseks.

Rohkem mugavust ja ohutust teel olles: eActros 600 Active Drive Assist 3 kombineerib erinevaid abifunktsioone, mis lihtsustavad tööd juhiruumis ja aitavad ohtlikke olukordi võimalikult palju vältida.

Nõustamine ja teenused
Nõustamine ja teenused

Kaasa arvatud teenindus.

Nii jääb sinu veok kauemaks sinna, kus see raha teenib: teele. Individuaalsed teeninduslepingud, tihe töökojavõrgustik ja ööpäevaringselt kättesaadav Mercedes‑Benz Trucks Service24h võimaldavad sulle võimalikult lühikesed seisuajad. Hoolduse ajal – ja isegi harvadel rikkejuhtudel.

Digitaalsed teenused.

Luba endale sõidukihalduses digitaalset abi, et muuta oma veokiga seotud toimingud kasumlikumaks: nutikate teenustega nagu Mercedes‑Benz Trucks Uptime, Fleetboard, TruckLive ja kliendiportaal My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks. Paremaks hoolduse planeerimiseks, lühemateks töökoja külastusteks, suuremaks läbipaistvuseks teel olles – või dünaamiliseks marsruudi planeerimiseks reaalajas liiklusandmete põhjal. Muide: isegi meie Mercedes‑Benz Trucks Service24h on rikke korral veelgi kiirem, kui sellel on juurdepääs eActros 600 digitaalsetele andmetele.

Digitaalsed teenused.

Fleetboard

Fleetboard

Fleetboard annab sulle reaalajas ülevaate asjakohastest andmetest sõidukite ja laadimistaristu kohta. 

 • Fleetboard Charge Managementiga saad vaadata oma eActros 600 ja laadimistaristu vahelisi protsesse ning neid nutikalt juhtida.
 • Jälgi Fleetboard Mappinguga reaalajas, kus sinu sõidukid asuvad, kas need sõidavad, seisavad või laevad. Saad vaadata ka muid olulisi sõidukiandmeid.
 • Digitaalse sõiduraamatuga Fleetboard Logbook saad ülevaate sõiduki marsruutide ajaloost. Üksikute sõitude ülevaatega saad nii hõlpsasti tuvastada oma eActros 600 uusi potentsiaale.

MercedesBenz Trucks Uptime

Mercedes‑Benz Trucks Uptime kontrollib kasutuselevõtul sinu veoki paljude süsteemide olekut. See suudab tuvastada kriitilisi seisundeid ning saadab ennetavaid remondi‑ ja hooldussuuniseid. Nii saad kiiremini reageerida ja vältida ettenähtavaid rikkeid. Seisuaegu vähendatakse. Ja sellega seotud kulusid ka. Lisaks tagab teenus läbipaistvuse sinu eTruckide andmetes, nagu laetusseisund ja allesjäänud sõiduulatus – reaalajas toena disponentidele.

Mercedes-Benz Uptime

My TruckPoint for MercedesBenz Trucks & TruckLive

Halda oma sõidukeid ning nendega seotud lepinguid ja teavet: seda saad hõlpsalt teha digitaalse kliendiportaaliga My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks.

TruckLive on sinu sissepääs meie digitaalsesse teenindusmaailma. See võimaldab dünaamilist marsruudi juhatamist. See pakub kasulikke funktsioone, nagu tõhus hoolduste haldus ja paljud muud spetsiifilised teenused, mis on õigel ajal saadaval.

 • Parem hoolduste haldus tänu ajakohastele hooldusvälpade prognoosidele
 • Sündmuste teated vajalike remondimeetmete kohta
 • Läbipaistvus sõiduki seisundi kohta, alates pidurikatte kulumisest kuni rehvirõhuni
 • Lühemad sõiduajad ja parem planeeritavus tänu reaalajas liiklusandmetele sõiduki navigatsioonis
 • Digitaalne ja tasuta: Lepingud My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucksi ja TruckLive1 aktiveerimise kaudu sinu sõidukitele

1 Seni, kuni sinu sõidukitel on TruckLive'i jaoks tehnilised eeldused.

Väärtuspakett

Teenuste jõupakett.

Pakkumine, mis muudab sinu veoki veelgi paremaks: eActros 600 väärtuspaketiga kindlustad endale Mercedes‑Benz Trucksi kõikehõlmavad teenused lihtsalt ühes paketis – hinnasoodustus kaasa arvatud. Nii on sinu veok igakülgselt hästi varustatud. Ja võid olla mureta ning keskenduda oma põhitegevusele.

Mercedes-Benz Complete koos Mercedes-Benz Trucks Uptime'iga

Täielik teeninduspakett eActros 600 pikaks ja kasumlikuks elueaks: siia kuuluvad reaalajas sõidukidiagnostika Mercedes‑Benz Trucks Uptime'i abil, hooldused, remondid, kuluosade asendamine ja palju muud. Ja seda kuni 96 kuud või koguläbisõiduni 1 mln km.

Fleetboard Premium telemaatikateenused

Läbipaistev ja tõhus sõidukipargi haldamise süsteem: Fleetboard'i veebipõhised telemaatikateenused pakuvad sulle arvukaid tööriistu, mis muudavad sinu sõidukipargi läbipaistvamaks, tõhusamaks, jätkusuutlikumaks ja kasumlikumaks. Muide: Lihtsaim viis eeliste kindlustamiseks on Value Bundle. Siin sisaldub juba Fleetboardi teenuste täispakett.

Individuaalne juhikoolitus

Saa oma eActros 600-st veelgi rohkem kasu: meie koolitused aitavad sul parandada oma sõiduviisi, vähendada kütusekulu ja vähendada rikkeid.

Finantsteenused sinu veokile

Otse pardal kaasas: Daimler Truck Financial Servicesi sobiv pakkumine. Olenemata sellest, kas soovid oma eActros 600 kasutada või endale osta, lihtsustavad individuaalsed finantsteenused sinu üleminekut eMobilityle.

eConsulting

Hea nõuga elektromobiilsesse tulevikku.

​Lase ekspertidel end sinu eMobility teekonnal saata ja toetada. Sest alles õige tervikpakett muudab eTrucki sinu jaoks edukaks. Sinu eConsultant toetab sind seetõttu üleminekul samm-sammult.​ Alates sobiva laadimistaristu planeerimisest ja rahastamisest koos toetusvõimaluste ja toetuste uurimisega kuni uute tehnikate ja sõidukite integreerimiseni sinu tööprotsessidesse.

Finantsteenused

Täpselt õige.

Võimalikult lihtne üleminek eMobilityle: Daimler Truck Financial Servicesi kohandatud finantsteenustega. Olgu tegemist sõiduki kasutamise või omandamisega – Daimler Truck Financial Servicesil on sinu veokile ja ettevõttele individuaalne lahendus.

Garantii paljudeks juhtumiteks
Seadusest tulenev garantii

Garantii paljudeks juhtumiteks.

Mercedes‑Benz Trucksi ulatuslik garantii alates tehasest lahkumisest hõlmab kogu sõidukit (max 12 kuud piiramatu läbisõidu korral), ePowertraini (max 36 kuud või 360 000 km) ja kõrgepingeakusid (max 72 kuud või 720 000 km või 1800 laadimistsüklit).8

Tehnilised andmed

eActros 600 üksikasjad.

Sinu ülesannete jaoks sobiv eTruck: siit leiad ülevaate sadulveoki ja platvormi kandmiku tehnilistest üksikasjadest.

eActros 600 üksikasjad
Tehnilised andmed

eActros 600 üksikasjad.

Mootorivõimsuse andmed

1 Olenevalt varustusest.

2 Uue aku nimimaht, mis põhineb ettevõttesiseselt määratletud raamtingimustel. See võib olenevalt kasutuseesmärgist ja keskkonnatingimustest erineda.  

3 Kasutatav maht uute akudega veoki tavapärasel kasutamisel. See põhineb ettevõttesiseselt määratletud raamtingimustel ja võib olenevalt kasutusjuhtumist ja keskkonnatingimustest erineda.

4 eActros 600 saab standardvarustusse kuuluva CCS2-laadimispesaga laadida kuni 400 kW võimsusega: ettevõttesiseselt kindlaks tehtud kogemusväärtuste põhjal kulub kolmel akukomplektil optimaalsetes tingimustes, sealhulgas ümbritseval temperatuuril 20 °C, tavalises alalisvoolu kiirlaadimisjaamas laadimisvooluga 500 A laetustasemelt 20% laetustasemeni 80% laadimiseks umbes üks tund.

5 Põhineb ettevõttesisestel simulatsioonidel, kuna siduv ja ühtne standard Megawatt Charging System (MCS) on hetkel veel väljatöötamisel.

6 Sõiduulatus on välja selgitatud kindlates katsetingimustes kaugliikluses pärast eelkonditsioneerimist 4x2 sadulveokiga, autorongi täismassiga 40 t välistemperatuuril 20 °C ja see võib määruse (EL) 2017/2400 kohaselt väljaselgitatud väärtustest erineda.

Juhikabiini variandid

ProCabin Streami pealtvaade
ProCabin Streami külgvaade

Üldised tehnilised andmed

Välislaius
2500 mm
Välispikkus
2380 mm
Seisukõrgus istmete vahel
1970 mm
Seisukõrgus istmete ees
1830 mm

ProCabin Bigi pealtvaade
ProCabin Bigi külgvaade

Üldised tehnilised andmed

Välislaius
2500 mm
Välispikkus
2380 mm
Seisukõrgus istmete vahel
1990 mm
Seisukõrgus istmete ees
1910 mm

ProCabin Giga pealtvaade
ProCabin Giga külgvaade

Üldised tehnilised andmed

Välislaius
2500 mm
Välispikkus
2380 mm
Seisukõrgus istmete vahel
2130 mm
Seisukõrgus istmete ees
2050 mm

eActros 600 teljekonfiguratsioonid.

Siin on teie soovid fookuses: Kas te ei soovi oma eesmärgi saavutamiseks teha ühtegi kompromissi? Või otsite lahendust, mis katab mitu kasutusvaldkonda? Olgu tegemist kahe‑ või kolmeteljelise variandiga – Mercedes‑Benz Trucks pakub laia valikut kombineerimisvõimalusi. Kohandatud teie vajaduste järgi.

2-Achs-Fahrzeug 4x2

4×2

2-Achs-Fahrzeug mit einer angetriebenen Hinterachse.

3-Achs-Fahrzeug 6×2 / 4 NLA

6×2 / 4 NLA

3-Achs-Fahrzeug mit einer angetriebenen Hinterachse und zweiter Hinterachse als gelenkte Nachlaufachse.

3-Achs-Fahrzeug 6×2 ENA

6×2 ENA

3‑Achs-Fahrzeug mit einer angetriebenen Hinterachse und einer einfach bereiften, starren Nachlaufachse.

Tutvu teiste mudelitega.

Charged and ready.

Charged & ready

In charge for a new era.

In charge for a new era

Kõik mudeliseeriad

Sind võib huvitada ka see:

Enamat kui veok.

Enamat kui veok

Juba täna valmis homseks.

Juba täna valmis homseks

Mis teid liikuma paneb.

Mis teid liikuma paneb

Pildid ja tekstid võivad sisaldada ka seeriaviisilisse tarnekomplekti mittekuuluvaid tarvikuid ja erivarustust. Kujutatud joonised on üksnes näitlikud ja ei pruugi kajastada originaalsõidukite tegelikku seisukorda. Originaalsõidukite välimus võib joonistel kujutatust erineda. Jätame endale õiguse teha muudatusi. Pildid ja tekstid võivad sisaldada ka tüüpe ja abiteenuseid, mida mõnes riigis ei pakuta.

1 Abisüsteemid saavad juhti ainult toetada. Vastutus sõiduki ohutu juhtimise eest lasub alati täielikult juhil.

2 Seeriaviisiliselt Euroopa Liidus. 

3 Erivarustusega S2J abil saab süsteemis keelata Active Brake Assist 6 või Active Brake Assist hädapidurdussüsteemide väljalülitamise võimaluse.

4 Erivarustus.

5 Erivarustus, ainult koos Servotwini roolisüsteemiga, pikivaheregulaatori, Active Brake Assist 5, stabiilsuskontrolli abi ja Multimedia Cockpit, interactive'iga.

6 Seni, kuni sinu sõidukitel on TruckLive'i jaoks tehnilised eeldused.

7 Daimler Truck Financial Servicesi tooted ei ole kõigis riikides saadaval. Kontrollimaks saadavust konkreetsel turul, tuleb pöörduda edasimüüja poole.

8 ePowertraini ja kõrgepingeakude puhul kehtib see, mis täitub esimesena. Kõrgepingeakude garantiijuhtum tekib, kui kõrgepingeakude seisukord (State of Health) langeb nimetatud tingimustel alla 80%.

9 Põhineb ettevõttesisestel simulatsioonidel, kuna siduv ja ühtne standard Megawatt Charging System (MCS) on hetkel veel väljatöötamisel.

10 Sõiduulatus on ettevõttesiseselt välja selgitatud kindlates katsetingimustes kaugliikluses pärast eelkonditsioneerimist 4x2 sadulveokiga, autorongi täismassiga 40 t välistemperatuuril 20 °C ja see võib määruse (EL) 2017/2400 kohaselt väljaselgitatud väärtustest erineda.