De nieuwe eActros 600​

Charged to change

Volledig elektrisch, duurzaam, rendabel: De eActros 600 voor het internationale transport staat klaar en luidt een nieuw tijdperk in voor de transportsector. De gamechanger van Mercedes‑Benz Trucks is gearriveerd. ​

Hoogtepunten

Tijd voor een nieuw hoofdstuk.

De volledig elektrische eActros 600 is niet alleen duurzaam en rendabel. Het maakt deel uit van een geïntegreerde oplossing om aan de slag te gaan met eMobility: met eConsulting voor de vragen die rijzen voor uw bedrijf, geschikte financiële diensten en nuttige digitale diensten.

Gemaakt voor lange afstanden: de eActros 600 overtuigt met zijn toekomstgerichte actieradius van 500 kilometer zonder bijladen.10

Krachtig en intelligent: de innovatieve e-as van de eActros 600 levert met een piekvermogen van 600 kW de nodige power voor het zware dagelijkse transport. En dankzij Predictive Powertrain Control brengt hij zijn indrukwekkende kracht efficiënt op de weg.

Dankzij megawattlading laadt de eActros 600 zijn lithium-ijzerfosfaat (LFP) accu's met lange levensduur op van 20 % tot 80 % in ongeveer 30 minuten.9 Voor kortere laadstops en meer tijd onderweg.

Actieradius

Geëlektrificeerde efficiëntie.

Lange afstanden zonder laadproblemen: De eActros 600 heeft een actieradius van 500 km zonder bijladen.10 En laadt dankzij megawattlading van 20 % naar 80 % in ca. 30 minuten.9 Het aandrijfsysteem zorgt voor extra power. En lithium-ijzerfosfaatbatterijen (LFP) hebben geen nikkel of kobalt nodig en bieden enorme voordelen op het gebied van levensduur en stroomtoevoer.

Actieradiuscalculator

U komt verder dan u denkt.

Hoe groter de actieradius per acculading, hoe sneller u op uw bestemming bent. Bepaal hier hoe ver u met uw eActros geraakt.

eActros 600 eActros 600 eActros 600

Oplegger

Opbouw

Belasting

Buitentemperatuur

Werkterrein

Geschatte actieradius*:

* De geschatte actieradius is afgeleid van de resultaten van interne simulaties en echte rijtesten. De werkelijke actieradius kan afwijken van de geschatte actieradius door tal van factoren zoals topografie, weersomstandigheden, snelheid, pre-conditioning, hulpverbruikers, individuele voertuigconfiguratie en rijstijl.

Actieradius

Geëlektrificeerde efficiëntie.

Aandrijflijn: volle kracht vooruit.

Op hellingen of bij het accelereren blijkt: efficiënt rijden vereist het juiste aandrijfvermogen. Speciaal daarvoor is de nieuwe e-as ontworpen. Met 400 kW continu elektrisch vermogen en een piek van 600 kW brengt deze de eActros 600 krachtig vooruit en bergopwaarts. Dankzij de 4‑versnellingen‑transmissietechnologie en het systeem Predictive Powertrain Control kan het energieverbruik in vergelijking met dieselvoertuigen zelfs met 50 % worden verlaagd.

LFP-batterij: geladen voor iets groots.

Duurzaam en zuinig, stil en vol vermogen: Dankzij de nieuw ontwikkelde lithium-ijzerfosfaatbatterijen biedt de eActros 600 u een compleet pakket aan goede eigenschappen:

 • Actieradius: 500 km zonder bijladen1
 • Levensduur tot 1.200.000 km
 • Megawattlading van 20 % naar 80 % in ca. 30 minuten​2
 • Duurzaam celontwerp van de batterij zonder kobalt en nikkel
 • Zes jaar waarborg

1 Het bereik werd intern bepaald onder specifieke testomstandigheden, na conditionering met een 4x2-trekker met een totaal sleepgewicht van 40 ton bij een buitentemperatuur van 20 °C bij langeafstandsritten, en kan afwijken van de waarden die zijn bepaald in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2400.

2 Gebaseerd op interne simulaties, aangezien er momenteel nog aan een bindende en uniforme Megawatt Charging System (MCS)-standaard wordt gewerkt.

Ecobalans

Tot 80 %* minder CO2eq-uitstoot.

Met de eActros 600 verlaagt u uw CO2eq-voetafdruk. Hoewel hij vanwege zijn accu's in de productie aanvankelijk hogere CO2 eq-emissies boekt dan een vergelijkbare dieselvrachtwagen, is het break-evenpunt al na iets meer dan 100.000 gereden kilometers bereikt als u de eActros 600 uitsluitend met hernieuwbare energie oplaadt. In de ongeveer 10 jaar of 1,2 miljoen gereden kilometers van zijn totale levensduur, van de productie tot het einde van zijn diensten, bespaart de eActros 600 afhankelijk van de stroommix tot 80 procent CO2 eq-emissies.* Dat komt voort uit de ecobalans – de analyse van de energiebalans en de effecten op het milieu.

Tijdens de productie van de eActros 600 ontstaat 98.845 kilogram CO2eq. Grondstoffen en logistiek, met name voor de accucellen, genereren weliswaar meer emissies dan bij vergelijkbare dieseltrucks, maar de investering loont snel: Na ruim 100.000 kilometer* op de weg is de CO2eq-balans gecompenseerd.

Als de eActros 600 met volledig hernieuwbare energie wordt opgeladen (EU-Green-Grid-Mix**), is zijn CO2eq-balans ten opzichte van vergelijkbare dieseltrucks al na iets meer dan 100.000 kilometer op de weg gecompenseerd – en dat bij een levensverwachting van ongeveer 1,2 miljoen kilometer.

Als de eActros 600 de gemiddelde stroommix inclusief fossiele energiebronnen (EU-Grid-Mix 2020**) oplaadt, haalt hij na ruim 195.000 kilometer vergelijkbare dieseltrucks in en compenseert hij de CO2 eq-balans sinds de productie.

Na maximaal 10 jaar en tot 1,2 miljoen kilometer heeft de eActros 600 zijn dienst erop zitten. Daarbij heeft hij niet alleen CO2eq-emissies vermeden die vergelijkbare dieseltrucks in dezelfde tijd zouden hebben geproduceerd. De eActros 600 bespaart bovendien gedurende zijn volledige levenscyclus tot 51 procent aan lucht- en waterverontreinigende stoffen. Zo kunnen wateren bijvoorbeeld worden beschermd tegen overmatige algenvorming, die voornamelijk wordt veroorzaakt door voedingsstoffen zoals stikstof en fosfor.

De eActros 600 bereikt de hoogst mogelijke besparingen wanneer hij zijn stroom haalt uit hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa of wind-, zonne- en waterenergie tijdens de volledige levensduur van de truck. De EU-Green-Grid-Mix 2020 geeft precies deze gemiddelde stroomvoorziening van 100 procent hernieuwbare energie weer.

Natuurlijk kunt uw truck ook stroom opladen uit bronnen die naast hernieuwbare energie ook fossiele bronnen bevatten. Deze elektriciteitsmix is afgebeeld in de EU-Grid-Mix 2020. In vergelijking met een dieselvoertuig is ook deze stroommix zuinig.

Terwijl de totale CO2eq-balans van de eActros 600 in vergelijking met een vergelijkbare dieseltruck bij de EU-Green-Grid-Mix 2020 na iets meer dan 100.000 kilometer wordt gecompenseerd, is dat bij de EU-Grid-Mix 2020 na ongeveer 195.000 kilometer het geval.

* EU-Green-Grid-Mix 2020 – gebaseerd op een levenscyclusanalyse volgens ISO 14040:2006+A1:2020 en ISO 14044:2006+A1:2017+A2:2020 en kritisch beoordeeld door een externe derde partij, TÜV Rheinland. De gegevens en aannames die ten grondslag liggen aan de levenscyclusanalyse, inclusief de specificaties voor de functionele eenheden en methodes, hebben een aanzienlijke invloed op de resultaten. Een vergelijking met andere vrachtwagenmodellen of voertuigen is daarom niet gepland of aanbevolen.

** Gegevensbron voor energiemixen, geleverd door sphera.com

*** Gesimuleerd met Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO 3.3.15, 3102)

 

CO2-calculator

Minder is meer.

Hoeveel de eActros 600 uw totale CO2 -voetafdruk verkleint, kunt u hier berekenen. Voor een gedetailleerdere analyse kunt u contact opnemen met uw eConsultant.

eActros 600 eActros 600 eActros 600

in vergelijking met de Actros 2545 L met verbrandingsmotor (diesel) en vergelijkbare uitrusting in vergelijking met de Actros 2545 L met verbrandingsmotor (diesel) en vergelijkbare uitrusting in vergelijking met de Actros 1845 LS met verbrandingsmotor (diesel) en vergelijkbare uitrusting

Energiemengsel**

Oplegger

Opbouw

Belasting

Buitentemperatuur

Werkterrein

Geschatte besparing*:

Geschat extra verbruik*:

Dit komt ongeveer overeen met een vermindering van*:

Dit komt overeen met een toename van ongeveer*:

* Dit is een deskundige beoordeling op basis van verschillende aannames en gegevens, alsmede de geselecteerde gebruikersinvoer met betrekking tot voertuigmodel, jaarlijks afgelegde afstand, energiemix, aanhangwagen, belading, buitentemperatuur en toepassingsgebied. Het CO2-besparingspotentieel is onder de volgende specifieke omstandigheden intern bepaald en kan afwijken van de bepaalde waarden overeenkomstig de verordening (EU) 2017/2400. Deze informatie is niet wettelijk bindend. De schatting is gebaseerd op een well-to-wheel-analyse (WTW) en houdt uitsluitend rekening met de uitstoot van koolstofdioxide (CO2). De CO2-emissies van de eActros worden bepaald aan de hand van de onderliggende jaarlijkse kilometrage (invoer door de gebruiker), energieverbruik, de specifieke CO2-emissies van de energiemix (invoer door de gebruiker) en het laadrendement. Het energieverbruik van de eActros wordt met inachtneming van de geselecteerde gebruikersinvoer (voertuigmodel, oplegger, belading, buitentemperatuur en toepassingsgebied) bepaald op basis van interne simulaties. Het toepassingsgebied komt overeen met de rijprofielen voor regionaal distributieverkeer resp. lange trajecten volgens de Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO) van de Europese Commissie. Topografie werd niet afzonderlijk beschouwd. Er wordt geen voorconditionering van de accu gebruikt. ** De waarden voor de specifieke CO2 -emissies van de gekozen energiemix zijn gebaseerd op WTW-gegevens met betrekking tot het jaar 2022 van Sphera Solutions GmbH. Als de gebruiker voor de energiemix een land kiest, wordt de gemiddelde energiemix van het betreffende land als basis gebruikt. Als de gebruiker een energiebron kiest voor de energiemix, wordt het EU-gemiddelde voor die energiebron gebruikt. Voor de berekening wordt uitgegaan van een laadrendement van 95 %. Het energieverbruik van de Actros met verbrandingsmotor is gebaseerd op de door de gebruiker geselecteerde gegevens met betrekking tot de jaarlijkse kilometrage, energiemix, oplegger, belading en toepassingsgebied. Er wordt uitgegaan van een buitentemperatuur van 20 °C. In de praktijk kunnen er verschillen optreden vanwege afwijkingen in de voertuigconfiguratie, het traject, de verkeersomstandigheden, de individuele rijstijl en andere factoren. De waarde voor de specifieke CO2-emissies van diesel is gebaseerd op gegevens uit het jaar 2022 van Sphera Solutions GmbH voor Well-to-Tank (WWT) en uit de Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO) van de Europese Commissie voor Tank-to-Wheel (TTW).

Routeplanner

Stel een route samen.

Maar er is meer: Simuleer met eTruck Ready uw routes, rekening houdend met verkeer, weer en lading. En ontdek of de actieradius van de eActros 600 past bij uw individuele eisen. 

Stel een route samen.
Exterieur

Visitekaartje van 40 ton.

Een echte blikvanger – en een duidelijke belofte aan de e-mobiele toekomst van het transport: de eActros 600 in toonaangevend ontwerp. Zijn ProCabin-cabine met verlengd front en strakke motorkap zorgt voor een bijzonder moderne uitstraling. De aerodynamica is verbeterd door de verbeterde panelen onder de carrosserie en extra afdichtingen. Innovatieve LED‑koplampen en accenten in dark‑chrome ronden het geheel af.

Exterieur

Visitekaartje van 40 ton.

Visitekaartje van 40 ton.
Visitekaartje van 40 ton.
Visitekaartje van 40 ton.
Visitekaartje van 40 ton.
Visitekaartje van 40 ton.
Visitekaartje van 40 ton.
Visitekaartje van 40 ton.
Visitekaartje van 40 ton.
Visitekaartje van 40 ton.
Een aantrekkelijke werkplek.
Interieur

Een aantrekkelijke werkplek.

Ontspannen aankomen na langeafstandsreizen: De eActros 600 ondersteunt u daarbij met bestuurderscomfort op een nieuw niveau. Daartoe dragen onder andere bij: de intuïtief bedienbare Multimedia Cockpit interactive 2 – met spraakbediening; een tachograaf-app waardoor eindelijk de tijdtracking makkelijker is; een sfeerverlichting die voor een goede sfeer zorgt en nog veel meer details.

Interieur

Een aantrekkelijke werkplek.

Multimedia Cockpit, interactive: De rit wordt slim.

Multimedia Cockpit Interactive 2: De rit wordt slim.

Groter display, meer overzicht.

Het nieuwe secundaire display in de Multimedia Cockpit Interactive 2 vult het centrale hoofddisplay aan en zorgt voor meer overzichtelijkheid. Met behulp van het touchscreen of het multifunctionele stuurwiel kunnen de verwarming, airconditioning, navigatie, telefonie en verlichting worden bediend. En het geïntegreerde radio-infotainmentsysteem.

Multimedia, super eenvoudig.

De Multimedia Cockpit Interactive 2 kunt u ook heel eenvoudig met spraakbesturing bedienen. Zo kunt u de ogen nog beter op de weg houden – en uw handen aan het stuur. Deze biedt u ook verschillende personalisatieopties. En een tachograaf-app waarmee de tijdregistratie gemakkelijker wordt.

Routeplanning: gestroomlijnd.

Verbeterde routegeleiding: De in de Multimedia Cockpit Interactive 2 geïntegreerde navigatie is speciaal ontworpen voor elektrische voertuigen en houdt altijd rekening met de meest actuele laadinfrastructuur.

Uitrusting: uitstekend ingericht.

Met verbeterde stoelverwarming, extra USB-poort, een systeembesturing met persoonlijke voorkeursinstellingen, ondoorzichtig gordijn en nog veel meer, biedt de eActros 600 dag en nacht een ontspannen sfeer. Optionele uitrusting zoals een extra koelkast of een 230‑V‑stopcontact zorgen voor nog meer comfort.

Uitrusting: uitstekend ingericht.
Attente helpers aan boord.
Veiligheid

Attente helpers aan boord.

Safety first – dat mag u van een voertuig met de ster verwachten. De eActros 600 scoort niet alleen met de veiligheidshulpsystemen van Mercedes‑Benz Trucks, maar ook met speciaal voor hem ontworpen functies. En met de MirrorCam krijg je een beter zicht rondom je truck.

Hulpsystemen uw veiligheidsupgrade.

Ontspannen en veiliger onderweg – met de innovatieve hulpsystemen van Mercedes‑Benz Trucks in de eActros 600.​ Het integrale veiligheidsconcept voldoet daarbij niet alleen aan de wettelijke voorschriften en normen – maar gaat met een aantal functies nog verder.

Standaard veiligheid aan beide zijden: De eActros 600 biedt met de Active Sideguard Assist van de nieuwste generatie nog betere ondersteuning bij het wisselen van rijstrook, inhalen en afslaan in onoverzichtelijke situaties.

Vooruitziend rijden: De nieuwste versie van Activ Brake Assist herkent obstakels en kritieke situaties nu nog beter en reageert met duidelijke waarschuwingssignalen, waaronder automatisch remmen in noodsituaties.

Behoud het overzicht: De Front Guard Assist van de eActros 600 kan het gebied voor het voertuig bewaken en met waarschuwingssignalen bij mogelijke gevaren ondersteunen. Voor veiliger wegrijden, manoeuvreren en afslaan.

Meer comfort en veiligheid onderweg: De Active Drive Assist 3 in de eActros 600 combineert diverse hulpfuncties die het werk in de cockpit vergemakkelijken en helpen om gevaarlijke situaties zo veel mogelijk te vermijden.

Advies en services
Advies en services

Service inbegrepen.

Zo blijft uw truck langer geld voor u verdienen: op de weg. Individuele servicecontracten, een dicht werkplaatsnetwerk en Mercedes‑Benz Trucks Service24h, dat de klok rond bereikbaar is, zorgen ervoor dat stilstandtijden tot een minimum worden beperkt. Bij het onderhoud – en zelfs bij zeldzame pech.

Digitale services.

Gun uzelf een beetje digitale hulp bij het voertuigbeheer om de processen rondom uw truck rendabeler te maken: met de slimme services zoals Mercedes‑Benz Trucks Uptime, Fleetboard, TruckLive en het klantenportaal My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks. Voor een verbeterde onderhoudsplanning, kortere werkplaatsbezoeken, meer transparantie onderweg – of een dynamische routeplanning op basis van realtime verkeersgegevens. Trouwens: zelfs onze Mercedes‑Benz Trucks Service24h is bij pech nog sneller als zij toegang hebben tot de digitale gegevens van de eActros 600.

Digitale services.

Fleetboard

Fleetboard

Fleetboard geeft u in realtime een overzicht van de relevante gegevens van uw voertuigen en laadinfrastructuur. 

 • Met Fleetboard Charge Management kunt u de processen tussen uw eActros 600 en de laadinfrastructuur bekijken en slim aansturen.
 • Volg met Fleetboard Mapping in realtime waar uw voertuigen zich bevinden en of ze rijden, staan of worden geladen – en ontvang andere belangrijke voertuiggegevens.
 • Met Fleetboard Logbook,het digitale rittenboek, behoudt u het overzicht over de geschiedenis van de ritten van een voertuig. Met het overzicht van afzonderlijke ritten kunt u zo eenvoudig nieuwe mogelijkheden van uw eActros 600 herkennen.

MercedesBenz Trucks Uptime

Mercedes‑Benz Trucks Uptime controleert de status van veel systemen van uw truck bij het opstarten. Het kan kritieke omstandigheden detecteren – en voorspellende reparatie‑ en onderhoudsmeldingen versturen. Zo kunt u sneller reageren en voorspelbare uitval zoveel mogelijk voorkomen. Stilstand wordt verminderd. En de bijbehorende kosten ook. Bovendien geeft de service u transparantie over gegevens zoals de laadtoestand en resterende actieradius van uw eTrucks – als realtime-ondersteuning voor planners.

Mercedes-Benz Uptime

My TruckPoint for MercedesBenz Trucks en TruckLive

Uw voertuigen met bijbehorende contracten en informatie beheren: Dat kan heel eenvoudig met My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks, het digitale klantenportaal. Hier kunt u ook uw eActros 600 registreren en krijgt u drie jaar gratis toegang tot TruckLive. Na afloop van de gratis periode van 36 maanden kunt u TruckLive als betaalde dienst aanschaffen. Zolang u klant bent van de Fleetboard Paid Services of onze Mercedes‑Benz Trucks servicecontracten heeft, blijft TruckLive ook na de 36 maanden gratis.

TruckLive is uw toegang tot onze digitale servicewereld. Het maakt dynamische routebegeleiding mogelijk. En biedt nuttige functies zoals efficiënt onderhoudsmanagement en vele andere specifieke services die snel beschikbaar zijn.

 • Verbeterd onderhoudsbeheer door actuele onderhoudsintervalprognoses
 • Gebeurtenismeldingen over noodzakelijke herstellingsmaatregelen
 • Transparantie over de toestand van uw voertuig, van remslijtage tot bandenspanning
 • Kortere rijtijden en betere planbaarheid dankzij realtime verkeersgegevens in uw voertuignavigatie
 • Digitaal en gratis: Contracten via My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks en activering voor TruckLive1 voor uw voertuigen

1 Zolang uw voertuigen over de technische voorwaarden voor TruckLive beschikken.

Value Bundle

Het servicekrachtpakket.

Een aanbod dat uw truck nog beter maakt: met de Value Bundle voor de eActros 600 profiteert u heel eenvoudig van uitgebreide services van Mercedes‑Benz Trucks in één pakket – prijsvoordeel inbegrepen. Zo is uw truck rondom goed uitgerust. En u hebt uw hoofd vrij om u te concentreren op uw kernactiviteiten.

Mercedes-Benz Complete inclusief Mercedes-Benz Trucks Uptime

Het complete servicepakket voor een lang en winstgevend leven van de eActros 600: live voertuigdiagnose met Mercedes‑Benz Trucks Uptime, onderhoud, herstellingen, vervanging van slijtageonderdelen en nog veel meer zijn hierbij inbegrepen. En dat tot 96 maanden of 1 miljoen km totaal.

Fleetboard Premium-telematicadiensten

Wagenparkbeheer, transparant en efficiënt: de online telematicadiensten van Fleetboard bieden u talrijke tools die uw wagenpark transparanter, efficiënter, duurzamer en rendabeler maken. Trouwens: de eenvoudigste manier om te profiteren van de voordelen is de Value Bundle. Hier is het complete pakket aan Fleetboard-services al inbegrepen.

Individuele chauffeurstraining

Haal nog meer uit uw eActros 600: onze trainingen helpen u uw rijstijl te verbeteren, het verbruik te verlagen en uitvaltijden te verminderen.

Financiële diensten voor uw truck

Direct mee aan boord: het passende aanbod van Daimler Truck Financial Services. Of u uw eActros 600 nu wilt gebruiken of bezitten, financiële diensten op maat maken uw overstap naar eMobility eenvoudiger.

eConsulting

Goed advies voor de e-mobile toekomst.

​Laat u op uw weg naar eMobility door de specialisten begeleiden en ondersteunen. Het juiste totaalpakket maakt de eTruck voor u tot een succes. Uw eConsultant begeleidt u daarom stap voor stap bij uw overstap.​ Van de planning van de passende laadinfrastructuur, de financiering, de verkenning van de subsidiemogelijkheden en subsidies tot en met de integratie van de nieuwe techniek en voertuigen in uw bedrijfsprocessen.

Financiële diensten

Op maat gemaakte oplossing.

Zo eenvoudig mogelijk overstappen naar eMobility: met financiële diensten op maat van Daimler Truck Financial Services. Of het nu gaat om voertuiggebruik of voertuigeigendom – Daimler Truck Financial Services heeft de individuele oplossing voor uw vrachtwagen en uw bedrijf.

De waarborg voor vele gevallen
Waarborg

De waarborg in vele gevallen.

De uitgebreide Mercedes‑Benz Trucks waarborg vanaf het verlaten van de fabriek dekt het gehele voertuig (max. 12 maanden bij onbeperkte kilometerstand), de ePowertrain (max. 36 maanden of 360.000 km) en de hoogspanningsbatterijen (max. 72 maanden, 720.000 km of 1.800 laadcycli).8

Technische gegevens

De eActros 600 in detail.

De juiste eTruck voor uw opdrachten: Hier vindt u een overzicht van de technische details van de trekker en het laadbakchassis.

De eActros 600 in detail
Technische gegevens

De eActros 600 in detail.

Motorprestatiegegevens

1 Afhankelijk van de uitrusting.

2 Nominaal vermogen van een nieuwe accu, gebaseerd op intern gedefinieerde randvoorwaarden. Dit kan variëren naar gelang de toepassing en de omgevingsomstandigheden.  

3 Bruikbare capaciteit voor het reguliere vrachtwagenbedrijf met nieuwe accu's. Deze is gebaseerd op intern gedefinieerde randvoorwaarden en kan afhankelijk van de toepassing en omgevingsomstandigheden variëren.

4 De eActros 600 kan via de standaard CCS2-laadbus met maximaal 400 kW worden opgeladen: Op basis van intern bepaalde empirische waarden hebben de drie accupacks ongeveer een uur nodig om van 20 % tot 80 % te worden opgeladen onder optimale omstandigheden, inclusief een omgevingstemperatuur van 20 °C bij een standaard DC snellaadpaal met 500 A laadstroom.

5 Gebaseerd op interne simulaties, aangezien er momenteel nog aan een bindende en uniforme Megawatt Charging System (MCS) standaard wordt gewerkt.

6 Het bereik werd intern bepaald onder specifieke testomstandigheden, na conditionering met een 4x2-trekker met een totaal sleepgewicht van 40 ton bij een buitentemperatuur van 20 °C bij langeafstandsritten, en kan afwijken van de waarden die zijn bepaald in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2400.

Cabinevarianten

ProCabin Stream uitzicht
ProCabin Stream zijkant

Algemene technische gegevens

Koetswerkbreedte
2.500 mm
Exterieurlengte
2.380 mm
Stahoogte tussen de zetels
1.970 mm
Stahoogte voor de zetels
1.830 mm

ProCabin Big uitzicht
ProCabin Big zijkant

Algemene technische gegevens

Koetswerkbreedte
2.500 mm
Exterieurlengte
2.380 mm
Stahoogte tussen de zetels
1.990 mm
Stahoogte voor de zetels
1.910 mm

ProCabin Giga bovenaanzicht
ProCabin Giga zijkant

Algemene technische gegevens

Koetswerkbreedte
2.500 mm
Exterieurlengte
2.380 mm
Stahoogte tussen de zetels
2.130 mm
Stahoogte voor de zetels
2.050 mm

De eActros 600 wielformules.

Hier staan uw wensen in het middelpunt: Wilt u geen compromissen sluiten voor wat u nodig heeft? Of zoekt u een oplossing die meerdere toepassingsgebieden bestrijkt? 2‑of 3‑assige voertuigen – Mercedes‑Benz Trucks biedt een breed scala aan combinatiemogelijkheden. Op maat voor uw behoefte.

2-Achs-Fahrzeug 4x2

4×2

2-Achs-Fahrzeug mit einer angetriebenen Hinterachse.

3-Achs-Fahrzeug 6×2 / 4 NLA

6×2 / 4 NLA

3-Achs-Fahrzeug mit einer angetriebenen Hinterachse und zweiter Hinterachse als gelenkte Nachlaufachse.

3-Achs-Fahrzeug 6×2 ENA

6×2 ENA

3‑Achs-Fahrzeug mit einer angetriebenen Hinterachse und einer einfach bereiften, starren Nachlaufachse.

Ontdek meer modellen.

Charged and ready.

Charged & ready

In charge for a new era.

In charge for a new era

Alle modelseries

Dit is misschien ook interessant voor u:

Meer dan een truck.

Meer dan een vrachtwagen

Vandaag al klaar voor de toekomst.

Vandaag al klaar voor de toekomst

De afbeeldingen kunnen ook accessoires en opties bevatten die niet tot de standaard leveromvang behoren. De afgebeelde illustraties zijn slechts voorbeelden en geven niet noodzakelijk de echte toestand van de originele voertuigen weer. Het uiterlijk van de originele voertuigen kan afwijken van deze afbeeldingen. Wijzigingen voorbehouden. De afbeeldingen en teksten kunnen eveneens types en servicediensten bevatten die in sommige landen niet aangeboden worden.

1 Hulpsystemen kunnen de bestuurder slechts ondersteunen. De verantwoordelijkheid voor het veilig besturen van het voertuig ligt altijd volledig bij de bestuurder.

2 Standaard in de EU. 

3 Met de optie S2J kan de deactiveringsmogelijkheid van de noodremsystemen Active Brake Assist 6 of Active Brake Assist door het systeem worden voorkomen.

4 Speciale uitrusting.

5 Speciale uitrusting, alleen in combinatie met Servotwin-stuurinrichting, afstandshulp, Active Brake Assist 5, stabiliteitshulp en Multimedia Cockpit, interactive.

6 Zolang uw voertuigen over de technische voorwaarden voor TruckLive beschikken.

7 De producten van Daimler Truck Financial Services zijn niet in alle landen verkrijgbaar. De beschikbaarheid kan worden gecontroleerd in de desbetreffende concessie van de verdeler.

8 Voor ePowertrain en hoogspanningsbatterijen geldt wat het eerst aan de orde is. Er ontstaat een garantieclaim op de hoogspanningsaccu's als de gezondheidstoestand van de hoogspanningsaccu's onder de opgegeven omstandigheden onder 80 % daalt.

9 Gebaseerd op interne simulaties, aangezien er momenteel nog aan een bindende en uniforme Megawatt Charging System (MCS)-standaard wordt gewerkt.

10 Het bereik werd intern bepaald onder specifieke testomstandigheden, na conditionering met een 4x2-trekker met een totaal sleepgewicht van 40 ton bij een buitentemperatuur van 20 °C bij langeafstandsritten, en kan afwijken van de waarden die zijn bepaald in overeenstemming met Verordening (EU) 2017/2400.