Βοήθεια εκκίνησης στην eMobility.

eConsulting

Βοήθεια εκκίνησης στην eMobility.

Η είσοδός σου στο eMobility δεν πρέπει να αποδίδει μόνο για το κλίμα, αλλά και για την επιχείρησή σου. Γι' αυτό η Mercedes-Benz Trucks σε υποστηρίζει και σε συνοδεύει στα σημαντικά βήματα της μετάβασης. Στο eConsulting, εξειδικευμένοι eConsultants σε συμβουλεύουν επί τόπου - και βρίσκουν την κατάλληλη λύση για την επιχείρησή σου. Ο Εξουσιοδοτημένος Διανομέας Mercedes-Benz Trucks θα χαρεί να σε συναντήσει με τους eConsultants μας.

Εδώ θα βρεις τον έμπορο στην περιοχή σου:

Εντοπισμός αναγκών για την επιχείρησή σου.

Αρχικά, η ομάδα μας eConsulting αναλύει τις διαδρομές των οχημάτων σου. Από τις διαπιστωμένες ανάγκες ενέργειας και την υπάρχουσα τεχνολογία προσδιορίζεται ποια είναι η κατάλληλη υποδομή φόρτισης για την επιχείρησή σου - και πώς μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα. Φόρτιση κατά τη διάρκεια της νύχτας στην αποθήκη σου ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας στη ράμπα φόρτωσης; Πόσοι σταθμοί φόρτισης; Με ποια ισχύ φόρτισης; Επαρκεί η υπάρχουσα σύνδεση δικτύου; Πρέπει να ενεργήσει ο φορέας εκμετάλλευσης δικτύου; Θα βρούμε τις απαντήσεις.

Εντοπισμός αναγκών για την επιχείρησή σου.
Σαφής ανάλυση κόστους.

Σαφής ανάλυση κόστους.

Εμείς υπολογίζουμε - εσύ αποφασίζεις: Μετά την ανάλυση της διαδρομής και τον προγραμματισμό της υποδομής φόρτισης, αναλύονται τα έξοδα για τα βήματα της μετάβασής σου στην παροχή ρεύματος. Για το σκοπό αυτό, εντοπίζονται επίσης πιθανές επιδοτήσεις, όπως επιδόματα ή φορολογικές μειώσεις. Στη συνέχεια μπορείς να αξιολογήσεις την αναλογία κόστους-οφέλους για σένα - και να πάρεις τις αποφάσεις σου. Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε κατά την υποβολή αίτησης για τις δυνατότητες επιδότησης.

Βοήθεια εκκίνησης.

Επιτέλους e-mobil: Μετά την ανάλυση και το σχεδιασμό έρχεται η υλοποίηση, η ενσωμάτωση στις διαδικασίες της επιχείρησής σου. Για την υποστήριξη αυτών, υπάρχουν εκτεταμένα εκπαιδευτικά προγράμματα. Για παράδειγμα, για την οδήγηση με προστασία της μπαταρίας, τη βελτιωμένη φόρτιση καθοδόν, τον χειρισμό υψηλής τάσης ή το νέο λογισμικό διαχείρισης φόρτισης. Για να γίνει η eMobility για σένα μια ιστορία επιτυχίας.

Βοήθεια εκκίνησης.
Λύσεις φόρτισης
Επιλογές φόρτισης

Απλά ανεφοδίασε με ρεύμα.

Η μετάβαση γίνεται εύκολα: Οι σύμβουλοί μας θα αναλάβουν τα απαραίτητα βήματα για να διασφαλίσουν ότι θα έχεις την κατάλληλη λύση φόρτισης για τα eTrucks σου. Από τον υπολογισμό των αναγκών μέχρι την ολοκληρωμένη παροχή ρεύματος. Οι λύσεις αυτές παρέχονται από τους συνεργάτες μας. Και το σύστημα διαχείρισης φόρτισης κάνει τη φόρτιση εύκολη και αποδοτική.

Επιλογές φόρτισης

Απλά ανεφοδίασε με ρεύμα.

Υποστήριξη σε όλα τα σχετικά βήματα.

Από τη σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο μέχρι τη διαχείριση φόρτισης: Είμαστε δίπλα σου. Όποια υποδομή ή όποιο λογισμικό χρειάζεσαι, το προσδιορίζουμε βάσει της χρήσης των οχημάτων σου. Και εάν λόγω των νέων επιπλέον αναγκών σε ρεύμα απαιτείται αφαίρεση της σύνδεσης σου από τον πάροχο δικτύου: Θα χαρούμε να σε βοηθήσουμε και εκεί.

Τα πάντα υπό έλεγχο.

Με το Fleetboard Charge Management έχεις τον έλεγχο των σταθμών φόρτισης, των διαδικασιών φόρτισης και της κατάστασης φόρτισης των eTrucks σου. Έτσι μπορείς να βρεις δυνατότητες βελτίωσης, να αναπτύξεις ρουτίνες φόρτισης και να προσαρμόσεις καλά τις διαδικασίες φόρτισης στις διαδικασίες λειτουργίας σου.

Έγκαιρη εκκίνηση με χρόνο προκαταρκτικής λειτουργίας.

Ο σχεδιασμός και η εγκατάσταση της υποδομής φόρτισης στην περιοχή σου απαιτούν χρόνο, από 3 μήνες στην καλύτερη περίπτωση έως 24 μήνες σε εκτενείς εργασίες παροχής ρεύματος. Ιδιαίτερα μια ενδεχομένως απαραίτητη επέκταση της σύνδεσης δικτύου μπορεί να κοστίσει πολύ χρόνο. Ως εκ τούτου, είναι σημαντική η έγκαιρη έναρξη της eMobility και η έγκαιρη συμμετοχή των φορέων εκμετάλλευσης δικτύου. Οι eConsultants μας φροντίζουν για τη συνεχή συντονισμό μεταξύ των συμμετεχόντων και διασφαλίζουν έτσι μια όσο το δυνατόν πιο ομαλή διαδικασία.

Ισχυροί συνεργάτες στο πλευρό σου.

Το σύγχρονο eTruck σου περιλαμβάνει μια σύγχρονη υποδομή φόρτισης. Για τον σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε στρατηγικά με διάφορους εταίρους. Μαζί σε υποστηρίζουμε στον προγραμματισμό, την υπερκατασκευή και τη συντήρηση.

Απλά  ανεφοδίασε με ρεύμα.

Υπολογιστής CO2

Δυνατότητες εξοικονόμησης.

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης CO2 κατά τη μετάβαση στο eActros 600, λαμβάνονται υπόψη π.χ. μεμονωμένοι παράγοντες, όπως το επικαθήμενο, το φορτίο, η εξωτερική θερμοκρασία και ο τομέας χρήσης. Με τον υπολογιστή CO2, λαμβάνεις πληροφορίες για τις δυνατότητες εξοικονόμησης CO2 του eActros 600 σύμφωνα με τις δικές σου παραμέτρους. Για μια πιο λεπτομερή ανάλυση, ο προσωπικός σου eConsultant είναι στη διάθεσή σου.

eActros 600 eActros 600 eActros 600

σε σύγκριση με το Actros 2545 L με κινητήρα εσωτερικής καύσης (Diesel) και παρόμοιο εξοπλισμό σε σύγκριση με το Actros 2545 L με κινητήρα εσωτερικής καύσης (Diesel) και παρόμοιο εξοπλισμό σε σύγκριση με το Actros 1845 LS με κινητήρα εσωτερικής καύσης (Diesel) και παρόμοιο εξοπλισμό

Μείγμα ενέργειας**

Επικαθήμενο

Υπερκατασκευή

Φόρτωση

Εξωτερική θερμοκρασία

Τομέας χρήσης

Εκτιμώμενη εξοικονόμηση*:

Εκτιμώμενη πρόσθετη κατανάλωση*:

Αυτό αντιστοιχεί σε κατά προσέγγιση μείωση κατά*:

Αυτό αντιστοιχεί σε μια κατά προσέγγιση αύξηση της τάξης των*:

* Πρόκειται για μια εκτίμηση ειδικών που βασίζεται σε διάφορες υποθέσεις και δεδομένα, καθώς και στις επιλεγμένες καταχωρίσεις χρήστη αναφορικά με το μοντέλο οχήματος, την ετήσια διανυθείσα απόσταση, το μείγμα ενέργειας, το επικαθήμενο, το φορτίο, την εξωτερική θερμοκρασία, καθώς και τον τομέα χρήσης. Οι δυνατότητες εξοικονόμησης CO2 υπολογίστηκαν εσωτερικά υπό τις ακόλουθες ειδικές συνθήκες και ενδέχεται να αποκλίνουν από τις τιμές που υπολογίστηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2400. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι νομικά δεσμευτικά. Η αξιολόγηση βασίζεται σε μια ανάλυση Well-to-Wheel (WTW) και λαμβάνει υπόψη αποκλειστικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Οι εκπομπές CO2 του eActros προσδιορίζονται με τη βοήθεια της βασικής ετήσιας διανυθείσας απόστασης (καταχώριση από τον χρήστη), της κατανάλωσης ενέργειας, των ειδικών εκπομπών CO2 του ενεργειακού μείγματος (καταχώριση από τον χρήστη) και της απόδοσης φόρτισης. Η κατανάλωση ενέργειας του eActros καθορίζεται με βάση εσωτερικές προσομοιώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις επιλεγμένες καταχωρίσεις από τον χρήστη (μοντέλο οχήματος, επικαθήμενο, φορτίο, εξωτερική θερμοκρασία και τομέας χρήσης). Ο τομέας χρήσης αντιστοιχεί στα προφίλ οδήγησης για περιφερειακές διανομές ή/και μεγάλες αποστάσεις σύμφωνα με το Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τοπογραφία δεν ελήφθη κατά κανόνα υπόψη ξεχωριστά. Δεν λαμβάνεται υπόψη η προετοιμασία της μπαταρίας. ** Οι τιμές για τις ειδικές εκπομπές CO2 του επιλεγμένου ενεργειακού μείγματος βασίζονται σε δεδομένα WTW που αφορούν το 2022 της Sphera Solutions GmbH. Εάν ο χρήστης επιλέξει μια χώρα για το ενεργειακό μείγμα, λαμβάνεται υπόψη το μέσο ενεργειακό μείγμα της αντίστοιχης χώρας. Εάν ο χρήστης επιλέξει μια πηγή ενέργειας για το ενεργειακό μείγμα, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της ΕΕ για την αντίστοιχη πηγή ενέργειας. Ο υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση μια απόδοση φόρτισης 95%. Η κατανάλωση ενέργειας του Actros με κινητήρα εσωτερικής καύσης βασίζεται στις επιλεγμένες καταχωρίσεις από τον χρήστη όσον αφορά στη ετήσια διανυθείσα απόσταση, το ενεργειακό μείγμα, το επικαθήμενο, το φορτίο και τον τομέα χρήσης. Η εξωτερική θερμοκρασία θεωρείται ότι είναι 20°C. Στην πραγματικότητα, ενδέχεται να προκύψουν διαφορές λόγω αποκλίσεων όσον αφορά στη διαμόρφωση του οχήματος, τη διαδρομή, τις συνθήκες κυκλοφορίας, τον ατομικό τρόπο οδήγησης και άλλους παράγοντες. Η τιμή για τις ειδικές εκπομπές CO2 του ντίζελ βασίζεται σε δεδομένα που αφορούν το 2022 της Sphera Solutions GmbH για την ανάλυση Well-To-Tank (WWT) και από το Vehicle Energy Consumption Calculation Tool (VECTO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ανάλυση Tank-To-Wheel (TTW).

Σχεδιαστής διαδρομής

Κάνε διαδρομή.

Συνεχίζεται: Με το eTruck Ready προσομοίωσε τις διαδρομές σου λαμβάνοντας υπόψη την κυκλοφορία, τον καιρό και το φορτίο. Και μάθε αν η αυτονομία του eActros 600 ταιριάζει στις προσωπικές σου απαιτήσεις. 

Κάνε διαδρομή.

Μπορεί να σε ενδιαφέρει και αυτό:

Έτοιμοι για το αύριο από σήμερα κιόλας.

Έτοιμοι για το αύριο από σήμερα κιόλας

Charged to change.

Charged to change

Ό,τι σας κινητοποιεί.

Ό,τι σας κινητοποιεί

Οι εικόνες και τα κείμενα μπορεί να περιέχουν αξεσουάρ και εξαρτήματα που δεν ανήκουν στον βασικό εξοπλισμό. Οι εικόνες είναι ενδεικτικές και είναι πιθανό να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση του οχήματος. Η εμφάνιση του οχήματος μπορεί να διαφέρει από τις εικόνες. Με την επιφύλαξη αλλαγών. Στις εικόνες και τα κείμενα ενδέχεται επίσης να περιέχονται τύποι και υπηρεσίες που δεν διατίθενται σε ορισμένες χώρες.