Nye eActros 600​

Charged to change

Helelektrisk, bærekraftig og lønnsom: eActros 600 for langtransport står klar og innleder en ny æra i transportbransjen. Gamechangeren fra Mercedes‑Benz Trucks er her. ​

Høydepunkter

På tide med et nytt kapittel.

Den helelektriske eActros 600 er ikke bare bærekraftig og lønnsom. Den er en del av en integrert løsning for innsteget i eMobility: med eConsulting for spørsmål som oppstår for din virksomhet, passende finansieringstjenester og nyttige digitale tjenester.

Laget for langkjøring: eActros 600 overbeviser med sin fremtidsrettede rekkevidde på 500 kilometer uten etterlading.10

Kraftfull og intelligent: Den innovative e-akselen til eActros 600 leverer med 600 kW maksimal effekt den nødvendige kraften for den harde transporthverdagen. Og takket være Predictive Powertrain Control overfører den sin imponerende kraft effektivt til veien.

Takket være megawatt-lading lader eActros 600 sine litium-jernfosfat (LFP)-batterier med lang levetid fra 20 % til 80 % på ca. 30 minutter.9 For kortere ladestopp og mer tid på veien.

Rekkevidde

Elektrifisert effektivitet.

Langtur uten ladebekymringer: eActros 600 har en rekkevidde på 500 km uten etterlading.10 Og lader fra 20 % til 80 % på ca. 30 minutter takket være megawatt-charging.9 Drivsystemet sørger for ekstra kraft. Og litium-jernfosfat-batteriene (LFP) er nikkel- og koboltfrie, noe som gir enorme fordeler for levetid og strømflyt.

Rekkeviddekalkulator

Kommer lenger enn du tror.

Jo større rekkevidde per lading, desto raskere kommer du frem. Finn ut her hvor langt din eActros kan ta deg.

eActros 600 eActros 600 eActros 600

Semihenger

Oppbygning

Last

Utetemperatur

Bruksområde

Estimert rekkevidde*:

* Den anslåtte rekkevidden er basert på resultater fra interne simuleringer og reelle kjøretester. Den faktiske rekkevidden kan avvike fra den anslåtte rekkevidden på grunn av en rekke faktorer som f.eks. topografi, værforhold, hastighet, forklimatisering, sekundærforbrukere, individuell kjøretøykonfigurasjon og kjøremåte.

Rekkevidde

Elektrifisert effektivitet.

Drivverk: full kraft fremover.

Det viser seg i stigninger eller ved akselerasjon: Effektiv kjøring krever riktig drivkraft. Den nye e-akselen er konstruert spesielt for dette. Med 400 kW kontinuerlig elektrisk effekt og en topp på 600 kW bringer den eActros 600 kraftfullt fremover og oppover. Takket være 4‑trinns girkasseteknologi og systemet Predictive Powertrain Control kan energiforbruket reduseres med inntil 50 % sammenlignet med dieselbiler.

LFP-batteri: lastet for noe stort.

Bærekraftig og økonomisk, stille og full av kraft: Takket være nyutviklede litium-jernfosfat-batterier tilbyr eActros 600 en komplett pakke med gode egenskaper:

 • Rekkevidde: 500 km uten etterlading1
 • Levetid opptil 1 200 000 km
 • Megawatt-charging fra 20 % til 80 % på rundt 30 minutter​2
 • Bærekraftig battericelledesign uten kobolt og nikkel
 • Seks års garanti

1 Rekkevidden er beregnet internt under spesifikke testforhold etter forhåndstemperering med en 4x2-trekkvogn med 40 t brutto kombinert masse ved 20 °C utetemperatur i langtransport og kan avvike fra verdiene som er beregnet i henhold til forordning (EU) 2017/2400.

2 Basert på interne simuleringer, siden en bindende og enhetlig standard for Megawatt Charging System (MCS) fortsatt er under utarbeidelse.

Bærekraftbalanse

Opptil 80 %* lavere CO2 eq-utslipp.

Med eActros 600 reduserer du CO2 eq-fotavtrykket ditt. Selv om den i utgangspunktet registrerer høyere CO2eq-utslipp enn en sammenlignbar diesellastebil på grunn av batteriene i produksjon, nås break-even etter drøyt 100 000 kjørte kilometer hvis du lader eActros 600 utelukkende med fornybar energi. I løpet av de omtrent 10 årene eller 1,2 millioner kilometer som er kjørt over hele levetiden fra produksjon til slutten av tjenesten, sparer eActros 600 opptil 80 prosent av CO2eq-utslippene, avhengig av strømmiksen.* Dette kommer fra økobalansen – analysen av energibalansen og påvirkningen på miljøet.

Under produksjon av eActros 600, oppstår det 98 845 kilo CO2 eq. Råmaterialer og logistikk, spesielt for battericellene, genererer mer utslipp enn sammenlignbare diesellastebiler, men investeringen lønner seg raskt: Etter godt 100 000 kilometer* på veien er CO2 eq-balansen utlignet.

Hvis eActros 600 lades med fullstendig fornybar energi (EU-Green-Grid-Mix**), er CO2 eq-balansen utlignet sammenlignet med sammenlignbare diesellastebiler allerede etter litt over 100 000 kilometer på veien – og det med en forventet levetid på rundt 1,2 millioner kilometer.

Når eActros 600 lader den gjennomsnittlige strømmiksen inkludert fossile energikilder (EU-Grid-Mix 2020**), går den forbi sammenlignbare diesellastebiler etter godt 195 000 kilometer og utligner CO2 eq-balansen siden produksjonen.

Etter inntil 10 år og inntil 1,2 millioner kilometer har eActros 600 gjort jobben sin. Samtidig har den ikke bare unngått CO2 eq-utslipp som sammenlignbare diesellastebiler ville ha generert på samme tid. eActros 600 sparer dessuten opptil 51 prosent luft- og vannforurensende stoffer gjennom hele livssyklusen. For eksempel kan vann beskyttes mot overdreven algedannelse, som hovedsakelig skyldes næringsstoffer som nitrogen og fosfor.

eActros 600 oppnår størst mulig besparelse hvis den får sin kraft fra fornybar energi som biomasse eller vind-, sol- og vannkraft gjennom hele lastebilens levetid. EU-Green-Grid-Mix 2020 gjenspeiler nettopp denne gjennomsnittlige strømforsyningen fra 100 prosent fornybar energi.

Selvfølgelig kan lastebilen din også lade strøm fra kilder som i tillegg til fornybar energi også bruker fossile kilder. Denne strømblandingen gjenspeiles i EU-Grid-Mix 2020. I forhold til en dieselbil er også denne strømblandingen økonomisk.

Mens det totale CO2 eq-balansen til eActros 600 kompenseres for en sammenlignbar diesellastebil ved EU-Green-Grid-Mix etter litt mer enn 100 000 kilometer i EU-Green-Grid-Mix 2020, er det tilfellet med EU-Grid-Mix 2020 etter ca. 195 000 kilometer.

* EU-Green-Grid-Mix 2020 – basert på en livsløpsvurdering i henhold til ISO 14040:2006+A1:2020 og ISO 14044:2006+A1:2017+A2:2020 og er kritisk testet av en ekstern tredjepart, TÜV Rheinland. Dataene og antakelsene som ligger til grunn for livsløpsvurderingen, inkludert spesifikasjonene for de funksjonelle enhetene og metodene, har vesentlig innvirkning på resultatene. En sammenligning med andre lastebilmodeller eller kjøretøy er derfor verken tiltenkt eller anbefalt.

** Datakilde for energimikser, levert av sphera.com

*** Simulert med Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO 3.3.15, 3102)

 

CO2 -kalkulator

Mindre er mer.

Her kan du beregne hvor mye eActros 600 reduserer ditt totale CO2-fotavtrykk. Din eConsultant står til disposisjon for en mer detaljert analyse.

eActros 600 eActros 600 eActros 600

sammenlignet med Actros 2545 L med forbrenningsmotor (diesel) og sammenlignbart utstyr sammenlignet med Actros 2545 L med forbrenningsmotor (diesel) og sammenlignbart utstyr sammenlignet med Actros 1845 LS med forbrenningsmotor (diesel) og sammenlignbart utstyr

Energimiks**

Semihenger

Oppbygning

Last

Utetemperatur

Bruksområde

Estimert besparelse*:

Anslått merforbruk*:

Dette tilsvarer en omtrentlig reduksjon på*:

Dette tilsvarer en omtrentlig økning på*:

* Dette er en ekspertvurdering basert på ulike forutsetninger og data samt de valgte brukeropplysningene om kjøretøymodell, årlig kjørelengde, energimiks, semihenger, last, utetemperatur og bruksområde. CO2-innsparingspotensialet er beregnet internt under følgende spesifikke forhold og kan avvike fra verdiene som er beregnet i henhold til forordning (EU) 2017/2400. Denne informasjonen er ikke juridisk bindende. Vurderingen er basert på en Well-to-Wheel-analyse (WTW) og tar kun hensyn til karbondioksid (CO2)-utslipp. CO2-utslippene til eActros beregnes ved hjelp av den underliggende årlige kjørelengden (brukeropplysning), et energiforbruk, de spesifikke CO2-utslippene fra energimiksen (brukeropplysning) samt ladevirkningsgraden. Energiforbruket til eActros beregnes på grunnlag av interne simuleringer og tar hensyn til valgte brukeropplysninger (kjøretøymodell, semihenger, last, utetemperatur og bruksområde). Bruksområdet tilsvarer kjøreprofilene for regional distribusjonstransport eller langtransport i henhold til Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO) fra EU-kommisjonen. Topografi er ikke tatt særskilt hensyn til. Det legges ikke til grunn forhåndstemperering av batteriet. ** Verdiene for de spesifikke CO2-utslippene for den valgte energimiksen er basert på WTW-data fra 2022 fra Sphera Solutions GmbH. Hvis brukeren velger et land for energimiksen, brukes den gjennomsnittlige energimiksen for det aktuelle landet som grunnlag. Hvis brukeren velger en energikilde for energimiksen, brukes EU-gjennomsnittet for den aktuelle energikilden. Beregningen er basert på en ladevirkningsgrad på 95 %. Energiforbruket til Actros med forbrenningsmotor er basert på brukerens valg av årlig kjørelengde, energimiks, semihenger, last og bruksområde. En utetemperatur på 20 °C brukes som utgangspunkt. I virkeligheten kan det oppstå forskjeller på grunn av avvik i kjøretøykonfigurasjon, strekning, trafikkforhold, individuell kjørestil og andre faktorer. Verdien for spesifikke CO2-utslipp fra diesel er basert på data fra 2022 fra Sphera Solutions GmbH for Well-To-Tank (WWT) og fra Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO) fra EU-kommisjonen for Tank-To-Wheel (TTW).

Ruteplanlegger

Kjørelengde.

Og det er mer: Simuler rutene dine med eTruck Ready og ta hensyn til trafikk, vær og last. Og finn ut om rekkevidden til eActros 600 passer til dine individuelle krav. 

Kjørelengde.
Eksteriør

40 t visittkort.

Et ekte blikkfang, og et klart engasjement for den e-mobile fremtiden innen transport: eActros 600 med banebrytende design. ProCabin-førerhuset med forlenget front og stilrent panser gir et spesielt moderne utseende. Aerodynamikken forsterkes av den forbedrede understellskledningen og ekstra tetninger. Nye LED‑frontlykter og detaljer i mørk krom avrunder helheten.

Eksteriør

40 t visittkort.

40 t visittkort.
40 t visittkort.
40 t visittkort.
40 t visittkort.
40 t visittkort.
40 t visittkort.
40 t visittkort.
40 t visittkort.
40 t visittkort.
En attraktiv arbeidsplass.
Interiør

En attraktiv arbeidsplass.

Kom avslappet frem i langtransport: eActros 600 støtter deg med førerkomfort på et nytt nivå. Dette bidrar blant annet til: den intuitive Multimedia Cockpit Interactive 2 – med stemmestyring; en fartsskriver-app som endelig gjør det enklere å holde oversikt over tiden; en komfortbelysning som sørger for god atmosfære og mange flere detaljer.

Interiør

En attraktiv arbeidsplass.

Multimedia Cockpit, interactive: Kjøringen blir smart.

Multimedia Cockpit Interactive 2: Kjøringen blir smart.

Mer display, mer oversikt.

Det nye tilleggsdisplayet i Multimedia Cockpit Interactive 2 kompletterer det sentrale hoveddisplayet og gir bedre oversikt. Varme, klimaanlegg, navigasjon, telefoni og belysning kan styres via berøringsskjermen eller multifunksjonsrattet. Og det integrerte radio-infotainmentsystemet.

Multimedier, superenkelt.

Multimedia Cockpit Interactive 2 kan også enkelt betjenes med stemmestyring. Dermed kan du holde øynene enda bedre på veie – og hendene på rattet. Det gir deg også mange muligheter for personlig tilpasning. Og en fartsskriver-app som gjør det enklere for deg å registrere tiden.

Ruteplanlegging: strømlinjeformet.

Forbedret veivisning: Navigasjonen som er integrert i Multimedia Cockpit Interactive 2, er spesielt utviklet for elbiler og tar alltid hensyn til den nyeste ladeinfrastrukturen.

Utstyr: utmerket innredet.

Med forbedret setevarme, ekstra USB-port, en systemstyring med personlige preferanseinnstillinger, ugjennomsiktig gardin og mye mer, tilbyr eActros 600 en avslappet atmosfære dag og natt. Tilleggsutstyr som et ekstra kjøleskap eller en 230 V‑stikkontakt sørger for enda mer komfort.

Utstyr: utmerket innredet.
Oppmerksomme hjelpere om bord.
Sikkerhet

Oppmerksomme hjelpere om bord.

Safety first – det kan du forvente av en bil med stjerne. eActros 600 scorer ikke bare med sikkerhetsassistansesystemene fra Mercedes‑Benz Trucks, men også med funksjoner som er utviklet spesielt for den. Og med MirrorCam får du bedre oversikt rundt lastebilen.

Assistansesystemer: din sikkerhetsoppgradering.

Sikker på veien – med de innovative assistansesystemene fra Mercedes‑Benz Trucks i eActros 600.​ Det helhetlige sikkerhetskonseptet oppfyller ikke bare lovpålagte forskrifter og standarder – men overgår dem også med enkelte funksjoner.

Tosidig sikkerhet som standard: Med den nyeste generasjonen Active Sideguard Assist gir eActros 600 enda bedre støtte ved filskifte, forbikjøring og avkjøring i uoversiktlige situasjoner.

Kjør forutseende: Den nyeste versjonen av Active Brake Assist kan nå registrere hindringer og kritiske situasjoner enda bedre – og reagere med tydelige varselsignaler og til og med automatisk fullbremsing.

Full oversikt: Front Guard Assist i eActros 600 kan overvåke området foran kjøretøyet og bistå med varselsignaler ved mulige farer. For tryggere igangkjøring, manøvrering og svinging.

Mer komfort og sikkerhet underveis: Active Drive Assist 3 i eActros 600 kombinerer forskjellige assistansefunksjoner som letter arbeidet på førerplassen og hjelper deg med å unngå farlige situasjoner så langt det er mulig.

Rådgivning og tjenester
Rådgivning og tjenester

Service inkludert.

Slik blir lastebilen din lenger der den tjener penger: ute på veien. Individuelle serviceavtaler, et tett verkstednettverk og Mercedes‑Benz Trucks Service24h, som er tilgjengelig døgnet rundt, gir deg kortest mulig stillstandstid. Ved vedlikehold – og selv ved sjeldne havarier.

Digitale tjenester.

Unn deg litt digital hjelp med kjøretøyadministrasjonen for å gjøre prosessene rundt lastebilen din mer lønnsomme: med smarte tjenester som Mercedes‑Benz Trucks Uptime, Fleetboard, TruckLive og kundeportalen My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks. For bedre serviceplanlegging, kortere verkstedopphold og økt åpenhet underveis – eller dynamisk ruteplanlegging ved hjelp av trafikkdata i sanntid. Og forresten: Selv vår Mercedes‑Benz Trucks Service24h er enda raskere ved havari hvis den har tilgang til de digitale dataene til eActros 600.

Digitale tjenester.

Fleetboard

Fleetboard

Fleetboard gir deg oversikt over relevante data om kjøretøyene og ladeinfrastrukturen i sanntid. 

 • Med Fleetboard Charge Management kan du se prosessene mellom din eActros 600 og ladeinfrastrukturen og styre dem smart.
 • Med Fleetboard Mapping kan du følge med i sanntid hvor kjøretøyene dine befinner seg, om de kjører, står eller lader – og få andre viktige kjøretøydata.
 • Med Fleetboard Logbook, den digitale kjøreboken, får du oversikt over historikken til turene til et kjøretøy. Med oversikten over enkeltturer kan du enkelt oppdage nye potensialer i din eActros 600.

MercedesBenz Trucks Uptime

Mercedes‑Benz Trucks Uptime kontrollerer statusen til mange systemer i lastebilen din når den tas i bruk. Den kan oppdage kritiske tilstander – og sender forutseende reparasjons‑ og vedlikeholdsanvisninger. Slik kan du reagere raskere og unngå uforutsigbare driftsstanser. Minske stillstandstider. Og de tilhørende kostnadene også. I tillegg gir tjenesten deg oversikt over data som ladenivå og gjenværende rekkevidde for dine eTrucks – som sanntidsstøtte for disponenter.

Mercedes-Benz Uptime

My TruckPoint for MercedesBenz Trucks & TruckLive

Administrer kjøretøyene dine og tilhørende avtaler og informasjon: Det kan du enkelt gjøre med My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks, den digitale kundeportalen.

TruckLive er din inngang til vår digitale serviceverden. Den gir deg dynamisk veivisning. Og byr på nyttige funksjoner som effektiv servicestyring og mange andre spesifikke tjenester som er tilgjengelige i nær fremtid.

 • Forbedret servicestyring med aktuelle serviceintervallprognoser
 • Hendelsesmeldinger om nødvendige reparasjonstiltak
 • Oversikt over kjøretøyets tilstand, fra bremseslitasje til dekktrykk
 • Kortere kjøretider og bedre forutsigbarhet takket være trafikkdata i sanntid i bilnavigasjonen
 • Digitalt og gratis: Avtaler via My TruckPoint for Mercedes‑Benz Trucks og aktivering for TruckLive1 for kjøretøyene dine

1 Så lenge kjøretøyene dine har de tekniske forutsetningene for TruckLive.

Value Bundle

Kraftpakken for service.

Et tilbud som gjør lastebilen din enda bedre: Med Value Bundle for eActros 600 sikrer du deg omfattende tjenester fra Mercedes‑Benz Trucks i én pakke – prisfordel inkludert. Dermed er lastebilen din godt utstyrt. Og du kan fokusere 100 % på kjernevirksomheten.

Mercedes-Benz Complete inkludert Mercedes-Benz Trucks Uptime:

Den komplette servicepakken for et langt og lønnsomt liv for eActros 600: Live kjøretøydiagnose med Mercedes‑Benz Trucks Uptime, vedlikehold, reparasjoner, utskifting av slitedeler og mye mer er inkludert her. Og det i inntil 96 måneder eller 1 million km total kjørelengde.

Fleetboard Premium-telematikktjenester

Transparent og effektivt flåtestyringssystem: De nettbaserte telematikktjenestene fra Fleetboard gir deg en rekke verktøy som gjør flåten din mer transparent, effektiv, bærekraftig og lønnsom. Og forresten: Den enkleste måten å sikre seg fordelene på er Value Bundle. Her er hele pakken med Fleetboard-tjenester allerede inkludert.

Individuell føreropplæring

Få enda mer ut av din eActros 600: Våre kurs hjelper deg med å forbedre kjørestilen, redusere forbruket og redusere driftsstans.

Finanstjenester for din lastebil

Direkte med om bord: det passende tilbudet fra Daimler Truck Financial Services. Uansett om du vil bruke eActros 600 eller kjøpe den gjør individuelle finansieringstjenester overgangen din til eMobility enklere.

eConsulting

Gode råd for fremtidens e-mobilitet.

​La eksperter veilede og støtte deg på veien mot eMobility. Fordi bare den riktige totalpakken gjør eTruck til en suksess for deg. Din eConsultant følger deg derfor trinn for trinn gjennom omstillingen.​ Fra planlegging av passende ladeinfrastruktur via finansiering og utforskning av finansieringsmuligheter og tilskudd til integrering av ny teknologi og nye kjøretøy i din virksomhet.

Finansieringstjenester

Skreddersydd.

Bytt til eMobility så enkelt som mulig: med skreddersydde finansieringstjenester fra Daimler Truck Financial Services. Enten det gjelder bruk eller eierskap – Daimler Truck Financial Services har den individuelle løsningen for din lastebil og din virksomhet.

Garantien for mange tilfeller
Garanti

Garantien for mange situasjoner.

Den omfattende Mercedes‑Benz Trucks-garantien fra fabrikk dekker hele kjøretøyet (maks. 12 måneder ved ubegrenset kjørelengde), ePowertrain (maks. 36 måneder eller 360 000 km) og høyspenningsbatteriene (maks. 72 måneder eller 720 000 km eller 1800 ladesykluser).8

Tekniske data

eActros 600 i detalj.

Den riktige eTruck for dine oppgaver: Her finner du en oversikt over tekniske detaljer for trekkvognen og planrammen.

eActros 600 i detalj
Tekniske data

eActros 600 i detalj.

Motordata

1 Avhengig av utstyr.

2 Nominell kapasitet for et nytt batteri basert på internt definerte rammebetingelser. Dette kan variere avhengig av bruk og miljøforhold.  

3 Nyttbar kapasitet for vanlig lastebildrift med nye batterier. Denne er basert på internt definerte rammebetingelser og kan variere avhengig av bruk og miljøforhold.

4 eActros 600 kan lades med inntil 400 kW via standard CCS2-ladekontakt: Basert på interne erfaringer trenger de tre batteripakkene under optimale forhold, blant annet ved en omgivelsestemperatur på 20 °C, omtrent en time for å lades fra 20 % til 80 % på en konvensjonell DC-hurtigladestasjon med 500 A ladestrøm.

5 Basert på interne simuleringer, ettersom en bindende og enhetlig standard for Megawatt Charging System (MCS) fortsatt er under utarbeidelse.

6 Rekkevidden er beregnet internt under spesifikke testforhold etter forhåndstemperering med en 4x2-trekkvogn med 40 t brutto kombinert masse ved 20 °C utetemperatur i langtransport og kan avvike fra verdiene som er beregnet i henhold til forordning (EU) 2017/2400.

Førerhusvarianter

ProCabin Stream sett ovenfra
ProCabin Stream side

Generelle tekniske opplysninger

Utvendig bredde
2500 mm
Utvendig lengde
2380 mm
Takhøyde mellom setene
1970 mm
Takhøyde foran setene
1830 mm

ProCabin Big sett ovenfra
ProCabin Big side

Generelle tekniske opplysninger

Utvendig bredde
2500 mm
Utvendig lengde
2380 mm
Takhøyde mellom setene
1990 mm
Takhøyde foran setene
1910 mm

ProCabin Giga sett ovenfra
ProCabin Giga side

Generelle tekniske opplysninger

Utvendig bredde
2500 mm
Utvendig lengde
2380 mm
Takhøyde mellom setene
2130 mm
Takhøyde foran setene
2050 mm

Akselkonfigurasjoner til eActros 600.

Her står dine ønsker i fokus: Ønsker du ikke å gå på akkord med behovet ditt? Eller er du på utkikk etter en løsning som dekker flere bruksområder? Enten det dreier seg om toakslede eller treakslede kjøretøy – Mercedes‑Benz Trucks har et bredt spekter av kombinasjonsmuligheter. Skreddersydd til dine behov.

2-Achs-Fahrzeug 4x2

4×2

2-Achs-Fahrzeug mit einer angetriebenen Hinterachse.

3-Achs-Fahrzeug 6×2 / 4 NLA

6×2 / 4 NLA

3-Achs-Fahrzeug mit einer angetriebenen Hinterachse und zweiter Hinterachse als gelenkte Nachlaufachse.

3-Achs-Fahrzeug 6×2 ENA

6×2 ENA

3‑Achs-Fahrzeug mit einer angetriebenen Hinterachse und einer einfach bereiften, starren Nachlaufachse.

Oppdag flere modeller.

Charged and ready.

Charged & ready

In charge for a new era.

In charge for a new era

Alle serier

Du er kanskje også interessert i:

Mer enn en lastebil.

Mer enn en lastebil

Så vi allerede i dag er klar til fremtiden.

Så vi allerede i dag er klar til fremtiden

Det som betyr noe for deg.

Det som betyr noe for deg

Bildene i brosjyren kan også vise tilbehør og tilleggsutstyr som ikke inngår i standardutstyret. Illustrasjonene er bare eksempler og gjengir ikke nødvendigvis originalkjøretøyenes faktiske tilstand. Utseendet til originalkjøretøyene kan avvike fra disse illustrasjonene. Med forbehold om endringer. Illustrasjonene og tekstene kan også omfatte typer og tjenester som ikke tilbys i alle land.

1 Assistansesystemer kan bare være en hjelp for føreren. Det er alltid føreren som har det fulle ansvaret for å kjøre kjøretøyet på en sikker måte.

2 Standard i EU. 

3 Med tilleggsutstyr S2J kan deaktiveringsmuligheten for nødbremsesystemene Active Brake Assist 6 eller Active Brake Assist blokkeres.

4 Tilleggsutstyr.

5 Tilleggsutstyr, bare i forbindelse med Servotwin-styring, farts- og avstandsholder, Active Brake Assist 5, stabilitetsreguleringsassistent og Multimedia Cockpit, interactive.

6 Så lenge kjøretøyene dine har de tekniske forutsetningene for TruckLive.

7 Produktene fra Daimler Truck Financial Services er ikke tilgjengelige i alle land. Tilgjengeligheten kan kontrolleres hos forhandleren i det aktuelle markedet.

8 For ePowertrain og høyspenningsbatterier gjelder det som kommer først. Et garantitilfelle for høyspenningsbatteriene foreligger når State of Health for høyspenningsbatteriene synker under 80 % av de nevnte betingelsene.

9 Basert på interne simuleringer, ettersom en bindende og enhetlig standard for Megawatt Charging System (MCS) fortsatt er under utarbeidelse.

10 Rekkevidden er beregnet internt under spesifikke testforhold etter forhåndstemperering med en 4x2 trekkvogn med 40 t brutto kombinert masse ved 20 °C utetemperatur i langtransport og kan avvike fra verdiene som er beregnet i henhold til forordning (EU) 2017/2400.